Thuộc tính About

Áp dụng cho

Đối tượng CustomControl

Trả về hoặc đặt Chuỗi thể hiện thông tin về phiên bản và bản quyền cho Điều khiển ActiveX. Đọc/ghi.

expression.About

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Để xem hộp Giới thiệu hiển thị thông tin phiên bản và bản quyền của điều khiển ActiveX, bấm vào hộp thuộc tính Giới thiệu trong Microsoft Office Access 2007trang thuộc tính. Rồi bấm vào nút Dựng ở bên phải hộp thuộc tính.

Lưu ý: Hộp Giới thiệu không sẵn dùng cho điều khiển ActiveX trên trang truy nhập dữ liệu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×