Thuộc tính MultiRow

Áp dụng cho

Tuyển tập TabControl

Bạn có thể sử dụng thuộc tính MultiRow để chỉ định hoặc xác định xem một điều khiển tab có thể hiển thị nhiều hơn một hàng tab hay không. Đọc/ghi Boolean.

biểu thức.MultiRow

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Chú thích

Thuộc tính MultiRow sử dụng các cài đặt sau.

Cài đặt

Visual Basic

Mô tả

True

Cho phép nhiều hàng.

Không

False

(Mặc định) Không cho phép nhiều hàng.


Lưu ý: Bạn có thể đặt thuộc tính MultiRow bằng cách sử dụng trang thuộc tính của điều khiển, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Bạn cũng có thể đặt mặc định cho thuộc tính này bằng cách sử dụng kiểu điều khiển mặc định của điều khiển hoặc thuộc tính DefaultControl trong mã VBA.

Khi thuộc tính MultiRow được đặt thành True, số hàng được xác định theo độ rộng và số lượng tab. Số hàng có thể thay đổi nếu điều khiển sẽ được đổi cỡ hoặc nếu các tab bổ sung được thêm vào điều khiển.

Khi thuộc tính MultiRow được đặt thành False và độ rộng của các tab vượt quá độ rộng của điều khiển, các nút dẫn hướng xuất hiện ở phía bên phải của điều khiển tab. Bạn có thể sử dụng các nút dẫn hướng để cuộn qua tất cả các tab trên điều khiển tab.

Ví dụ

Để trả về giá trị của thuộc tính MultiRow đối với một điều khiển tab có tên là "Chi tiết" trên biểu mẫu "Mục nhập Đơn hàng", bạn có thể sử dụng:

Dim b As Boolean
b = Forms("Order Entry").Controls("Details").MultiRow

Để đặt giá trị của thuộc tính MultiRow, bạn có thể sử dụng:

Forms("Order Entry").Controls("Details").MultiRow = True

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×