Thỏa thuận Dịch vụ Microsoft

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cập Nhật lần cuối: tháng 6 2018

Đây là hợp đồng giữa bạn và công ty Microsoft được liệt kê trong phần 22 hợp đồng này. Hợp đồng này tham chiếu đến Microsoft như "chúng tôi," "chúng tôi," hoặc "của chúng tôi." Hợp đồng này áp dụng cho bất kỳ trang Microsoft Office.com và Microsoft Office Live Web (và trang công việc tiếp sau họ), Dịch vụ (bao gồm dịch vụ chưa phát hành) và phần mềm, bao gồm tất cả các bản Cập Nhật, bộ phận hỗ trợ và nội dung. Hợp đồng này tham chiếu đến tất cả những mục này như dịch vụ"." Hợp đồng này cũng bao gồm sử dụng bất kỳ dịch vụ Microsoft bổ sung mà bạn đăng ký hợp đồng này trong khi bắt buộc, trừ khi các điều khoản đi kèm với các dịch vụ này. Nếu vậy, áp dụng các điều khoản. Bạn đại diện cho bạn 18 tuổi tuổi hoặc đã đạt được tuổi thọ của phần lớn nơi bạn trực tiếp và tất cả thông tin bạn cung cấp là true và chính xác. Từng dịch vụ có thể có khác đăng thông báo hoặc mã thực hiện. Tất cả các thông báo và mã thực hiện được kết hợp bằng cách tham chiếu vào hợp đồng này.

Bạn chỉ có thể sử dụng dịch vụ nếu bạn đồng ý các thuật ngữ này. Nếu bạn không đồng ý, không sử dụng dịch vụ. Hợp đồng này giới hạn của chúng tôi trách nhiệm pháp lý và từ chối bảo hành dịch vụ để tối đa mức độ được pháp luật. Vui lòng đọc các phần hợp cẩn thận.

Trên Trang này

Khi bạn có thể sử dụng dịch vụ

Làm thế nào bạn có thể sử dụng dịch vụ

Làm thế nào bạn không thể sử dụng dịch vụ

Tài khoản Dịch vụ của bạn

Liên kết tài khoản người dùng

Làm thế nào chúng tôi có thể thay đổi này hợp đồng

Chi phí và thanh toán

Thay đổi đối với dịch vụ; Hủy bỏ hoặc chấm dứt

Các giới hạn dịch vụ

Một dịch vụ có thể một phiên bản trước khi phát hành

Tác dụng của Microsoft không có quyền kiểm soát biên tập

Quyền riêng tư

Phần mềm

Tài liệu Microsoft giấy phép cho bạn

Windows Live™ ID

Giao dịch của bạn với người khác

Phản hồi

Chúng tôi thông báo cho bạn; Thông báo của bạn cho chúng tôi

Không bảo hành

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Nhận phải được lưu trữ trong một năm

Microsoft công ty, luật áp dụng và chỗ để giải quyết tranh chấp

Giải thích hợp đồng

Nhiệm vụ

Bắt buộc môi

Thông báo

Dịch vụ tên miền

Đỉnh trang

1. khi bạn có thể sử dụng dịch vụ
nếu bạn tạo một tài khoản để sử dụng dịch vụ, bạn có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ ngay sau khi bạn hoàn tất quy trình đăng – lên. Như được chỉ ra trong quá trình thiết lập, một số phần của dịch vụ có thể không sẵn dùng ngay lập tức trong khi chúng tôi cấu hình để sử dụng của bạn. Nếu bạn không tạo tài khoản để sử dụng dịch vụ, bạn có thể sử dụng dịch vụ sẵn dùng ngay lập tức.

Đỉnh trang

2. cách bạn có thể sử dụng dịch vụ
việc sử dụng dịch vụ, bạn sẽ

 • tuân thủ luật pháp tất cả,

 • tuân thủ với bất kỳ mã thông báo khác, chúng tôi cung cấp, hoặc thực hiện

 • tuân thủ Chính sách chống thư rác của Microsoft,

 • giữ bí mật khẩu của bạn, và

 • thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn thấy có vi phạm bảo mật liên quan đến dịch vụ.

Đỉnh trang

3. cách bạn có thể không sử dụng dịch vụ
việc sử dụng dịch vụ, bạn có thể không

 • sử dụng dịch vụ này trong bất kỳ cách nào hại Microsoft hoặc các công ty con, bán lại, distributor và/hoặc nhà cung cấp (chung, các "Microsoft bên"), hoặc bất kỳ khách hàng của một bên của Microsoft,

 • tham gia vào, giúp dễ dàng hoặc tiếp tục thực hiện bất hợp pháp,

 • thiệt hại, vô hiệu hóa, gây, hoặc làm giảm các dịch vụ (hoặc mạng kết nối với dịch vụ) hoặc can thiệp của bất kỳ ai sử dụng và thưởng thức của dịch vụ, vào

 • bán lại hoặc phân phối lại dịch vụ, hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ, trừ khi bạn có một hợp đồng với Microsoft có cho phép bạn làm như vậy,

 • sử dụng bất kỳ phần nào của dịch vụ dưới dạng một đích nối kết từ bất kỳ thư hàng loạt không mong muốn hoặc không mong muốn thương mại thư ("thư rác"),

 • dùng bất kỳ bên thứ ba trái phép phần mềm hoặc dịch vụ để truy nhập vào Microsoft nhắn tin tức thời nhắn tin mạng (hiện đang được gọi là dịch vụ .NET Messenger),

 • dùng bất kỳ tự động hóa quy trình hoặc dịch vụ để truy nhập và/hoặc sử dụng dịch vụ (chẳng hạn như một BOT, spider định kỳ tạo bộ đệm ẩn thông tin được lưu trữ bằng Microsoft hoặc "Meta tìm kiếm"), hoặc

 • sử dụng bất kỳ phương tiện trái phép để sửa đổi hoặc tái định tuyến hoặc cố gắng sửa đổi hoặc tái định tuyến dịch vụ.

Đỉnh trang

4. tài khoản Dịch vụ
bạn có thể thiết lập một tài khoản Dịch vụ và mật khẩu cho dịch vụ. Dịch vụ có thể cho phép bạn có những người khác tạo phần tử tài khoản và mật khẩu liên kết với tài khoản của bạn. Chúng tôi gọi là các "liên kết tài khoản." Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động bên dưới tài khoản, liên kết tài khoản và mật khẩu của bạn.

Đỉnh trang

5. liên kết tài khoản người dùng
nếu bạn là người dùng của tài khoản liên kết, sau đó giữ tài khoản Dịch vụ có toàn quyền kiểm soát tài khoản liên kết của bạn. Điều khiển này bao gồm ở bên phải để kết thúc dịch vụ, đóng hoặc thay đổi tài khoản liên kết của bạn ở bất kỳ lúc nào, và trong một số trường hợp này, yêu cầu và nhận máy tính và dịch vụ sử dụng thông tin liên quan đến tài khoản liên kết của bạn. Bất kỳ dữ liệu liên quan đến tài khoản liên kết của bạn được thu thập và chuyển phát vào hộp đựng tài khoản và Microsoft.

Đỉnh trang

6. cách chúng tôi có thể thay đổi này hợp đồng
Microsoft có thể thay đổi này hợp đồng vào bất kỳ lúc nào mà không thông báo. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi tài liệu để hợp đồng này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ít 30 ngày trước khi thay đổi diễn ra. Nếu bạn không đồng ý để thay đổi, bạn phải hủy bỏ và ngừng sử dụng dịch vụ trước khi thay đổi diễn ra. Nếu bạn không ngừng sử dụng dịch vụ, tiếp tục sử dụng dịch vụ nằm bên dưới hợp đồng đã thay đổi.

Đỉnh trang

7. chi phí và thanh toán
phần này áp dụng trong tất cả các tình huống trong đó bạn thanh toán Microsoft trực tiếp cho một dịch vụ. Nếu bạn thanh toán một công ty khác với Microsoft cho một dịch vụ, sau đó cước phí và các điều khoản thanh toán như đã nêu bằng công ty đó. Ngay cả khi bạn không thanh toán cho dịch vụ, bạn vẫn có thể phải chịu phí khác ngẫu nhiên để sử dụng dịch vụ; Ví dụ, các chi phí cho điện thoại hoặc truy nhập Internet, Dịch vụ không dây tin nhắn văn bản di động và truyền dữ liệu khác.

 • Thanh toán. Khi bạn đăng ký dịch vụ này, bạn sẽ cung cấp một phương thức thanh toán. Bạn xác nhận rằng bạn được ủy quyền để sử dụng phương thức thanh toán. Bạn ủy quyền cho chúng tôi để tính phí bạn cho dịch vụ bằng cách dùng phương thức thanh toán của bạn và cho bất kỳ tính năng đã thanh toán của dịch vụ mà bạn chọn đăng ký hoặc sử dụng khi hợp đồng này có hiệu lực. Nếu giá trị để có bị tính phí cho phương thức thanh toán của bạn lớn hơn số tiền bạn trước Ủy quyền, chúng tôi sẽ cho bạn biết giá trị tối thiểu 10 ngày trước khi chúng tôi tính phí cho bạn.

 • Chi phí. Bạn sẽ phải trả phí dịch vụ trước. Chúng tôi có thể tính phí bạn cùng một lúc cho một số kỳ thanh toán trước của bạn. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn dịch vụ sẽ được cung cấp vĩnh hoặc được tính hóa đơn recurringly, chúng tôi có thể mở rộng dịch vụ của bạn và tính phí bạn cho bất kỳ gia hạn.

 • Cập Nhật cho tài khoản thanh toán của bạn. Bạn phải giữ tất cả thông tin tài khoản thanh toán của bạn chính xác và hiện tại, bao gồm địa chỉ thanh toán của bạn và bất kỳ ngày hết hạn cho phương thức thanh toán của bạn. Bạn có thể truy nhập và thay đổi tài khoản thanh toán của bạn tại https://billing.microsoft.com. Bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán của bạn ở bất kỳ lúc nào. Nếu bạn biết chúng tôi để ngừng sử dụng phương thức thanh toán của bạn và không cung cấp một phương thức thanh toán thay thế, chúng tôi sẽ hủy bỏ dịch vụ của bạn. Thông báo của bạn để chúng tôi sẽ không ảnh hưởng đến các chi phí chúng tôi gửi đến tài khoản thanh toán của bạn trước khi chúng tôi có thể hợp lý hoạt động trên yêu cầu của bạn.

 • Cung cấp giai đoạn dùng thử. Bạn có thể nhận được một thời gian giới hạn của dịch vụ miễn phí hoặc một số cung cấp dịch vụ giai đoạn dùng thử. Trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn nếu không, nếu bạn đang tham gia vào bất kỳ giai đoạn dùng thử cung cấp dịch vụ, bạn phải hủy bỏ dịch vụ bằng vào cuối giai đoạn dùng thử để tránh phát sinh phí hoặc bạn gặp hạ cấp vào dịch vụ mà có dịch vụ của bạn là không có thuê bao phí. Nếu bạn không hủy bỏ dịch vụ của bạn và chúng tôi có báo bạn rằng dịch vụ tự động sẽ được chuyển vào một thuê bao trả tiền tại vào cuối giai đoạn dùng thử, sau đó bạn ủy quyền cho chúng tôi để tính phí phương thức thanh toán của bạn cho dịch vụ. Nếu chúng tôi hạ cấp dịch vụ của bạn sang một mà còn phí không có thuê bao, một số dữ liệu của bạn có thể không sẵn dùng cho bạn và Microsoft có thể xóa bỏ dữ liệu đóvĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi. Bạn sẽ chịu trách nhiệm đối với cách thực hiện các bước cần thiết để sao lưu dữ liệu của bạn và đảm bảo rằng bạn duy trì của bạn có nghĩa là chính của doanh nghiệp.

 • Giá cả và tăng giá.

  • Giá cho dịch vụ loại trừ thuế, điện thoại và các chi phí truy nhập Internet, tin nhắn văn bản di động, Dịch vụ không dây và truyền dữ liệu khác, trừ nếu không. Các thuế và chi phí là trách nhiệm của bạn. Tiền tệ exchange định cư dựa trên từ của bạn với nhà cung cấp phương thức thanh toán của bạn.

  • Nếu có một độ dài thời gian cụ thể và giá gói dịch vụ của bạn, rồi giá đó sẽ vẫn ở trong bắt buộc cho thời gian đó. Khi cung cấp dịch vụ khoảng thời gian kết thúc, chúng tôi sẽ tính phí cho bạn một giá mới cho dịch vụ đó.

  • Chúng tôi có thể thay đổi giá của dịch vụ thời gian, nhưng chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo tối thiểu là 30 ngày trước khi giá mới có hiệu lực. Nếu bạn không đồng ý giá mới, sau đó bạn phải hủy bỏ và ngừng sử dụng dịch vụ trước khi giá mới có hiệu lực. Nếu dịch vụ của bạn trên cơ sở giai đoạn (ví dụ, hàng tháng hoặc hàng năm), sau đó giá mới sẽ bắt đầu vào ngày mà chúng tôi cho biết.

 • Dịch vụ chuyển đổi. Bạn có thể chuyển dịch vụ của bạn sang một dịch vụ khác. Nếu bạn thực hiện, bạn ủy quyền cho chúng tôi để tính phí phương thức thanh toán của bạn cho bất kỳ chi phí dịch vụ mới. Nếu bạn chuyển sang một dịch vụ cho mà chúng tôi không phí một thuê bao hoặc cho mà chúng tôi phí thấp hơn, chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc để nhận tiền hoàn trả chưa sử dụng phần phí dịch vụ cho dịch vụ phí thuê bao mà bạn đã dùng hoặc sự khác biệt trong giá trị phí dịch vụ. Bạn có thể không thẻ tín dụng tiền hoàn trả bất kỳ dịch vụ khác.

 • Bồi hoàn. Tất cả các chi phí là không hoàn trả, trừ khi được nêu nếu không, hoặc nếu không được cung cấp bởi luật. Chi phí của bất kỳ trả về sẽ tại chi phí của bạn, trừ khi nếu không được cung cấp bởi luật.

 • Khoản thanh toán cho bạn. Để nhận được một khoản thanh toán, bạn phải thông báo ngay cung cấp cho chúng tôi với tất cả thông tin chúng tôi cần phải thực hiện thanh toán (ví dụ, tài khoản ngân hàng thông tin để nhận được tiền thanh toán). Bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chúng tôi yêu cầu trước khi tích luỹ bên phải của bạn để nhận thanh toán. Bạn chịu trách nhiệm cho độ chính xác của thông tin bạn cung cấp và bất kỳ thuế bạn có thể phải chịu do nhận được một khoản thanh toán. Nếu bạn nhận được một thanh toán đã không do bạn, chúng tôi có thể đảo ngược hoặc tìm kiếm trả về thanh toán và bạn chấp thuận hợp tác với chúng tôi.

 • Điều khoản trực tuyến ; Lỗi. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp cho bạn bản kê hóa đơn trực tuyến. Đi tới https://billing.microsoft.com để xem, in hoặc yêu cầu một bản sao giấy của điều khoản của bạn. Nếu bạn yêu cầu cho chúng tôi gửi thư một bản sao cho bạn, chúng tôi có thể phí bạn truy xuất. Chúng tôi chỉ có thể cung cấp một bản sao giấy bao phủ 120 ngày trước khi yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi thực hiện các lỗi trên hóa đơn của bạn, chúng tôi sẽ sửa nó thông báo ngay sau khi bạn cho chúng tôi biết và chúng tôi điều tra phí. Bạn phải cho chúng tôi biết trong 120 ngày sau khi lỗi trước tiên sẽ xuất hiện trên hóa đơn của bạn. Nếu bạn không cho chúng tôi biết trong thời gian này, chúng tôi sẽ không được yêu cầu để sửa lỗi này. Bạn phát hành chúng tôi từ tất cả các trách nhiệm pháp lý và báo cáo vi lỗ từ bất kỳ lỗi nào mà bạn không phải báo cáo với chúng tôi trong 120 ngày sau khi lỗi trước tiên sẽ xuất hiện trên bản kê trực tuyến của bạn. Nếu bạn không cho chúng tôi biết trong thời gian này, chúng tôi sẽ không được yêu cầu để sửa lỗi này.

 • Khoản thanh toán trễ. Ngoại trừ ở mức độ không phép theo luật, chúng tôi có thể đánh giá một phí trễ nếu bạn không thanh toán trên thời gian bất kể mọi tranh chấp, bạn có thể có lũy thừa về hóa đơn của bạn. Bạn phải thanh toán các chi phí chậm khi chúng tôi lập hóa đơn bạn cho chúng. Phí trễ sẽ số tiền nhỏ hơn 1% vào chưa thanh toán mỗi tháng hoặc tỉ lệ tối đa được luật. Chúng tôi có thể sử dụng bên thứ ba để thu thập quá hạn số lượng. Bạn phải thanh toán cho tất cả các chi phí hợp lý chúng tôi phải chịu để thu thập quá khứ bất kỳ ngày đến hạn số lượng. Các chi phí có thể bao gồm luật sư hợp lý phí và các chi phí pháp lý và chi phí. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc hủy bỏ dịch vụ của bạn nếu bạn không thanh toán đầy đủ và trên thời gian.

Đỉnh trang

8. thay đổi đối với dịch vụ; Hủy bỏ hoặc chấm dứt

 • Bởi Microsoft. Chúng tôi có thể thay đổi dịch vụ ở bất kỳ lúc nào và lý do nào đó mà không thông báo. Chúng tôi có thể hủy bỏ hoặc tạm ngừng dịch vụ của bạn hoặc một phần của dịch vụ của bạn ở bất kỳ lúc nào và lý do nào đó mà không thông báo, bao gồm nếu bạn có vi phạm điều khoản hợp đồng này. Nếu chúng tôi thực hiện, quyền sử dụng dịch vụ sẽ ngừng ngay lập tức. Hủy của dịch vụ sẽ không thay đổi của bạn nghĩa vụ bất kỳ chi phí thanh toán đến hạn trên tài khoản thanh toán của bạn. Nếu chúng tôi hủy bỏ dịch vụ mà không gây ra, chúng tôi sẽ hoàn trả lại phần chưa sử dụng phí dịch vụ của bạn cho kỳ hạn đó theo tỷ lệ pro xuyên.

 • Của bạn. Bạn có thể hủy bỏ dịch vụ của bạn vào bất kỳ lúc nào cho lý do nào đó. Đi tới https://billing.microsoft.com cho thông tin về huỷ dịch vụ của bạn. Cung cấp dịch vụ nhất định có thể yêu cầu chi phí hủy, và bạn sẽ thanh toán các chi phí hủy tất cả là đã xác định trong các tài liệu được mô tả thư chào hàng. Hủy của dịch vụ của bạn sẽ không thay đổi của bạn nghĩa vụ thanh toán tất cả các chi phí thực hiện đối với tài khoản thanh toán của bạn.

 • Dữ liệu. Khi chấm dứt hoặc hủy của dịch vụ của bạn hoặc cho chúng tôi lý do nào đó, Microsoft có thể xóa bỏ dữ liệu của bạn vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm đối với cách thực hiện các bước cần thiết để sao lưu dữ liệu của bạn và đảm bảo rằng bạn duy trì của bạn có nghĩa là chính của doanh nghiệp.

 • Từ bỏ quyền và nghĩa vụ. Ở mức độ cần thiết để thực hiện việc chấm dứt hợp đồng này, mỗi bên miễn bất kỳ bên phải và nghĩa vụ dưới bất kỳ luật hoặc quy định để yêu cầu hoặc lấy can thiệp của tòa án chấm dứt hợp đồng này.

Đỉnh trang

9. giới hạn trên dịch vụ
Microsoft có thể thiết lập các giới hạn dịch vụ. Ví dụ, chúng tôi có thể giới hạn

 • số ngày dịch vụ sẽ giữ lại thông điệp email, thư bảng thảo luận bài đăng và nội dung khác mà Microsoft, bạn hoặc người dùng khác có thể đăng hoặc cung cấp,

 • số và kích cỡ của thông điệp email mà bạn có thể gửi hay nhận thông qua dịch vụ,

 • lượng tối đa lưu trữ trên máy chủ của Microsoft sẵn dùng cho bạn,

 • giá trị băng thông sẵn dùng đối với lưu lượng đến một trang Web, chúng tôi lưu trữ cho bạn,

 • số lượng người dùng trên tài khoản của bạn hoặc bất kỳ tài khoản liên kết,

 • số lượng tài khoản Dịch vụ mà bạn có thể đăng ký với một thẻ tín dụng,

 • lượng thời gian chúng tôi giữ lại các tài khoản Dịch vụ không hoạt động, chúng tôi xác định như là một nơi bạn không đăng nhập vào dịch vụ cho một thời gian dài, và

 • số giao dịch bạn có thể tiến hành thông qua dịch vụ.

Nếu bạn vượt quá giới hạn dịch vụ đã phát hành, Microsoft bảo lưu quyền để hủy bỏ dịch vụ của bạn.

Đỉnh trang

10. một dịch vụ có thể một phiên bản trước khi phát hành
một dịch vụ cụ thể có một phiên bản trước khi phát hành. Nó có thể không hoạt động như một phiên bản cuối cùng của tính năng hoặc dịch vụ sẽ. Chúng tôi có thể thay đổi nó cho phiên bản cuối cùng, thương mại. Chúng tôi không có thể phát hành một phiên bản thương mại. Chúng tôi cũng có quyền để thay đổi một dịch vụ chưa phát hành vào bất kỳ lúc nào mà không chuyển thông báo cho bạn.

Đỉnh trang

11. tác dụng của Microsoft không có quyền kiểm soát biên tập

 • Nội dung. Microsoft, bạn, liên kết tài khoản người dùng và bên thứ ba có thể đăng hoặc lưu trữ tài liệu, bao gồm dữ liệu, tài liệu, thông tin, quảng cáo, truyền thông, thư và nối kết đến bên thứ ba trang Web ("nội dung") trên dịch vụ. Dịch vụ bao gồm các khu vực có thể truy nhập công khai, chẳng hạn như một trang Web công cộng Microsoft nước chủ nhà cho bạn, một dịch vụ bảng cộng đồng, chia sẻ lịch hoặc khu vực cho phép bạn liên lạc với người khác ("khu vực của dịch vụ"). Nó cũng bao gồm các khu vực của dịch vụ mà bạn có thể kiểm soát truy nhập bởi những người khác, chẳng hạn như làm việc được chia sẻ site trên máy chủ Microsoft ("riêng tư khu vực của dịch vụ").

 • Quyền sở hữu trí tuệ. Microsoft không phạt hoặc phê duyệt sử dụng trái phép nội dung được bảo vệ bằng bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn hiểu rằng chia sẻ nội dung vi phạm bản quyền của người khác và quyền sở hữu trí tuệ vi phạm hợp đồng này. Bạn đại diện cho và đảm bảo rằng sử dụng và các ấn phẩm của nội dung của bạn và những người khác không vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba. Bạn hiểu rằng Microsoft có thể loại bỏ nội dung vào bất kỳ lúc nào mà không thông báo khi nội dung vi phạm hợp đồng này hoặc một mã áp dụng hành động hoặc khi chúng tôi có lý do sự tin tin thiết phải làm như vậy.

 • Đăng nội dung. Bạn tìm hiểu về Microsoft không kiểm soát hoặc xác nhận nội dung mà bạn và những người khác đăng hoặc cung cấp dịch vụ. Microsoft không yêu cầu quyền sở hữu của nội dung mà bạn và những người khác đăng hoặc cung cấp. Bằng cách đăng hoặc cung cấp nội dung bạn cấp cho Microsoft và công cộng (cho nội dung được đăng trên khu vực của dịch vụ), hoặc các thành viên của cộng mà bạn có quyền truy nhập (cho nội dung đăng trên riêng tư khu vực của dịch vụ), miễn phí, không giới hạn trên toàn cầu và nêu quyền

  • sử dụng, sửa, sao chép, phân phối và hiển thị nội dung liên quan đến dịch vụ, và

  • phát hành tên của bạn với nội dung.

   Bạn cũng cho công chúng, hoặc các thành viên của cộng mà bạn đã cấp quyền truy nhập, quyền cấp các quyền cho người khác. Bạn đại diện cho và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết cho bạn để cấp quyền trong phần này và rằng sử dụng và các ấn phẩm của nội dung không vi phạm bất kỳ luật. Microsoft sẽ không thanh toán bạn cho nội dung bạn bài đăng trên khu vực của dịch vụ. Phần này chỉ áp dụng cho hợp pháp cho phép nội dung và chỉ ở mức độ hiện sử dụng và phát hành nội dung hợp pháp cho phép không vi phạm pháp luật.

 • Vùng riêng tư của dịch vụ. Bạn tìm hiểu về xử lý một số kỹ thuật của nội dung được đăng trên vùng riêng tư của dịch vụ có thể được yêu cầu

  • lưu trữ và truy xuất nội dung,

  • phù hợp với kết nối mạng yêu cầu kỹ thuật, hoặc

  • phù hợp với các hạn chế về dịch vụ.

 • Nối kết đến trang Web của bên thứ ba. Dịch vụ có thể chứa nối kết đến trang Web của bên thứ ba. Các trang Web của bên thứ ba sẽ không bên dưới điều khiển của Microsoft. Nếu Microsoft bao gồm trong những nối kết trong dịch vụ này, chúng tôi cung cấp chúng để bạn dưới dạng một tiện lợi chỉ. Đưa các nối kết này không phải là một chứng thực Microsoft bất kỳ bên thứ ba trang Web, Dịch vụ hoặc sản phẩm. Microsoft bảo lưu quyền để vô hiệu hóa nối kết đến bất kỳ bên thứ ba trang Web mà bạn hoặc các khách hàng đăng lên dịch vụ.

Đỉnh trang

12. về quyền riêng tư

 • Access và tiết lộ thông tin. Để hoạt động và cung cấp dịch vụ, chúng tôi thu thập thông tin về bạn. Chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin đó như được mô tả trong Tuyên bố về quyền riêng tư trực tuyến của Microsoft . Đặc biệt, chúng tôi có thể truy nhập hoặc tiết lộ thông tin về bạn bao gồm nội dung liên lạc của bạn, để

  • tuân thủ luật pháp hay đáp yêu cầu pháp lý hoặc quy trình pháp lý

  • bảo vệ quyền lợi hay tài sản của Microsoft hay khách hàng của chúng tôi, bao gồm việc thực thi các thỏa thuận hay chính sách về quản lý việc sử dụng dịch vụ này, chúng tôi hoặc

  • hành động khi chúng tôi tin, trong sự tin, chẳng hạn truy nhập hoặc tiết lộ thông tin là cần thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của Microsoft nhân viên, khách hàng hoặc công chúng.

   Bạn đồng ý sử dụng để truy nhập và tiết lộ nêu trong phần này.

 • Truyền thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân được thu thập thông qua dịch vụ có thể được lưu trữ và xử lý tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ các quốc gia hoặc khu vực mà Microsoft hoặc công ty con, công ty con của nó, hoặc đại diện duy trì nghi. Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý sử dụng để bất như truyền thông tin bên ngoài quốc gia hoặc khu vực của bạn. Microsoft phải tuân theo framework an toàn đề xuất như đã đặt ra bởi bộ phận thương mại Hoa Kỳ về bộ sưu tập, sử dụng và duy trì dữ liệu từ liên minh châu Âu. Bạn có thể đọc thêm về việc thực hiện chuyển dữ liệu này trong Tuyên bố về quyền riêng tư.

 • Hiệu suất và cách dùng dữ liệu. Để cung cấp cho bạn dịch vụ này, chúng tôi có thể thu thập thông tin về dịch vụ hiệu suất, máy tính của bạn và sử dụng dịch vụ của bạn. Chúng tôi có thể tự động tải thông tin này từ máy tính của bạn. Dữ liệu này sẽ không nhận dạng cá nhân bạn.

 • Lọc công nghệ. Chúng tôi có thể dùng công nghệ hoặc phương tiện khác để bảo vệ dịch vụ, bảo vệ khách hàng của chúng tôi, hay dừng bạn khỏi vi phạm hợp đồng này. Ví dụ bao gồm lọc dừng thư rác và vi-rút hoặc tăng bảo mật. Các phương tiện có thể cản trở bạn sử dụng dịch vụ.

 • Cách thực hành quyền riêng tư của bạn. Việc sử dụng dịch vụ, bạn có thể thu thập các thông tin cá nhân về bên thứ ba thông qua giao dịch của bạn với bên thứ ba. Nếu bạn thực hiện, bạn đồng ý () bài đăng một chính sách về quyền riêng tư trên trang Web của bạn mà, tối thiểu, tiết lộ các cách sử dụng bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân mà bạn đã thu thập từ bên thứ ba, (b) cung cấp nối kết siêu văn bản cho chính sách về quyền riêng tư của bạn trên trang chủ của trang Web của bạn và trên al l trang nơi bạn thu thập thông tin cá nhân từ bên thứ ba, bao gồm trên kiểm xuất trang và thông tin cá nhân (c) dùng chỉ khi được cho phép theo chính sách về quyền riêng tư của bạn.

Đỉnh trang

13. phần mềm

 • Sử dụng. Nếu bạn nhận được phần mềm từ cho chúng tôi như là một phần của dịch vụ, sử dụng của phần mềm đó nằm bên dưới các điều khoản giấy phép được trình bày cho bạn để chấp nhận cho phần mềm đó. Nếu không có giấy phép không có trình bày cho bạn, sau đó chúng ta (hoặc, dựa trên bạn nằm ở đâu, một trong các công ty con của chúng tôi) cấp cho bạn quyền sử dụng phần mềm chỉ dành cho việc sử dụng dịch vụ ủy quyền dưới hợp đồng này và chỉ trên đó số máy tính đã nêu trong cung cấp dịch vụ của bạn. Chúng tôi (hoặc, dựa trên bạn nằm ở đâu, một trong các công ty con của chúng tôi) đặt trước tất cả các quyền cho phần mềm. Trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn nếu không, quyền sử dụng phần mềm kết thúc khi quyền sử dụng dịch vụ chấm dứt hoặc hết hạn và bạn phải thông báo ngay dỡ cài đặt phần mềm. Chúng tôi có thể tắt phần mềm sau ngày kết thúc dịch vụ.

 • Cập Nhật. Chúng tôi có thể tự động kiểm tra phiên bản của phần mềm. Chúng tôi có thể tự động tải xuống các bản nâng cấp phần mềm máy tính của bạn để Cập Nhật, nâng cao và tiếp tục phát triển dịch vụ.

 • Phạm vi của giấy phép. Bản quyền và tuệ luật và ước bảo vệ phần mềm. Phần mềm được cấp phép, không được bán. Hợp đồng này chỉ cung cấp cho bạn một số quyền để sử dụng phần mềm. Microsoft bảo lưu tất cả các quyền khác. Bạn sẽ không phân tách, biên dịch ngược hoặc chiếu bất kỳ phần mềm nào được bao gồm trong dịch vụ, trừ khi và chỉ ở mức độ hiện luật pháp cho phép rõ này hoạt động.

 • Xuất luật. Phần mềm sẽ phụ thuộc Hoa Kỳ xuất luật pháp và quy định. Bạn phải tuân thủ luật pháp quốc tế và nước xuất và quy định áp dụng cho phần mềm. Những luật bao gồm các giới hạn đối với điểm đích, người dùng cuối, và sử dụng kết thúc. Để biết thêm thông tin, hãy xem www.microsoft.com/exporting.

Đỉnh trang

14. tài liệu đó giấy phép Microsoft cho bạn

 • Yếu tố đa phương tiện và Mẫu. Bạn có thể có quyền truy nhập vào đa phương tiện ảnh, clip art, hiệu ứng hoạt hình, âm thanh, nhạc, hình, video clip, mẫu và các hình thức của nội dung có thể tải xuống ("yếu tố đa phương tiện") được liên kết với dịch vụ. Nếu vậy, bạn có thể sao chép và sử dụng các yếu tố đa phương tiện, và giấy phép, Hiển thị và phân phối họ, cùng với sửa đổi của bạn như một phần của sản phẩm phần mềm của bạn, bao gồm trang web của bạn, nhưng bạn có thể không (i) bán, giấy phép hoặc phân phối bản sao của các yếu tố đa phương tiện bằng bản thân họ hoặc như là một phần của bất kỳ tuyển tập hoặc sản phẩm nếu giá trị chính của sản phẩm trong các yếu tố đa phương tiện; (ii) cấp cho các khách hàng của sản phẩm của mình bất kỳ quyền giấy phép hoặc phân phối các yếu tố đa phương tiện; (iii) giấy phép hoặc phân phối bất kỳ các yếu tố đa phương tiện bao gồm các dạng biểu thị nhận dạng cá nhân, chính phủ, logo, tên tắt, biểu tượng, thương hiệu hoặc tổ chức cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc để nhận hoặc ngụ ý bất kỳ chứng thực hoặc liên kết với bất kỳ sản phẩm, thực thể hoặc hoạt động; hoặc (iv) tạo những từ thô tục hoặc tai tiếng hoạt động, như được xác định theo luật tại thời điểm công việc sẽ được tạo bằng các yếu tố đa phương tiện.

  Nếu bạn có được các yếu tố đa phương tiện và mẫu từ trang Microsoft Office.com Web (hoặc công việc tiếp sau trang), bạn có thể dùng chúng chỉ khi bạn có giấy phép hợp lệ vào bộ Microsoft Office hoặc một trong các chương trình hoặc một sản phẩm phần mềm Microsoft bao gồm Microsoft Clip Bộ sưu tập hoặc Microsoft Clip Organizer (hoặc thay thế Microsoft của Microsoft Clip Organizer).

 • Tài liệu. Bạn có thể truy nhập thông tin về dịch vụ chẳng hạn như sách trắng, bài viết cơ sở kiến thức, biểu dữ liệu và câu hỏi thường gặp ("tài liệu"). Bạn có thể sử dụng các tài liệu chỉ cho mục đích thông tin. Bạn không có thể sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc thực hiện phái sinh của các tài liệu. Các tổ chức giáo dục chính thức được công nhận luật cục bộ có thể tải xuống và sao chép tài liệu để phân phối chỉ trong lớp học.

 • Hạn chế. Cấp giấy phép để sử dụng các yếu tố đa phương tiện, mẫu và tài liệu được cung cấp dịch vụ này không có giấy phép để thiết kế hoặc bố trí của dịch vụ hoặc bất kỳ Microsoft thuộc sở hữu, vận hành, được cấp phép, hoặc điều khiển Web site. Bạn không nên sao chép hoặc retransmit bất logo, đồ họa, âm thanh hoặc hình ảnh từ dịch vụ, trừ khi Microsoft cho phép rõ nó. Microsoft và nhà cung cấp của không bảo đảm hoặc đảm bảo những yếu tố đa phương tiện, mẫu và tài liệu là chính xác và phù hợp cho mục đích của bạn. Bao gồm của họ với dịch vụ không phải là một chứng thực của chúng bởi Microsoft. Không điều nào sẵn dùng từ dịch vụ nhằm thể lời khuyên chuyên nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn, khoản đầu tư, thuế hoặc pháp lý lời khuyên.

Đỉnh trang

15. Windows Live ID™
chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin xác thực Windows Live ID để dùng với dịch vụ. Windows Live ID là xác thực đa mục đích của một dịch vụ Web giúp dễ dàng để bạn đăng nhập vào trang Web. Bạn không có thể dùng bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng giảm số lượng người dùng truy nhập trực tiếp hoặc bằng cách dùng Windows Live ID (đôi khi gọi là "ghép kênh" hoặc "vào vùng trữ" phần mềm hoặc phần cứng). Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch với bên thứ ba (bao gồm quảng cáo) hỗ trợ Windows Live ID, bao gồm chuyển phát và thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ. Hợp đồng này áp dụng cho bạn bất cứ khi nào bạn truy cập hoặc sử dụng thông tin xác thực Windows Live ID. Khi bạn dùng Windows Live ID để truy cập vào mọi site hoặc dịch vụ, các điều khoản và điều kiện cho trang web hoặc dịch vụ đó có thể cũng áp dụng cho bạn. Vui lòng tham khảo điều khoản sử dụng cho từng trang web hoặc dịch vụ mà bạn truy cập.

Đỉnh trang

16. giao dịch của bạn với những người khác
nếu bạn sẽ nhận được bất kỳ điều gì từ bên thứ ba (bao gồm bên thứ ba được cung cấp dịch vụ) thông qua dịch vụ, bạn hiểu rằng mối quan hệ của bạn về những điều với bên thứ ba trực tiếp và không có Microsoft. Trong trường hợp bạn khẳng định một nhận liên quan đến hoặc ám mối quan hệ của bạn với bên thứ ba, bạn sẽ chỉ khẳng định như nhận đối với bên thứ ba, và bạn sẽ không khẳng định bất kỳ nhận chẳng hạn đối với Microsoft, ngay cả khi Microsoft hỗ trợ trong thanh toán cho các phần thứ ba bên cung cấp. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho giao dịch của bạn với bất kỳ bên thứ ba, bao gồm

 • chuyển phát và thanh toán cho dịch vụ, và hàng hóa

 • xử lý và xác nhận đơn hàng, thanh toán và các giao dịch của bạn,

 • hỗ trợ khách hàng liên quan đến đơn hàng hoặc giao dịch (ví dụ, bị mất đơn hàng, thanh toán tranh chấp, thanh toán, v.v..),

 • xác định, chọn thu thập và chuyển tiền để thẩm quyền thích hợp tất cả thuế (nếu có) phát sinh từ hoặc liên quan đến như đơn hàng hoặc giao dịch của bạn, và

 • mua và dùng của bạn và tài khoản của bạn liên kết của bất kỳ bên thứ ba sản phẩm và dịch vụ.

Bạn đại diện cho và bảo đảm rằng

 • sản phẩm và dịch vụ bạn quảng cáo, bán hàng, và phân phối được pháp lý cho bán và phân phối và không vi phạm hợp đồng này,

 • bạn có tất cả giấy phép cần thiết để bán, phân phối và quảng cáo sản phẩm và dịch vụ bạn cung cấp dịch vụ,

 • Tất cả doanh thu và quảng cáo sẽ tuân thủ luật áp dụng, và

 • bạn sẽ tuân thủ luật và quy định (bao gồm các quyền riêng tư luật pháp và quy định liên quan đến bộ sưu tập thông tin từ bên thứ ba).

Đỉnh trang

17. phản hồi
nếu bạn cung cấp phản hồi về dịch vụ cho Microsoft, bạn cung cấp cho đến Microsoft, không có phí, ở bên phải để sử dụng, chia sẻ và phản hồi của bạn trong bất kỳ cách nào và cho bất kỳ mục đích thương mại hóa. Bạn cũng cho phép bên thứ ba, mà không có phí, bất kỳ sáng chế quyền cần thiết cho sản phẩm, công nghệ và các dịch vụ để sử dụng hoặc giao diện với bất kỳ phần cụ thể của phần mềm Microsoft hoặc dịch vụ bao gồm phản hồi của họ. Bạn sẽ không cung cấp phản hồi có phải tuân theo giấy phép đòi hỏi phải có Microsoft để cấp phép phần mềm hoặc tài liệu để bên thứ ba của nó vì chúng tôi đưa phản hồi của bạn vào chúng. Các quyền tồn tại hợp đồng này.

Đỉnh trang

18. của chúng tôi thông báo cho bạn; Thông báo của bạn cho chúng tôi
hợp đồng này nằm trong biểu mẫu điện tử. Chúng tôi đã hứa để gửi cho bạn một số thông tin liên quan đến dịch vụ và chúng tôi có quyền để gửi cho bạn thông tin này trong biểu mẫu điện tử. Có thể có các thông tin về dịch vụ pháp luật yêu cầu cho chúng tôi để gửi cho bạn. Chúng tôi có thể gửi thông tin này cho bạn trong biểu mẫu điện tử.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cần thiết cho bạn

 • qua email tại địa chỉ email bạn đã chỉ định khi bạn đăng ký dịch vụ, hoặc

 • trên Trang chủ của bạn khi chúng tôi trước tiên gửi cho bạn một email thông báo cảnh báo cho bạn để thông báo trên trang chủ của bạn.

Thông báo sẽ được coi là được cung cấp và nhận được qua việc truyền ngày của email. Miễn là bạn có thể truy nhập và sử dụng dịch vụ, bạn có cần phần mềm và các phần cứng để nhận được các thông báo. Nếu bạn không đồng ý sử dụng để nhận được thông báo điện tử, bạn phải hủy bỏ dịch vụ.

Bạn có thể cung cấp cho Microsoft thông báo khi được cung cấp trên trang chủ của bạn hoặc https://billing.microsoft.com.

Đỉnh trang

19. không bảo hành
Microsoft tạo ra không đảm bảo về độ tin cậy, tính chính xác, hoặc đúng lúc của các dịch vụ hoặc kết quả được cấp từ dịch vụ. Bạn tìm hiểu về các cơ chế bảo mật trong dịch vụ có vốn có giới hạn và bạn sẽ chịu trách nhiệm cho việc xác định dịch vụ đáp ứng nhu cầu của bạn.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ "như-là," "với tất cả lỗi" và "là sẵn dùng." Bạn chịu rủi ro của việc sử dụng nó. Để tối đa mức độ được pháp luật, bên của Microsoft cung cấp cho không nhận bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện. Bạn có thể có thêm quyền dưới luật pháp cục bộ của bạn hợp đồng này không thể thay đổi. Ở mức độ được pháp luật, chúng tôi loại trừ bất kỳ bảo đảm hoặc điều kiện, bao gồm những thương mại, rèn luyện sức khỏe cho mục đích cụ thể, trường nỗ lực, không vi phạm và đạt chất lượng.

Đỉnh trang

20. giới hạn trách nhiệm pháp lý
bạn có thể khôi phục từ Microsoft bên thiệt hại chỉ trực tiếp lên đến số lượng bằng phí dịch vụ của bạn cho một tháng hoặc tương đương của 5 USD (tùy cái nào có lớn). Ở mức độ được pháp luật, bạn không thể khôi phục bất kỳ tổn thất khác từ bên của Microsoft, bao gồm lợi nhuận mang tính hậu quả, bị mất, đặc biệt, indirect, ngẫu nhiên hoặc tổn thất.

Giới hạn này áp dụng cho bất kỳ điều gì liên quan đến:

 • Dịch vụ,

 • nội dung (bao gồm mã) trên trang Internet của bên thứ ba, chương trình của bên thứ ba hoặc thực hiện bên thứ ba,

 • Các tính năng vô hiệu hóa tác động đến truy nhập vào của bạn hoặc dùng dịch vụ, hoặc vi-rút

 • tính tương thích giữa các dịch vụ và các dịch vụ, phần mềm và phần cứng,

 • sự chậm trễ hoặc thất bại trong việc bạn có thể có trong bắt đầu, điều khiển hoặc hoàn thành bất kỳ truyền hoặc các giao dịch liên quan đến dịch vụ theo một cách chính xác hoặc kịp thời, và

 • yêu cầu cho các vi phạm hợp đồng, vi phạm bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sơ suất hoặc sai lầm cá nhân khác.

Nó cũng áp dụng ngay cả khi

 • khắc phục này không bồi thường đầy đủ bạn cho bất kỳ tổn thất nào, hay thất bại của mục đích cần thiết, hoặc

 • Microsoft đã biết hoặc lẽ ra phải biết khả năng dẫn đến những thiệt hại.

Một số kỳ không cho phép loại trừ hoặc hạn chế các tổn thất ngẫu nhiên hoặc mang tính hậu quả, vì vậy các giới hạn trên đây hoặc loại trừ có thể không áp dụng cho bạn. Chúng cũng có thể không áp dụng cho bạn bởi vì tỉnh hoặc quốc gia hoặc khu vực của bạn có thể không cho phép loại trừ hoặc hạn chế các tổn thất ngẫu nhiên, để lại hậu quả hoặc khác.

Đỉnh trang

21. nhận phải là lưu trữ trong một năm
ở mức độ được pháp luật, bất kỳ nhận liên quan đến hợp đồng này hoặc dịch vụ phải được hiển thị trong một năm. Kỳ hạn một năm bắt đầu vào ngày khi yêu cầu đầu tiên có thể được nộp. Nó nếu được không sắp đặt, sau đó nhận đó vĩnh viễn bị cấm. Phần này áp dụng cho bạn và nhiệm vụ sau của bạn. Nó cũng áp dụng cho Microsoft và nhiệm vụ sau và gán của nó.

Đỉnh trang

22. công ty Microsoft, luật áp dụng và chỗ để giải quyết tranh chấp

Hợp đồng này nằm giữa bạn và công ty Microsoft cho quốc gia hoặc khu vực của bạn. Trong bảng dưới đây, chọn quốc gia hoặc khu vực nơi bạn trực tiếp (nếu bạn đăng ký dịch vụ dưới dạng một cá nhân) hoặc nơi doanh nghiệp của bạn được đặt (nếu bạn đăng ký dịch vụ dành cho doanh nghiệp của bạn). Kế bên nó, bạn sẽ tìm thấy công ty Microsoft hợp đồng với bạn và lựa chọn luật pháp và địa điểm để giải quyết tranh chấp với công ty Microsoft.

Đỉnh trang

23. giải thích hợp đồng
tất cả các phần hợp đồng này áp dụng tối đa ở mức độ được pháp luật. Một tòa có thể giữ chúng tôi không thể bắt buộc một phần của hợp đồng này như viết. Nếu điều này xảy ra, sau đó phần đó sẽ được thay thế với thuật ngữ nhất khớp với mục đích của phần mà chúng tôi không thể bắt buộc. Phần còn lại của hợp đồng này sẽ không thay đổi. Hợp đồng này, cùng với bất kỳ mã của thực hiện và thông báo khác, chúng tôi cung cấp, là hợp đồng toàn bộ giữa Microsoft và bạn liên quan tới dịch vụ. Nó thay thế bất hợp đồng hay câu lệnh liên quan đến dịch vụ khác. Nếu bạn có nghĩa vụ bảo mật liên quan đến dịch vụ, nghĩa vụ những vẫn còn hiệu lực (ví dụ, bạn có thể thử trước khi phát hành phiên bản của một dịch vụ). Tiêu đề phần trong hợp không giới hạn các điều khoản khác của hợp đồng này.

Đỉnh trang

24. gán
Microsoft có thể gán này hợp đồng, trong toàn bộ hoặc một phần, ở bất kỳ lúc nào mà không thông báo cho bạn. Bạn không có thể gán này hợp đồng, hoặc bất kỳ phần nào của nó, cho bất kỳ bên nào khác. Bất kỳ lần thử làm như vậy là khoảng trống. Thay vào đó, bạn có thể hủy bỏ dịch vụ của bạn. Bên kia đó có thể thiết lập tài khoản Dịch vụ và nhập vào một hợp đồng với chúng tôi.

Đỉnh trang

25. bắt buộc môi
Microsoft sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất hoặc thiệt hại hoặc được coi là có vi phạm hợp đồng này do bất kỳ sự kiện hoặc các trường hợp ra khỏi phạm vi điều khiển hợp lý, bao gồm chiến, xâm lược, thiếu điện, vụ tấn công, đất hoặc hành vi của thần.

Đỉnh trang

26. thông báo
Báo giá chứng khoán
báo giá chứng khoán không xuất hiện trên dịch vụ được cung cấp bởi S & P ComStock, Inc. trừ nếu không, các báo giá chứng khoán được trì hoãn ít 20 phút (NASDAQ báo giá chứng khoán được trì hoãn ít nhất 15 phút) . Báo giá chứng khoán được chỉ ra như "nháy kép thời gian thực" được thực hiện sẵn có ích sau biên nhận của họ từ S & P ComStock, Inc. Biên nhận thực tế của bạn trong dấu ngoặc kép thời gian thực có thể có bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ truyền qua Internet, và các nguyên nhân gây ra. Tất cả các báo giá chứng khoán được có nhãn với "lần cuối cùng thương mại" để cho biết đúng lúc dữ liệu.

Tất cả thông tin được cung cấp bởi S & P ComStock, Inc. ("ComStock") và các công ty con ("thông tin ComStock") được bao gồm trong dịch vụ được thuộc sở hữu hoặc cấp phép ComStock và các công ty con và bất kỳ người dùng được cho phép để lưu trữ, thao tác, phân tích, định dạng lại, in , và hiển thị thông tin ComStock chỉ dành cho người dùng sử dụng cá nhân. Trong không có sự kiện sẽ bất kỳ người dùng phát hành, retransmit, phân phối lại, hoặc nếu không tái tạo ComStock bất kỳ thông tin trong bất kỳ định dạng bất kỳ, và không có người dùng sẽ sử dụng bất kỳ thông tin ComStock trong hoặc kết nối với bất kỳ doanh nghiệp hoặc thương mại doanh nghiệp, bao gồm, mà không có giới hạn, bất kỳ chứng khoán, khoản đầu tư, kế toán, ngân hàng, Pháp lý hoặc phương tiện business hoặc enterprise. Trước khi thực hiện một thương mại bảo mật dựa trên thông tin ComStock, bạn nên tham khảo với môi giới của bạn hoặc đại diện tài chính để xác nhận thông tin giá cả. Cả ComStock lẫn công ty con của nó bất kỳ nhanh hoặc ngụ ý bảo đảm (bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo hoặc bán hay rèn luyện sức khỏe cho mục đích cụ thể hoặc sử dụng) liên quan tới thông tin ComStock. Thông tin ComStock được cung cấp cho người dùng "là." Cả ComStock lẫn công ty con của nó sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ người dùng hoặc bất kỳ ai khác cho bất kỳ gián đoạn, không chính xác, lỗi hay bỏ sót, bất kể nguyên nhân, trong thông tin ComStock hoặc cho bất kỳ tổn thất khác (hay không trực tiếp hoặc gián tiếp mang tính hậu quả, trừng phạt, hoặc mẫu mực) dẫn đến kết quả từ.

Thông báo bản quyền
tất cả nội dung của dịch vụ là bản quyền © 2007 Microsoft Corporation và/hoặc nhà cung cấp của, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 U.S.A. Tất cả các quyền.

Tôn trọng bản quyền
vui lòng tôn trọng quyền nghệ sĩ và người tạo. Nội dung chẳng hạn như nhạc, hình ảnh và video có thể được bảo vệ bằng bản quyền. Mọi người xuất hiện trong nội dung có thể có quyền điều khiển sử dụng hình ảnh của họ. Bạn có thể không chia sẻ nội dung của người khác, trừ khi bạn sở hữu quyền, có quyền từ chủ sở hữu hoặc chia sẻ như vậy là nếu không pháp lý.

Thương thông báo
Microsoft là thương hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation. Thông tin ký hiệu thương hiệu có sẵn tại http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/trademarks/en-us.mspx. Bất kỳ cấp không rõ ràng được quyền.

Thông báo và quy trình khiếu nại về vi phạm bản quyền
dưới tiêu đề 17, mã Hoa Kỳ, Section 512 (c) (2), thông báo cáo vi phạm bản quyền tuyên bố nên được gửi đến đại diện của chúng tôi chỉ định. Tất cả yêu cầu không liên quan đến quy trình sau đây sẽ không nhận được phản hồi. Xem thông báo và quy trình thực hiện báo cáo vi phạm bản quyền.

Đỉnh trang

27. Dịch vụ tên miền

 • Dịch vụ. Nếu bạn đăng ký, gia hạn hoặc chuyển tên miền thông qua dịch vụ, Microsoft kết nối bạn với một cơ quan đăng ký được công nhận được gọi là Melbourne nó được giới hạn. Melbourne IT hoặc cơ quan đăng ký được công nhận khác sẽ đăng ký, gia hạn hoặc chuyển tên miền. Hợp đồng dịch vụ tên miền cho tên miền và gTLDs ("tên miền Dịch vụ hợp đồng") là hợp đồng giữa Melbourne IT hoặc cơ quan đăng ký được công nhận khác và bạn và không giữa Microsoft và bạn. Hợp đồng dịch vụ tên miền áp dụng cho các đăng ký, gia hạn và chuyển tên miền của bạn. Sử dụng tên miền của bạn cũng có thể phải tuân theo chính sách của công ty Internet cho giao tên và số ("ICANN"). Các chính sách bao gồm các ICANN bộ tranh chấp độ phân giải chính sách tên miền nằm ở https://www.icann.org/udrp/#udrp.

 • Microsoft không điều khiển trạng thái sẵn sàng của bất kỳ tên miền bạn tìm cách đăng ký hoặc gia hạn. Bạn đại diện cho và đảm bảo rằng bất kỳ tên miền bạn đăng ký, gia hạn hoặc truyền thông qua dịch vụ và Melbourne IT sẽ không vi phạm bản quyền của bên thứ ba.

 • Sổ đăng ký công cộng. Bạn tìm hiểu về thông tin liên hệ của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ bưu điện, số điện thoại và địa chỉ email, sẽ được thu thập bởi Melbourne IT và được đặt trong một sổ đăng ký công cộng.

 • Chấm dứt sớ của dịch vụ. Ngoại trừ trong 5 ngày đầu tiên sau khi bạn đăng ký dịch vụ, nếu bạn hoặc chúng tôi hủy bỏ dịch vụ của bạn, tên miền của bạn sẽ vẫn được đăng ký cho thuật ngữ hàng năm hiện tại. Nó, Tuy nhiên, sẽ không còn hoạt động với dịch vụ. Nó sẽ không làm việc với các dịch vụ email của bạn hoặc trỏ tới trang Web của bạn. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho gia hạn và thanh toán phí gia hạn áp dụng cho tên miền của bạn sau khi bạn hoặc chúng tôi hủy bỏ dịch vụ của bạn. Hủy của dịch vụ của bạn có thể phải chịu phí hủy, và bạn sẽ thanh toán các chi phí hủy tất cả là đã xác định trong các tài liệu được mô tả thư chào hàng. Hủy của dịch vụ của bạn sẽ không thay đổi của bạn nghĩa vụ thanh toán tất cả các chi phí và thông báo hủy chi phí thực hiện đối với tài khoản thanh toán của bạn.

Đỉnh trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×