Thuộc tính AllowFullMenus

Bạn có thể sử dụng thuộc tính AllowFullMenus để chỉ định xem khi cơ sở dữ liệu ứng dụng mở, các menu tích hợp sẵn Microsoft Office Access 2007 đầy đủ có khả dụng hay không. Ví dụ: bạn có thể sử dụng thuộc tính AllowFullMenus để vô hiệu hóa các mục menu có tác dụng cung cấp cho người dùng khả năng sửa đổi các cấu trúc bảng, biểu mẫu, truy vấn hoặc báo cáo.

Cài đặt

Thuộc tính AllowFullMenus sử dụng các cài đặt sau.

Thiết đặt

Mô tả

True (–1)

Hiển thị các menu tích hợp sẵn đầy đủ khi khởi động.

False (0)

Không hiển thị các menu tích hợp sẵn đầy đủ khi khởi động.


Cách dễ nhất để đặt thuộc tính này là sử dụng tùy chọn Cho phép Menu Đầy đủ trên tab Khởi động của hộp thoại Cài đặt Ứng dụng, truy nhập bằng cách bấm vào Tùy chọn Access trên menu Tệp. Bạn cũng có thể đặt thuộc tính này bằng cách sử dụng macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Để đặt thuộc tính AllowFullMenus bằng macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA), trước hết bạn phải đặt thuộc tính này một lần trong hộp thoại Khởi động hoặc tạo thuộc tính bằng những cách sau đây:

  • Trong cơ sở dữ liệu Microsoft Access (.mdb hoặc .accdb), bạn có thể thêm thuộc tính bằng cách sử dụng phương thức CreateProperty và chắp thêm vào tuyển tập Properties của đối tượng Database.

  • Trong một Dự án Microsoft Access (.adp), bạn có thể thêm thuộc tính vào tuyển tập AccessObjectProperties của đối tượng CurrentProject bằng cách sử dụng phương pháp Thêm.

Ghi chú

Nếu bạn đặt thuộc tính này thành False, một tập con các menu tích hợp sẵn đầy đủ được xác định trước sẽ hiển thị trong cơ sở dữ liệu của bạn. Bộ menu này không bao gồm các menu và lệnh cho phép người dùng thay đổi thiết kế của các đối tượng cơ sở dữ liệu.

Việc đặt thuộc tính này thành False cũng sẽ vô hiệu hóa các nút trên thanh công cụ tương ứng với các mục menu bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, menu lối tắt không bị ảnh hưởng (bạn vẫn có thể thay đổi một số tính năng thiết kế bằng cách sử dụng lệnh trên menu lối tắt). Nếu bạn không muốn người dùng có quyền truy nhập vào các lệnh trên menu lối tắt, bạn có thể đặt thuộc tính AllowShortcutMenus thành False.

Cài đặt thuộc tính này sẽ không có hiệu lực cho đến lần mở cơ sở dữ liệu tiếp theo.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×