Thuộc tính Địa chỉ

Áp dụng cho

Đối tượng Siêu kết nối

Bạn có thể sử dụng thuộc tính Địa chỉ để chỉ định hoặc xác định đường dẫn đến một đối tượng, tài liệu, trang Web hoặc đích khác cho một đối tượng Siêu kết nối gắn liền với một điều khiển nút lệnh, điều khiển hình ảnh hoặc nhãn. Đọc/ghi Chuỗi.

biểu thức.Địa chỉ

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Cài đặt

Thuộc tính Địa chỉ là một biểu thức chuỗi đại diện cho đường dẫn của thuộc tính HyperlinkAddress đến tệp (đường dẫn UNC) hoặc trang Web (URL).

Thuộc tính Địa chỉ chỉ sẵn dùng bằng cách sử dụng mã Visual Basic for Applications (VBA). Khi bạn thiết lập thuộc tính Địa chỉ, bạn sẽ tự động xác định thuộc tính HyperlinkAddress cho điều khiển gắn liền với siêu kết nối.

Chú thích

Để biết thêm thông tin về địa chỉ siêu kết nối và định dạng của chúng, hãy tìm kiếm các chủ đề thuộc tính HyperlinkAddressHyperlinkSubAddress trong Tham khảo dành cho Nhà phát triển Access.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×