Thuộc tính NewRecord

Áp dụng cho

Đối tượng Form

Bạn có thể sử dụng thuộc tính NewRecord để xác định xem bản ghi hiện thời có phải là bản ghi mới không. Integer chỉ đọc.

expression.NewRecord

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính NextRecord sử dụng các cài đặt sau.

Thiết đặt

Mô tả

True

Bản ghi hiện tại là mới.

False

Bản ghi hiện tại không mới.


Lưu ý: Thuộc tính NewRecord là chỉ đọc trong Dạng xem biểu mẫu và Dạng xem biểu dữ liệu. Thuộc tính này không khả dụng trong Cửa sổ thiết kế. Thuộc tính này chỉ khả dụng khi sử dụng macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Khi người dùng di chuyển tới một bản ghi mới, cài đặt thuộc tính NewRecord sẽ là True dù người dùng đã bắt đầu chỉnh sửa bản ghi hay chưa.

Ví dụ

Ví dụ sau đây cho thấy cách sử dụng thuộc tính NewRecord để xác định xem bản ghi hiện tại có phải là bản ghi mới không. Quy trình NewRecordMark đặt bản ghi hiện tại thành biến intnewrec. Nếu bản ghi là mới, sẽ có thông điệp hiển thị để thông báo cho người dùng về việc này. Bạn có thể chạy quy trình này khi sự kiện Current của biểu mẫu diễn ra.

Sub NewRecordMark(frm As Form)
Dim intnewrec As Integer
intnewrec = frm.NewRecord
If intnewrec = True Then
MsgBox "You're in a new record." _
& "@Do you want to add new data?" _
& "@If not, move to an existing record."
End If
End Sub
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×