Thu nhỏ hoặc kéo giãn chiều rộng của ký tự văn bản (tỷ lệ)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tỷ lệ là chỉ sẵn có nếu bạn đang làm việc trên một ấn phẩm in.

  1. Chọn các ký tự văn bản bạn muốn thay đổi.

  2. Trên menu định dạng , hãy bấm Giãn cách ký tự.

  3. Tại mục co giãn, nhập tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn thu nhỏ hoặc kéo giãn văn bản của bạn.

    Bạn có thể xem một ví dụ trong hộp mẫu ở dưới cùng của hộp thoại.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×