Thuộc tính Đã khóa

Áp dụng cho

Đối tượng BoundObjectFrame

Đối tượng OptionButton

Đối tượng CheckBox

Đối tượng OptionGroup

Đối tượng ComboBox

Đối tượng SubForm

Đối tượng CustomControl

Đối tượng TextBox

Đối tượng ListBox

Đối tượng ToggleButton

Đối tượng ObjectFrame

Thuộc tính Đã khóa xác định xem bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu trong một điều khiển trong dạng xem Biểu mẫu hay không. Đọc/ghi Boolean.biểu thức.Đã khóa

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Chú thích

Thuộc tính Đã khóa sử dụng các cài đặt sau.

Cài đặt

Visual Basic

Mô tả

True

(Mặc định cho các khung đối tượng tự do) Điều khiển hoạt động bình thường nhưng không cho phép chỉnh sửa, thêm hoặc xóa dữ liệu.

Không

False

(Mặc định cho tất cả các điều khiển ngoại trừ các khung đối tượng tự do) Điều khiển hoạt động bình thường và cho phép chỉnh sửa, thêm và xóa dữ liệu.

Bạn có thể đặt các thuộc tính này bằng cách sử dụng trang thuộc tính của biểu mẫu, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Sử dụng thuộc tính Đã khóa để bảo vệ dữ liệu trong một trường bằng cách đặt thành chỉ đọc. Ví dụ: bạn có thể muốn một điều khiển chỉ hiển thị thông tin mà không cho phép chỉnh sửa hoặc bạn có thể muốn khóa một điều khiển cho đến khi đáp ứng một điều kiện cụ thể.

Ví dụ

Ví dụ sau đây sẽ chuyển đổi thuộc tính Đã bật của một nút lệnh và các thuộc tính Đã bậtĐã khóa của một điều khiển, tùy thuộc vào loại nhân viên được hiển thị trong bản ghi hiện thời. Nếu nhân viên là người quản lý, nút SalaryDetails được kích hoạt và điều khiển PersonalInfo được mở khóa và bật.

Sub Form_Current()
If Me!EmployeeType = "Manager" Then
Me!SalaryDetails.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Locked = False
Else
Me!SalaryDetails.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Locked = True
End If
End Sub
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×