Thuộc tính Format - Kiểu Dữ liệu Văn bản và Bản ghi nhớ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng các ký hiệu đặc biệt trong phần cà đặt cho thuộc tính Format để tạo các định dạng tùy chỉnh cho các trường Văn bản và Bản ghi nhớ.

Cài đặt

Bạn có thể tạo các định dạng văn bản và bản ghi nhớ tùy chỉnh bằng các ký hiệu sau.

Ký hiệu

Mô tả

@

Bắt buộc phải dùng ký tự văn bản (ký tự hoặc dấu cách).

&

Không bắt buộc dùng ký tự văn bản.

<

Bắt buộc tất cả ký tự trở thành chữ thường.

>

Bắt buộc mọi ký tự trở thành chữ hoa.


Các định dạng tùy chỉnh cho các trường Văn bản và Bản ghi nhớ có thể có tối đa hai mục. Mỗi mục chứa đặc tả định dạng dành cho các dữ liệu khác nhau trong một trường.

Phần

Mô tả

Thứ nhất

Định dạng cho các trường có chứa văn bản.

Thứ hai

Định dạng cho các trường có chuỗi độ dài bằng 0 và giá trị Null.


Ví dụ: nếu bạn có một hộp văn bảnđiều khiển bạn muốn từ "Không có" xuất hiện trong đó khi không có chuỗi nào trong trường, bạn có thể nhập định dạng tùy chỉnh @;"Không có" làm cài đặt thuộc tính Format của điều khiển đó. Ký hiệu @ làm hiển thị văn bản từ trường; mục thứ hai làm xuất hiện từ "Không có" khi có một chuỗi độ dài bằng 0 hoặc giá trị Null trong trường.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng hàm Định dạng để trả về một giá trị cho một chuỗi độ dài bằng 0 và một hàm khác cho một giá trị Null, ngoài ra, bạn có thể tương tự sử dụng thuộc tính Format để tự động định dạng các trường trong bảng Dạng xem biểu dữ liệu hoặc các điều khiển trên một biểu mẫu hay báo cáo.

Ví dụ

Sau đây là các ví dụ về định dạng tùy chỉnh văn bản và bản ghi nhớ.

Cài đặt

Dữ liệu

Hiển thị

@@@-@@-@@@@

465043799

465-04-3799

@@@@@@@@@

465-04-3799
465043799

465-04-3799
465043799

>

davolio
DAVOLIO
Davolio

DAVOLIO
DAVOLIO
DAVOLIO

<

davolio
DAVOLIO
Davolio

davolio
davolio
davolio

@;"Không xác định"

Giá trị Null

Không xác định

Chuỗi độ dài bằng 0

Không xác định

Văn bản bất kỳ

Cùng một văn bản như đã nhập sẽ được hiển thị


Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×