Thuộc tính OnOpen

Áp dụng cho

Đối tượng Form

Đối tượng Report

Đặt hoặc trả về giá trị của hộp Khi Mở trong cửa sổ Thuộc tính của biểu mẫu hoặc báo cáo. Đọc/ghi Chuỗi.

expression.OnOpen

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính này rất hữu ích trong việc thay đổi theo chương trình cho hành động Microsoft Office Access 2007 thực hiện khi có sự kiện được kích hoạt. Ví dụ: giữa các lần gọi sự kiện, có thể bạn muốn thay đổi các tham số của biểu thức hay chuyển từ quy trình sự kiện sang biểu thức hoặc macro, tùy theo các trường hợp kích hoạt sự kiện.

Sự kiện Open xảy ra khi có biểu mẫu được mở nhưng trước khi bản ghi đầu tiên được hiển thị. Đối với báo cáo, sự kiện này sẽ xảy ra trước khi một báo cáo được xem trước hoặc in ra.

Giá trị OnOpen sẽ là một trong những giá trị sau đây, tùy theo lựa chọn đã chọn trong cửa sổ Chọn Bộ dựng (có thể truy nhập bằng cách bấm vào nút Dựng bên cạnh hộp Khi Mở trong biểu mẫu hoặc bảng thuộc tính của báo cáo):

  • Nếu chọn Bộ dựng Biểu thức, giá trị sẽ là "=expression", trong đó expression là biểu thức từ cửa sổ Bộ dựng Biểu thức.

  • Nếu chọn Bộ dựng Macro thì giá trị sẽ là tên của macro.

  • Nếu chọn Bộ dựng Mã thì giá trị sẽ là "[Thủ tục Sự kiện]".

Nếu để trống hộp Khi Mở thì giá trị thuộc tính sẽ là một chuỗi trống.

Ví dụ

Ví dụ sau đây sẽ in giá trị của thuộc tính OnOpen trong cửa sổ Tức thời của báo cáo "Đơn_hàng_Mua".

Debug.Print Reports("Purchase Order").OnOpen

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×