Tiêu đề trang chiếu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Không có một vài cách khác nhau để thêm tiêu đề vào trang chiếu của bạn trong PowerPoint. Dùng tùy chọn bố trí để tạo một trang chiếu tiêu đề độc lập hoặc để thêm tiêu đề vào một trang chiếu có chứa văn bản khác. Bạn cũng có thể sử dụng dạng xem Dàn bài để tạo và cập nhật các tiêu đề trang chiếu của bạn.

Trong bài viết này

Dùng tùy chọn bố trí tiêu đề trang chiếu

 1. Bấm trang đầu > bố trí.

  Tùy chọn bố trí nằm trên tab trang đầu.
 2. Chọn Trang chiếu tiêu đề cho trang tiêu đề độc lập hoặc tiêu đề và nội dung cho trang chiếu có chứa một tiêu đề và một hộp văn bản đầy đủ các trang chiếu. Nhiều tùy chọn bố trí khác có tiêu đề, quá. Chọn có tốt nhất phù hợp cho các bản trình bày của bạn.

  Trên menu bố trí, hãy chọn một chủ đề.
 3. Chọn hộp văn bản Bấm để thêm tiêu đề . Nhập tiêu đề của bạn cho trang chiếu đó.

  Trang chiếu với chủ đề mà bạn đã chọn. Thêm tiêu đề trong hộp văn bản phía trên.

Đầu Trang

Dùng dạng xem Dàn bài để tiêu đề trang chiếu

Bạn cũng có thể tạo một bản chiếu tiêu đề trong dạng xem Dàn bài. Dạng xem này cũng hiển thị tiêu đề cho bất kỳ trang chiếu khác trong bản trình bày của bạn.

 1. Bấm xem > dạng xem Dàn bài.

  • Một bản chiếu mà không có tiêu đề sẽ có không có văn bản ở bên phải của số bản chiếu.

   Trang chiếu 1 có không có tiêu đề.
  • Nếu trang chiếu của bạn đã có một tiêu đề, nó sẽ xuất hiện bên cạnh số bản chiếu.

   Trang chiếu 2 có tiêu đề.
 2. Bấm ở bên phải của số trang chiếu.

 3. Nhập tiêu đề mới của bạn ở đây, hoặc cập nhật một tiêu đề trang chiếu hiện có. Văn bản của bạn sẽ xuất hiện trên bản chiếu khi bạn nhập nó.

  Lưu ý: Bạn có thể sử dụng dạng xem Dàn bài như ghi chú của bạn khi bạn thực hiện bản trình bày.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×