Thuộc tính RecordsetType

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Áp dụng cho

Đối tượng Form

Bạn có thể sử dụng thuộc tính RecordsetType để chỉ định loại tập bản ghi sẵn dùng cho biểu mẫu. Đọc/ghi.

expression.RecordsetType

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính RecordsetType sử dụng các cài đặt sau đây trong cơ sở dữ liệu Microsoft Access (.mdb hoặc .accdb).

Cài đặt

Visual Basic

Mô tả

Dynaset

0

(Mặc định) Bạn có thể chỉnh sửa điều khiển được kết ghép dựa trên một bảng đơn hoặc các bảng có mối quan hệ một-một. Đối với các điều khiển được kết ghép với các trường dựa trên bảng có mối quan hệ một-nhiều, bạn không thể chỉnh sửa dữ liệu từ trường liên kết ở phía "một" của mối quan hệ, trừ khi đã kích hoạt cập nhật xếp tầng giữa các bảng.

Dynaset (Bản cập nhật Không nhất quán)

1

Có thể chỉnh sửa mọi bảng hoặc điều khiển được liên kết với các trường.

Ảnh chụp nhanh

2

Không thể chỉnh sửa bảng hoặc điều khiển được kết ghép với trường.


Lưu ý: Nếu bạn không muốn cho phép chỉnh sửa dữ liệu trong các điều khiển được liên kết khi biểu mẫu nằm trong Dạng xem biểu mẫu hoặc Dạng xem biểu dữ liệu thì bạn có thể đặt thuộc tính RecordsetType thành Snapshot.

Thuộc tính RecordsetType sử dụng các cài đặt sau đây trong Dự án Microsoft Access (.adp).

Cài đặt

Visual Basic

Mô tả

Ảnh chụp nhanh

3

Không thể chỉnh sửa bảng hoặc điều khiển được kết ghép với trường.

Ảnh chụp nhanh có thể cập nhật

4

(Mặc định) Có thể chỉnh sửa mọi bảng hoặc điều khiển được liên kết với các trường.


Lưu ý: Bạn có thể đặt thuộc tính này bằng cách sử dụng trang thuộc tính của biểu mẫu, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Lưu ý: Khi thay đổi thuộc tính RecordsetType của một biểu mẫu hoặc báo cáo đang mở, tập bản ghi sẽ được tự động tạo lại.

Bạn có thể tạo biểu mẫu dựa trên nhiều bảng cơ sở kèm theo các trường được liên kết với điều khiển trên biểu mẫu. Tùy theo cài đặt thuộc tính RecordsetType, bạn có thể giới hạn những điều khiển nào trong các điều khiển được liên kết này có thể chỉnh sửa được.

Ngoài điều khiển chỉnh sửa do RecordsetType cung cấp, từng điều khiển trên biểu mẫu đều có thuộc tính Locked, bạn có thể đặt thuộc tính này để chỉ định điều khiển và dữ liệu cơ sở của điều khiển có thể chỉnh sửa được hay không. Nếu thuộc tính Locked được đặt thành Yes thì bạn không thể chỉnh sửa dữ liệu.

Ví dụ

Trong ví dụ sau đây, các bản ghi chỉ có thể được cập nhật khi ID người dùng là ADMIN. Mẫu mã này đặt thuộc tính RecordsetType thành Ảnh tức thời nếu giá trị biến gstrUserID chung không phải là ADMIN.

Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Const conSnapshot = 2
If gstrUserID <> "ADMIN" Then
Forms!Employees.RecordsetType = conSnapshot
End If
End Sub
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×