Thuộc tính SortOrder

Bạn sử dụng thuộc tính SortOrder để chỉ định thứ tự sắp xếp cho các trường và biểu thức trong báo cáo. Ví dụ: nếu bạn đang in danh sách các nhà cung cấp, bạn có thể sắp xếp các bản ghi theo bảng chữ cái theo tên công ty. Đọc/ghi Boolean.

expression.SortOrder

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính SortOrder sử dụng các cài đặt sau.

Cài đặt

Visual Basic

Mô tả

Tăng dần

False

(Mặc định) Sắp xếp giá trị theo thứ tự tăng dần (A đến Z, 0 đến 9).

Giảm dần

True

Sắp xếp giá trị theo thứ tự giảm dần (Z đến A, 9 đến 0).


Lưu ý: Bạn có thể đặt thuộc tính SortOrder bằng cách sử dụng ngăn Nhóm, Sắp xếp và Tổng, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Trong Visual Basic, bạn đặt thuộc tính SortOrder trong cửa sổ Thiết kế, dạng xem Bố trí hoặc trong thủ tục sự kiện Mở của báo cáo bằng thuộc tính GroupLevel.

Ví dụ

Ví dụ sau đây sẽ đặt thứ tự sắp xếp tăng dần cho mức gộp nhóm đầu tiên trong báo cáo "Tóm tắt Sản phẩm".

Reports("Product Summary").GroupLevel(0).SortOrder = False  
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×