Thiết lập và in sách nhỏ có kích cỡ chữ cái hoặc bản tin

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tạo sách nhỏ gấp hoặc bản tin có 8.5 bằng 11 inch trang nếu máy in của bạn hỗ trợ in trên giấy 11 bằng 17 inch (hoặc báo khổ nhỏ). Trong khi bài viết này tham chiếu đến trang kích cỡ chữ cái Hoa Kỳ chuẩn (8,5 x 11), bạn có thể sử dụng phương pháp này với bất kỳ ấn phẩm có kích cỡ trang là nửa của kích cỡ giấy.

Thiết lập tập sách nhỏ hoặc bản tin

 1. Mở Ấn phẩm mà bạn muốn in dưới dạng một tập sách nhỏ gấp.

 2. Trên tab Thiết kế trang , bấm công cụ khởi động hộp thoại Page Setup

  Công cụ khởi động Thiết lập Trang

 3. Trong hộp thoại Thiết lập trang , dưới loại bố trí, bấm sách nhỏ.

 4. Hãy đảm bảo rằng chiều rộng là 8.5 và chiều cao là 11.

 5. Bên dưới Đường căn lề, thay đổi lề nếu bạn muốn.

  Thoại thiết lập trang loại bố trí

  Bên dưới đồ họa tập sách nhỏ, bạn sẽ thấy sau đây (cho một tập sách nhỏ 4-trang):

  • Kích cỡ trang 8,5 x 11

  • Kích cỡ giấy 17 x 11

  • Trang thứ tự 4, 1, 2, 3

 6. Bấm vào OK.

 7. Nếu bạn được nhắc để tự động chèn trang, bấm . Microsoft Publisher sẽ chèn trang sao cho tổng số là bội số của bốn, vì một tờ giấy trở thành bốn trang.

  Lưu ý: Sách nhỏ của bạn sẽ in đúng chỉ khi tổng số trang là bội số của bốn, nhưng bạn không cần phải đặt nội dung trên tất cả bốn trong các trang đã chèn. Bạn có thể bỏ một số chúng trống.

Đầu trang

In sách nhỏ hoặc bản tin

 1. Bấm vào Tệp > In.

 2. Trong hộp thoại in bên dưới máy in, hãy chọn máy in mà có thể in trên 11 x 17 hoặc báo khổ nhỏ giấy.

 3. Dưới thiết đặt, chọn như sau:

  • In tất cả các trang

  • Sách nhỏ, gấp

  • Báo khổ nhỏ hoặc 11 x 17

  • Hướng ngang (Publisher 2010 chỉ)

  • Manual 2-Sided in, lật trang theo cạnh ngắn hoặc in hai mặt, lật trang theo cạnh ngắn

  Thiết đặt máy in

 4. Chọn bất kỳ tùy chọn mà bạn muốn, sau đó bấm OK để in ấn phẩm.

Microsoft Office Publisher in các trang đầu tiên và cuối cùng trên một bên của tờ giấy, thứ hai và tiếp đến cuối bên khác của các trang tính, v.v., như minh họa ở đây.

thứ tự in

Nếu máy in không hỗ trợ in hai mặt, Microsoft Publisher in các trang đầu tiên và cuối cùng trên một tờ giấy, thứ hai và tiếp đến cuối cùng trên một trang tính, v.v.. Khi bạn sao chụp các trang trở lại để trở lại, gấp, và sau đó bấm ghim hoặc gắn kết chúng với nhau, họ sẽ không theo thứ tự bên phải. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng in 2-mặt thủ công.

Đầu trang

Thiết lập tập sách nhỏ hoặc bản tin

 1. Mở Ấn phẩm mà bạn muốn in dưới dạng một tập sách nhỏ gấp.

 2. Trong ngăn tác vụ Định dạng Ấn phẩm , bên dưới Tùy chọn Ấn phẩm, bấm Thay đổi kích cỡ trang.

  Định dạng Ấn phẩm

 3. Trong hộp thoại Thiết lập trang , bên dưới Kích thước trang trống, bấm sách nhỏ, sau đó bấm sách nhỏ chữ cái 8.5 x 11".

  Sách nhỏ chữ cái

 4. Bên dưới Đường căn lề, thay đổi lề nếu bạn muốn.

  Đường căn Lề

 5. Bấm vào OK.

 6. Trên menu tệp , bấm Thiết lập in, sau đó bấm vào tab Ấn phẩm và thiết đặt giấy .

 7. Trong danh sách tên máy in , hãy chọn máy in mà có thể in trên giấy 11 bằng 17 inch hoặc báo khổ nhỏ.

 8. Bên dưới giấy, xác nhận rằng kích cỡ giấy 11 bằng 17 inch hoặc báo khổ nhỏ được chọn.

 9. Bên dưới hướng, xác nhận rằng ngang .

 10. Bên dưới tùy chọn in , hãy chọn tập sách nhỏ, gấp bốn ngang-.

  Sách nhỏ, gấp được chọn

  Nếu không có tùy chọn Sách nhỏ, gấp bốn ngang dọc, kích cỡ giấy đã chọn có thể quá nhỏ so với trang cần in. Hãy chắc chắn rằng kích cỡ giấy phải gấp đôi kích thước trang.

  Trong mục Xem trước, bạn có thể xem hai trang hiển thị như thế nào khi in trên tờ báo khổ nhỏ.

  Bản xem trước Thiết lập In Sách nhỏ

 11. Bấm vào OK.

 12. Nếu bạn được nhắc để tự động chèn trang, bấm . Microsoft Office Publisher sẽ chèn trang sao cho tổng số là bội số của bốn, vì một tờ giấy trở thành bốn trang.

  Lưu ý: Sách nhỏ của bạn sẽ in đúng chỉ khi tổng số trang là bội số của bốn, nhưng bạn không cần phải đặt nội dung trên tất cả bốn trong các trang đã chèn. Bạn có thể bỏ một số chúng trống.

Đầu trang

In sách nhỏ hoặc bản tin

 1. Trên menu tệp , bấm in, sau đó bấm vào tab Ấn phẩm và thiết đặt giấy .

 2. Trong hộp thoại in , bên dưới tùy chọn in, hãy xác nhận rằng tập sách nhỏ, gấp bốn ngang- được chọn.

  Lưu ý: Nếu máy in của bạn hỗ trợ in hai mặt (hoặc in hai mặt), hãy đảm bảo rằng hai mặt hoặc hai mặt, lật bên ngắn được chọn bên dưới tùy chọn in mặt 2.

 3. Chọn bất kỳ tùy chọn mà bạn muốn, sau đó bấm OK để in ấn phẩm.

Microsoft Office Publisher in các trang đầu tiên và cuối cùng trên một bên của tờ giấy, thứ hai và tiếp đến cuối bên khác của các trang tính, v.v., như minh họa ở đây.

thứ tự in

Nếu máy in không hỗ trợ in hai mặt, Microsoft Office Publisher in các trang đầu tiên và cuối cùng trên một tờ giấy, thứ hai và tiếp đến cuối cùng trên một trang tính, v.v.. Khi bạn sao chụp các trang trở lại để trở lại, gấp, và sau đó bấm ghim hoặc gắn kết chúng với nhau, họ sẽ không theo thứ tự bên phải.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×