Thuộc tính DataEntry

Áp dụng cho

Đối tượng Biểu mẫu

Bạn có thể sử dụng thuộc tính DataEntry để chỉ định xem một biểu mẫu liên kết có mở ra để chỉ cho phép mục nhập dữ liệu hay không. Thuộc tính Data Entry không xác định xem bản ghi có thể được thêm vào hay không; thuộc tính này chỉ xác định xem các bản ghi hiện có có hiển thị hay không. Đọc/ghi Boolean.

biểu thức.DataEntry

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Chú thích

Thuộc tính DataEntry sử dụng các cài đặt sau.

Cài đặt

Visual Basic

Mô tả

True

Biểu mẫu mở ra chỉ hiển thị một bản ghi trống.

Không

False

(Mặc định) Biểu mẫu mở ra hiển thị các bản ghi hiện có.


Lưu ý: Bạn có thể đặt thuộc tính DataEntry bằng cách sử dụng trang thuộc tính của biểu mẫu, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Có thể đặt thuộc tính này trong bất kỳ dạng xem nào.

Thuộc tính DataEntry có hiệu ứng chỉ khi thuộc tính AllowAdditions được đặt thành .

Lưu ý: Khi tham đối Chế độ Dữ liệu của hành động OpenForm được đặt, Microsoft Office Access 2007 sẽ ghi đè một số cài đặt thuộc tính biểu mẫu. Nếu tham đối Chế độ Dữ liệu của hành động OpenForm được đặt thành Chỉnh sửa, Access sẽ mở biểu mẫu với các cài đặt thuộc tính sau:

  • AllowEdits — Có

  • AllowDeletions — Yes

  • AllowAdditions — Yes

  • DataEntry — No

Để ngăn hành động OpenForm ghi đè bất kỳ cài đặt thuộc tính hiện có nào trong số này, hãy bỏ qua cài đặt tham đối Chế độ Dữ liệu để Access sẽ sử dụng các cài đặt thuộc tính được xác định bởi biểu mẫu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×