Thuật ngữ trong Power Query

Tổng hợp

Tổng hợp dữ liệu từ bất kỳ cột nào chứa bảng được liên kết để hiển thị kết quả của một phép toán nhóm bao gồm Tổng, Đếm, Trung bình, Nhỏ nhất và Lớn nhất.

Chắp thêm

Nối hai truy vấn bảng theo chiều ngang, dẫn đến kết quả là một truy vấn mới có chứa tất cả các hàng của mỗi truy vấn.

Ô

Một giá trị đơn lẻ là giao cắt giữa một hàng và một cột trong bảng.

Cột

Một danh sách các giá trị dữ liệu duy nhất thuộc một kiểu riêng biệt, được sắp xếp theo chiều ngang trong một bảng. Mỗi cột của bảng có tên cột duy nhất và có kiểu dữ liệu đặc thù, nó xác định cấu trúc của các hàng dữ liệu.

Kết hợp

Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu bằng hai phương pháp: Phối và Chắp thêm.

Thanh lệnh

Thanh lệnh Power Query là vùng màu xanh lá ở phía dưới hộp thoại Trình soạn thảo. Nó cho phép bạn thực hiện các thao tác thường xuyên như Làm mới Bản xem trước, tùy chỉnh các Thiết đặt thiết yếu hoặc Lưu và Đóng hộp thoại Trình soạn thảo bằng cách bấm vào Đã xong.

Kết nối

Kết nối tới nhiều nguồn dữ liệu khác nhau để truy xuất bảng dữ liệu.

Menu ngữ cảnh

Với Power Query, bạn có thể xác định các bước truy vấn mới bằng cách tương tác trong Bản xem trước Trình soạn thảo. Hầu hết những hành động này là các menu ngữ cảnh cho từng yếu tố của dạng xem trước, dựa trên kiểu kết quả.

Bung rộng

Bung rộng cột chứa bảng được liên kết để bộc lộ các dữ liệu liên quan. Bạn có thể trích xuất tất cả các giá trị cột hoặc giá trị cột có chọn lọc trong bảng liên quan.

Lọc

Lọc bảng để giảm kích cỡ kết quả truy vấn bằng cách loại trừ hàng hoặc cột dựa trên kích cỡ, giá trị hoặc tình trạng.

Công thức

Với công thức Power Query, bạn có thể thực hiện các phép toán, chẳng hạn như phép biến đổi hoặc thu thập dữ liệu. Mỗi công thức sẽ bắt đầu với dấu “=“ và được viết bằng Ngôn ngữ Công thức Power Query.

Thanh công thức

Với Power Query, bạn có thể sử dụng thanh công thức để viết và sửa đổi các công thức truy vấn. Thanh công thức được ẩn theo mặc định, nhưng bạn có thể hiển thị nó bằng tùy chọn Hiện/Ẩn Thanh công thức trong menu Thiết đặt Trình soạn thảo.

Hàng Tiêu đề

Một hàng của bảng có chứa các tên cột hoặc mã định danh cho tất cả các cột trong bảng.

Phối

Nối hai truy vấn (Bảng) theo chiều dọc, dẫn đến kết quả là một truy vấn mới có chứa tất cả các hàng của truy vấn thứ nhất và có thêm một cột chứa các hàng khớp của truy vấn thứ hai. Việc phối được dựa trên các tiêu chí khớp do người dùng xác định, trong đó đẳng thức của một hoặc nhiều cột do người dùng xác định khớp với cả hai bảng.

Ngăn Trình dẫn hướng

Duyệt tới các nguồn dữ liệu có cấu trúc để tìm nguồn dữ liệu bạn muốn truy vấn.

Xem trước

Dạng xem trước của Power Query hiển thị kết quả của từng bước truy vấn trong Trình soạn thảo. Bạn có thể sử dụng nhiều tùy chọn menu khác nhau để tương tác với dạng xem trước của truy vấn để tạo các bước truy vấn mới.

Truy vấn

Truy vấn là nền tảng của Power Query, cho phép bạn hình thành một tập hợp các bước thu thập, lọc và biến đổi dữ liệu để phù hợp với các yêu cầu phân tích dữ liệu của bạn. Truy vấn sẽ chạy các bước theo tuần tự để nhập dữ liệu từ một nguồn dữ liệu vào bảng chính và bảng liên kết khi dữ liệu có liên quan sẵn có và được yêu cầu.

Trình soạn thảo Truy vấn

Với Trình soạn thảo Power Query, bạn có thể dẫn hướng, xác định và thực hiện các phép biến đổi dữ liệu trong một nguồn dữ liệu. Trình soạn thảo có chứa ngăn dẫn hướng nguồn dữ liệu, thanh công thức truy vấn, dạng xem trước truy vấn và ngăn chứa các bước. Bạn có thể truy cập vào hầu hết các thao tác có trong Trình soạn thảo tại các Menu Ngữ cảnh.

Bản ghi

Bản ghi là một chuỗi các giá trị có tên, được gọi là cột.

Làm mới

Làm mới truy vấn để nhập dữ liệu mới nhất vào bảng mà không phải tạo lại truy vấn. Lệnh làm mới truy vấn sẽ chạy một tập hợp các bước vốn xác định truy vấn đó.

Hàng

Một giá trị dữ liệu đơn lẻ, có cấu trúc trong bảng. Tất cả các hàng trong bảng đều có cùng cấu trúc dữ liệu được xác định bởi mỗi cột.

Hộp tìm kiếm

Một hộp văn bản để nhập thuật ngữ tìm kiếm để nhận về một danh sách các bảng.

Chỉ báo tiến trình tìm kiếm

Một chuỗi các dấu chấm xoay vòng xuất hiện bên dưới hộp Tìm kiếm khi yêu cầu tìm kiếm đang được xử lý.

Xem trước kết quả tìm kiếm

Dạng xem trước những hàng trên cùng của kết quả tìm kiếm từ dữ liệu bảng.

Kết quả tìm kiếm

Danh sách các bảng khớp với thuật ngữ tìm kiếm của bạn. Kết quả có chứa thông tin về bảng, bao gồm tên, tác giả, ngày và mô tả.

Trang kết quả tìm kiếm

Nhiều trang sẽ được hiển thị khi có hơn 10 mục bảng. Người dùng có thể di chuyển tới trang trước hoặc trang sau và truy nhập vào các trang trong phạm vi chỉ mục của trang hiện tại +/- 5.

Gợi ý tìm kiếm

Gợi ý cho các thuật ngữ tìm kiếm, xuất hiện khi bạn gõ vào hộp Tìm kiếm.

Ngăn tác vụ tìm kiếm

Ngăn để tìm kiếm dữ liệu công cộng tại Wikipedia.

Sắp xếp

Sắp xếp thứ hạng các hàng trong kết quả truy vấn của bạn theo một tiêu chí, chẳng hạn như giá trị số hoặc giá trị trong bảng chữ cái của một hoặc nhiều cột. Có thể sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Bước

Mỗi bước là một tác vụ biến đổi dữ liệu hoặc thu thập dữ liệu, áp dụng cho một truy vấn đã cho. Có thể dùng Trình soạn thảo để thêm, xóa hoặc chỉnh sửa các bước.

Ngăn chứa Các bước

Có thể sửa các bước Power Query khi chúng có một dạng xem Thiết đặt được liên kết. Dạng xem Thiết đặt được tạo ra khi bạn gọi ra một hộp thoại, chẳng hạn như Nhóm Hàng Theo hoặc Chèn Cột Tùy chỉnh. Bạn có thể sửa bất kỳ bước truy vấn nào, được biểu thị dưới dạng Biểu tượng Bánh răng, bằng cách dùng tùy chọn Sửa Thiết đặt ở mỗi bước.

Bảng

Một tập hợp các giá trị dữ liệu dạng chỉ đọc được nhập từ một nguồn dữ liệu được tổ chức bằng một mô hình gồm các cột có tên theo chiều dọc và các hàng theo chiều ngang. Ô là đơn vị nơi một hàng và một cột giao cắt. Bảng có thể chứa dữ liệu có cấu trúc từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm các bảng trang web, trang tính Excel, cơ sở dữ liệu SQL Server, danh sách SharePoint và dữ liệu Microsoft Azure Marketplace.

Biến đổi

Biến đổi dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu bằng cách thêm, xóa bỏ hoặc sửa các bước truy vấn để khớp với các yêu cầu phân tích dữ liệu của bạn.

Kiểu

Kiểu cột giúp phân loại một kiểu dữ liệu cụ thể. Mỗi giá trị có một kiểu dữ liệu, nó có thể phản ánh một kiểu dữ liệu cụ thể chẳng hạn như Số, Văn bản, Lô-gic hoặc Ngày/Thời Gian, hoặc biểu thị một cấu trúc dữ liệu phức tạp hơn, chẳng hạn như hàm, danh sách hoặc bản ghi. Bạn có thể thay đổi kiểu dữ liệu của một cột Bảng bằng cách dùng mục menu ngữ cảnh Thay đổi Định dạng. Bạn cũng có thể xác định một kiểu phức tạp bằng cách dùng mục menu ngữ cảnh Xem Công thức. Một kiểu dữ liệu, hoặc một chuỗi tuần tự các kiểu dữ liệu, có thể hạn chế việc bạn dùng được công thức nào cho một phép toán cụ thể. Ví dụ, bạn chỉ có thể nhân các cột có kiểu Số.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×