Thuộc tính Format - Loại Dữ liệu Ngày/Thời gian

Bạn có thể đặt thuộc tính Format cho các định dạng ngày và thời gian được xác định trước hoặc sử dụng định dạng tùy chỉnh cho loại dữ liệu Ngày/Thời gian.

Cài đặt

Định dạng Được xác định trước

Bảng sau hiển thị các cài đặt thuộc tính Format được xác định trước cho loại dữ liệu Ngày/Thời gian.

Thiết đặt

Mô tả

Ngày kiểu Chung

(Mặc định) Nếu giá trị chỉ là ngày, thời gian sẽ không hiển thị; nếu giá trị chỉ là thời gian, ngày sẽ không hiển thị. Cài đặt này là sự kết hợp của các cài đặt Ngày dạng Ngắn và Thời gian dạng Dài.

Ví dụ: 03/04/1993, 05:34:00 CH và 04/03/1993 05:34:00 CH.

Ngày dạng Dài

Tương tự như cài đặt Ngày dạng Dài trong các cài đặt vùng của Windows.

Ví dụ: Thứ Bảy, 03/04/1993.

Ngày dạng Trung bình

Ví dụ: 03-Thg4-93.

Ngày dạng Ngắn

Tương tự như cài đặt Ngày dạng Ngắn trong các cài đặt vùng của Windows.

Ví dụ: 03/04/93.

Cảnh báo: Cài đặt Ngày dạng Ngắn giả định rằng các ngày từ 01/01/00 và 31/12/29 là những ngày đầu tiên của thế kỷ hai mươi mốt (tức là, các năm được giả định là từ năm 2000 đến 2029). Ngày trong khoảng từ 01/01/30 đến 31/12/99 được giả định là ngày trong thế kỷ hai mươi (tức là, các năm được giả định là từ năm 1930 đến 1999).

Thời gian dạng Dài

Tương tự như cài đặt trên tab Thời gian trong các cài đặt vùng của Windows.

Ví dụ: 5:34:23 CH.

Thời gian dạng Trung bình

Ví dụ: 5:34 CH.

Thời gian dạng Ngắn

Ví dụ: 17:34.


Định dạng Tùy chỉnh

Bạn có thể tạo các định dạng ngày và thời gian tùy chỉnh bằng những ký hiệu sau.

Ký hiệu

Mô tả

: (dấu hai chấm)

Thời gian dấu tách. Dấu tách được đặt trong các cài đặt vùng của Windows.

/

Dấu tách ngày

c

Tương tự như định dạng Ngày kiểu Chung được xác định trước.

d

Ngày trong tháng dưới dạng một hoặc hai chữ số, theo yêu cầu (1 đến 31).

dd

Ngày trong tháng dưới dạng hai chữ số (01 đến 31).

ddd

Ba chữ cái đầu của ngày trong tuần (CN đến T7).

dddd

Tên đầy đủ của ngày trong tuần (Chủ nhật đến Thứ bảy).

ddddd

Tương tự như định dạng Ngày dạng Ngắn được xác định trước.

dddddd

Tương tự như định dạng Ngày dạng Dài được xác định trước.

w

Ngày trong tuần (1 đến 7).

ww

Tuần trong năm (1 đến 53).

m

Tháng trong năm dưới dạng một đến hai chữ số, theo yêu cầu (1 đến 12).

mm

Tháng trong năm dưới dạng hai chữ số (01 đến 12).

mmm

Ba chữ cái đầu của tháng (Thg1 đến Thg12).

mmmm

Tên đầy đủ của tháng (Tháng Một đến Tháng Mười Hai).

q

Ngày hiển thị dưới dạng quý trong năm (1 đến 4).

y

Số ngày trong năm (1 đến 366).

yy

Hai chữ số cuối của năm (01 đến 99).

yyyy

Năm đầy đủ (0100 đến 9999).

h

Giờ dưới dạng một hoặc hai con số, theo yêu cầu (0 đến 23).

hh

Giờ dưới dạng hai con số (00 đến 23).

n

Phút dưới dạng một hoặc hai con số, theo yêu cầu (0 đến 59).

nn

Phút dưới dạng hai con số (00 đến 59).

.

Giây dưới dạng một hoặc hai con số, theo yêu cầu (0 đến 59).

ss

Giây dưới dạng hai con số (00 đến 59).

ttttt

Tương tự như định dạng Thời gian dạng Dài được xác định trước.

SA/CH

Mười hai giờ với chữ viết hoa "SA" hoặc "CH" tùy trường hợp.

sa/ch

Mười hai giờ với chữ viết thường "sa" hoặc "ch" tùy trường hợp.

S/C

Mười hai giờ với chữ viết hoa "S" hoặc "C" tùy trường hợp.

s/c

Mười hai giờ với chữ viết thường "s" hoặc "c" tùy trường hợp.

SACH

Mười hai giờ với chỉ định sáng/chiều tương ứng như đã được xác định trong các cài đặt vùng của Windows


Định dạng tùy chỉnh được hiển thị theo các cài đặt được xác định trong những cài đặt vùng của Windows. Các định dạng tùy chỉnh không nhất quán với những cài đặt được xác định trong cài đặt vùng của Windows sẽ bị bỏ qua.

Lưu ý: Nếu bạn muốn thêm dấu phẩy hoặc dấu tách khác vào một định dạng tùy chỉnh, hãy đặt dấu tách trong dấu ngoặc kép như sau: mmm d", "yyyy.

Ví dụ

Sau đây là các ví dụ về định dạng ngày/thời gian tùy chỉnh.

Cài đặt

Hiển thị

ddd", "mmm d", "yyyy

T2, 02 Thg6, 1997

mmmm dd", "yyyy

02/06/1997

"Đây là số tuần "ww

Đây là số tuần 22

"Hôm nay là "dddd

Hôm nay là Thứ Ba


Bạn có thể sử dụng định dạng tùy chỉnh để hiển thị "A.D." trước hoặc "B.C." sau một năm, tùy theo việc đã nhập một số dương hoặc âm. Để xem định dạng tùy chỉnh này hoạt động ra sao, hãy tạo một trường bảng mới, đặt loại dữ liệu của trường đó thành Số rồi nhập một định dạng như sau:

"A.D. " #;# " B.C."

Số dương được hiển thị dưới dạng năm với "A.D." trước năm. Số âm được hiển thị dưới dạng năm với "B.C." sau năm.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×