Kết nối với khách hàng

Thu thập thông tin

Thu thập thông tin với Microsoft Forms

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khách hàng của bạn có hài lòng không? Ai bị tạm dừng bởi gian hàng thương mại của bạn? Bạn nên giữ nhân viên picnic ở đâu? Cách tốt nhất để tìm hiểu là Ask! Bạn có thể tạo cuộc bỏ phiếu và khảo sát nhanh với _ z0z_và có bất kỳ ai điền vào chúng để giúp bạn có được dữ liệu bạn cần.

Làm thế nào để hoàn thành công việc

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
  1. Đăng nhập vào chứng danh công việc _ z1z_của bạn.

  2. Bên dưới biểu mẫu của tôi, hãy chọn biểu mẫu mới.

  3. Nhập tên cho biểu mẫu của bạn. Bạn cũng có thể nhập một tiêu đề phụ tùy chọn cho biểu mẫu.

  4. Chọn thêm câu hỏi để thêm câu hỏi mới vào biểu mẫu. Bạn có thể chọn thêm các câu hỏi về Lựa chọn, Văn bản, Xếp loại hoặc Ngày tháng.

    • Đối với các câu hỏi lựa chọn, nhập văn bản bạn muốn hiển thị cho câu hỏi và từng lựa chọn.

  5. Chọn Bản xem trước ở đầu cửa sổ thiết kế để xem biểu mẫu của bạn sẽ trông như thế nào trên máy tính hoặc thiết bị di động.

Bạn cần trợ giúp ít?

Tài nguyên liên quan

Mua Microsoft 365

Tải Microsoft 365

Nhận trợ giúp thiết lập

đào tạo và trợ giúp trong người

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×