Thiết lập Yammer trên điện thoại di động

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu gói Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn bao gồm Yammer, bạn có thể dùng ứng dụng Yammer hoặc trình duyệt trên thiết bị di động của bạn để duy trì kết nối với mạng của bạn.

Chọn thiết bị di động của bạn:

Thiết và sử dụng ứng dụng Android Yammer

 1. Nếu bạn chưa cài đặt Yammer, hãy tải xuống từ Google Play Store

 2. Nhập Office 365tài khoản công ty hoặc trường học địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Gõ nhẹ vào đăng nhập.

  Trang đăng nhập

Sử dụng Yammer để duy trì kết nối với mạng của bạn

 • Sửa hồ sơ của bạn       Để thêm hoặc cập nhật hồ sơ của bạn, hãy gõ nhẹ vào Thêm Thêm > Tài khoản > Hồ sơ của Tôi. Sau đó gõ nhẹ vào phần mà bạn muốn sửa.

  Trang Tiểu sử trong ứng dụng Yammer
 • Dõi theo hội thoại       Gõ nhẹ vào hội thoại để mở nó. Sau đó gõ nhẹ Thêm Thêm > Dõi theo.

  Gõ nhẹ nút Xem thêm rồi gõ nhẹ Theo dõi
 • Thêm bài đăng       Gõ nhẹ vào Nút sửa để thêm bài đăng mới, rồi gõ nhẹ vào Gửi Nút Gửi .

Thiết và sử dụng ứng dụng iOS Yammer

 1. Nếu bạn chưa cài đặt Yammer, hãy tải xuống từ App Store

 2. Nhập Office 365tài khoản công ty hoặc trường học của bạn. Gõ nhẹ Đăng nhập.

  Trang đăng nhập

Dùng Yammer để duy trì kết nối với mạng của bạn

 • Sửa hồ sơ của bạn      Để thêm hoặc cập nhật hồ sơ của bạn, hãy gõ nhẹ vào Thêm > Hồ sơ của Tôi > Sửa.

 • Dõi theo hội thoại      Gõ nhẹ Thêm Thêm > Dõi theo. Nhập tên liên hệ mà bạn đang tìm kiếm.

 • Xem nhóm bạn đang dõi theo      Gõ nhẹ vào Nhóm và chọn một nhóm để xem bài đăng mới.

  Ảnh chụp màn hình các nhóm trong ứng dụng di động của Yammer

  Gõ nhẹ vào Sửa Chỉnh sửa để thêm bài đăng mới, rồi gõ nhẹ vào Gửi .

Lưu ý: Tính từ ngày 20 tháng 5 2018, ứng dụng Yammer dành cho Windows phone không còn được hỗ trợ, và không còn sẵn dùng cho việc tải xuống.

Để sử dụng Yammer trên Windows Phone của bạn, hãy dùng trình duyệt di động của bạn để đi đến http://www.yammer.com.

Thiết và sử dụng ứng dụng Windows Phone Yammer (trước ngày 20 tháng 5 2018)

 1. Nếu bạn chưa cài đặt Yammer, hãy tải xuống từ Windows Phone App Store.

 2. Trên trang Đăng ký, nhập tên và họ của bạn, địa chỉ email công ty và mật khẩu. Gõ nhẹ Đăng Ký.

  Đăng Ký Yammer
 3. Xác nhận việc đăng ký của bạn bằng cách đi tới email công việc của bạn và mở thư Vui lòng đăng nhập vào Yammer mà bạn đã nhận.

 4. Gõ nhẹ vào nối kết Vào đây để đăng nhập trong thông điệp email.

  Thông điệp email đăng ký
 5. Trên trang Yammer Đăng nhập, nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, rồi gõ nhẹ vào Đăng nhập. Nếu bạn được chuyển hướng đến trang đăng nhập tài khoản công ty hoặc trường học, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

  Đăng nhập

Dùng Yammer để duy trì kết nối với mạng của bạn

 • Sửa hồ sơ của bạn   
  Trên tab Trang chủ của Yammer cho Windows Phone, gõ nhẹ vào tên của bạn để mở hồ sơ của bạn. Bấm Sửa Hồ sơ Sửa Hồ sơ .

 • Xem nhóm bạn đang dõi theo   
  Tất cả các nhóm Yammer mà bạn đang dõi theo xuất hiện trong danh sách Nhóm trên tab Trang chủ. Chọn bất kỳ nhóm nào để xem các hội thoại.

 • Dõi theo người hoặc hội thoại   
  Gõ nhẹ vào tên của bất kỳ người nào (liên hệ) trong một nhóm hoặc một hội thoại, rồi gõ nhẹ vào Dõi theo.

 • Dõi theo hội thoại   
  Để dõi theo một hội thoại, gõ nhẹ vào một Nhóm bạn đang dõi theo, rồi gõ nhẹ vào tab Hội thoại. Đối với hội thoại mà bạn muốn dõi theo, gõ nhẹ vào Thêm, rồi gõ nhẹ Dõi theo trong Hộp thư đến.

  Theo dõi trong Hộp thư đến

Xem thêm

Đào tạo: Hoạt động như một mạng với Yammer

Gửi lời chào đến Yammer

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×