Thuộc tính DataChange

Áp dụng cho

Đối tượng Form

Trả về hoặc đặt String cho biết macro, quy trình sự kiện hoặc hàm do người dùng xác định sẽ chạy khi sự kiện DataChange diễn ra. Đọc/ghi.

expression.DataChange

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Các giá trị hợp lệ cho thuộc tính này là "macroname", trong đó macroname là tên của macro, "[Thủ tục Sự kiện]" cho biết quy trình sự kiện liên kết với sự kiện DataChange của đối tượng đã xác định hoặc "=functionname()", trong đó functionname là tên hàm do người dùng xác định.

Ví dụ

Ví dụ sau chỉ định rằng khi sự kiện DataChange diễn ra trên biểu mẫu đầu tiên của dự án hiện tại, quy trình sự kiện liên kết sẽ chạy.

Forms(0).DataChange = "[Event Procedure]"
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×