Thuộc tính ứng dụng dịch vụ tìm kiếm nhanh

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi tạo một ứng dụng dịch vụ tìm kiếm mới, hãy chọn một trong các tùy chọn sau đây trong ứng dụng dịch vụ nhanh trong hộp thoại Tạo mới tìm ứng dụng dịch vụ :

  • Không có: chọn tùy chọn này nếu bạn không đang tạo một ứng dụng dịch vụ nhanh.

  • Nhanh chóng tìm kiếm trình kết nối: chọn tùy chọn này để tạo nhanh chóng tìm kiếm trình kết nối tìm dịch vụ ứng dụng. Điều này cho phép cấu hình các tùy chọn cho tìm kéo nội dung nhanh chóng tìm kiếm Server 2010.

  • Truy vấn tìm kiếm nhanh: chọn tùy chọn này để tạo nhanh chóng tìm kiếm truy vấn tìm kiếm dịch vụ ứng dụng. Điều này cho phép cấu hình các tùy chọn cho truy vấn Nội dung được tìm kéo bằng đường kết nối nhanh chóng tìm kiếm.

Để cho phép tìm kéo và truy vấn Nội dung để nhanh chóng tìm kiếm Server 2010, bạn phải tạo một nhanh chóng tìm kiếm trình kết nối dịch vụ ứng dụng tìm kiếm để tìm kéo nội dung và một nhanh chóng tìm kiếm truy vấn tìm kiếm ứng dụng dịch vụ truy vấn Nội dung.

Bấm vào đây để biết thêm thông tin về tìm kéo và truy vấn Nội dung nhanh chóng tìm kiếm Server 2010.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×