Tìm kiếm mục trong danh sách bên ngoài

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tính năng Tìm kiếm trong SharePoint Workspace (được hỗ trợ bởi Windows Search 4.0) không trả về kết quả cho nội dung trong danh sách bên ngoài. Tuy nhiên, các danh sách bên ngoài cung cấp tính năng Tìm kiếm riêng của chúng để phục vụ cho mục đích tìm mục trong danh sách cụ thể.

  1. Trong SharePoint workspace, hãy chọn danh sách ngoài bạn muốn tìm kiếm.

  2. Bấm vào hộp Tìm kiếm Danh sách Này và bắt đầu gõ từ tìm kiếm.

    Tìm kiếm ngay lập tức sẽ trả về kết quả khi bạn gõ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×