Thu hồi đặc quyền chia sẻ cho người dùng bên ngoài

Bảng điều khiển người dùng bên ngoài trong trung tâm quản trị Office 365 cho phép bạn xem nhanh tất cả người dùng bên ngoài công ty bạn đã chấp nhận lời mời để truy nhập vào site trong phạm vi bên thuê của bạn.

Dạng xem này hiển thị tất cả người dùng bên ngoài đã được cấp quyền truy nhập vào các site của bạn, bất kể ai đã mời họ hoặc site nào mà họ đã được mời chia sẻ. Từ bảng điều khiển này bạn có thể tìm kiếm người dùng cụ thể hoặc thu hồi quyền truy nhập trước đó cấp cho các cá nhân hoặc nhóm người dùng. Khi bạn thu hồi đặc quyền truy nhập từ bảng điều khiển trung tâm quản trị O365 này, bạn ghi đè các thiết đặt chia sẻ trên các site riêng lẻ.

Để thu hồi đặc quyền chia sẻ

  1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

  2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

  3. Chọn chia sẻ > người dùng bên ngoài.

  4. Kiểm tra hộp bên cạnh tài khoản người dùng mà bạn sẽ thu hồi đặc quyền chia sẻ. Bạn có thể chọn nhiều hộp nếu bạn muốn loại bỏ một số tài khoản tại một thời điểm.

  5. Chọn biểu tượng thùng rác Biểu tượng thùng rác .

  6. Chọn để xác nhận cảnh báo xóa. Lưu ý rằng sau khi bạn chọn Có, những người dùng được chọn sẽ không còn có quyền truy nhập vào bên thuê. Bất kỳ nối kết dành cho khách nào được cung cấp sẽ bị vô hiệu hóa vĩnh viễn.

    Thông báo Cảnh báo khi bạn đang định xóa bỏ tài khoản của một người dùng bên ngoài

Nếu bạn muốn thoát đặc quyền chia sẻ ở vị trí cho một người dùng cụ thể nhưng muốn thu hồi đặc quyền chia sẻ trên một mục riêng lẻ, hãy xem các bài viết sau đây.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×