Thu hồi tư cách thành viên một không gian làm việc

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đối với nhiều lý do, bạn có thể đôi khi cần thu hồi hoặc "uninvite," thành viên của người nào đó trong Groove workspace. Trước khi bạn làm điều này hoạt động, điều quan trọng là tìm hiểu về kết quả và hậu quả của thu hồi tư cách thành viên một không gian làm việc:

  • Workspace sẽ bị xóa khỏi tất cả các máy tính mà các thành viên mời đã cài đặt nó.

    Nếu một thành viên mời hiện đang trực tuyến, workspace sẽ bị xóa ngay lập tức. Nếu không, workspace bị xóa lần sau khi phần tử mời đi trực tuyến.

    Mời các thành viên KHÔNG được cảnh báo về bất kỳ nào đang chờ uninvite thao tác, hoặc thông tin về thực tế mà họ sẽ mất workspace. Thay vào đó, họ chỉ cần nhận được thông báo sau khi thực tế, họ đã được mời từ workspace.

    Dưới dạng một lịch, thành viên thực hiện thao tác uninvite có thể muốn gửi một thông báo cảnh báo cho thành viên sẽ có bị ảnh hưởng, báo khi thao tác này sẽ xảy ra, và tùy chọn, chẳng hạn như tạo trùng lặp hoặc bản sao lưu của workspace đề xuất (nếu các thành viên được mời sóc về duy trì dữ liệu).

  • Tên của thành viên của mời ngay lập tức bị loại bỏ khỏi ngăn thành viên .

Lưu ý: Bạn có thể uninvite mọi người từ một workspace nếu vai trò của bạn có quyền cần thiết.

  1. Trong ngăn thành viên , bấm chuột phải vào người mà bạn muốn uninvite và sau đó bấm Uninvite.

  2. Khi được nhắc xác nhận, bấm để xác nhận.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×