Thiết lập thư thoại của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Office 365, bạn có thể ghi lại lời chào, sửa và thay đổi quy tắc trả lời, thiết lập Outlook Voice Access, sửa văn bản thông báo cuộc gọi và gửi email thông báo thiết đặt và bật xem trước thư thoại bằng cách dùng các tùy chọn thư thoại trong ngăn tùy chọn Outlook trên web :

Tùy chọn thư thoại trên ngăn tùy chọn email Outlook

 • Để truy nhập thiết đặt thư thoại từ Outlook trên web, chọn Biểu tượng Thiết đặt > thư > chung > thư thoại.

 • Để truy nhập thiết đặt thư thoại từ Outlook 2016hoặc Outlook 2013máy khách, hãy bấm tệp > quản lý thư thoại.

Quan trọng: Nếu tùy chọn thư thoại bị mờ đi, thì bạn đang sử dụng dịch vụ thư thoại Skype for Business với điện toán đám mây PSTN và tùy chọn thư thoại không sẵn dùng.

 1. Bên dưới thư thoại, chọn lời chào.

 2. Chọn kiểu bạn muốn ghi lại lời chào.

  Các tùy chọn lời chào hai được tiêu chuẩn và mở rộng vắng mặt

 3. Chọn gọi cho tôi để phát hoặc ghi lời chào được chọn.

 4. Nhập số điện thoại của bạn và chọn quay số.

  Nhập số điện thoại của bạn và bấm quay số để ghi lại lời chào của bạn

 5. Hãy làm theo các hướng dẫn trong thông báo đã ghi ghi lại lời chào của bạn.

 6. Khi kết thúc ghi, hãy bấm lưu.

  Hộp thoại lời chào với lưu nút được tô sáng

Sử dụng quy tắc trả lời cuộc gọi để xác định điều gì xảy ra khi người gọi đến thư thoại của bạn. Ví dụ, nếu bạn đã bật trả lời tự động, sau đó bạn có thể thiết lập quy tắc của bạn để chuyển người gọi đến số khác nhau. Nếu bạn có nhiều quy tắc, bạn có thể xác định thứ tự mà chúng được áp dụng.

Nếu bạn không tạo quy tắc trả lời cuộc gọi, các cuộc gọi đến sẽ được chuyển trực tiếp tới thư thoại của bạn khi bạn không trả lời cuộc gọi.

Nếu bạn tạo một quy tắc trả lời cuộc gọi nhưng không xác định một hành động, người gọi của bạn sẽ nghe lời nhắc sau: "bạn đã đạt đến hộp thư của < tên >. Vui lòng gọi lại sau này. Tạm."và cuộc gọi sẽ kết thúc.

Để tạo một quy tắc

 1. Bên dưới thư thoại, chọn quy tắc trả lời cuộc gọi.

 2. Bấm vào nút mới.

  Nút mới để tạo quy tắc

 3. Nhập tên cho quy tắc của bạn.

 4. Trong nếu người gọi đến thư thoại của tôi và, chọn một tùy chọn.

 5. Nếu bạn muốn thêm điều kiện khác vào quy tắc của bạn, hãy chọn Thêm điều kiện. Bạn có thể thêm nhiều điều kiện vào quy tắc nhưng thực hiện điều này một để quy tắc của bạn không trở nên quá phức tạp.

 6. Trong cung cấp người gọi với các tùy chọn này, hãy chọn một tùy chọn. Một số tùy chọn sẽ nhắc bạn để biết thông tin, chẳng hạn như một số điện thoại thay thế hoặc văn bản được đọc để người gọi.

 7. Nếu bạn muốn thêm tùy chọn khác để quy tắc của bạn, hãy chọn Thêm tùy chọn.

 8. Chọn OK.

 9. Dùng hộp kiểm trên trang quy tắc trả lời cuộc gọi để bật quy tắc hoặc tắt.

Để sửa một quy tắc

 1. Bên dưới thư thoại, chọn quy tắc trả lời cuộc gọi.

 2. Chọn quy tắc bạn muốn sửa và bấm nút sửa.

  Quy tắc trả lời cuộc gọi với nút sửa được tô sáng

Để xóa bỏ quy tắc

 1. Bên dưới thư thoại, chọn quy tắc trả lời cuộc gọi.

 2. Chọn quy tắc bạn muốn xóa và bấm nút Xóa.

  Nút xóa trên thanh công cụ quy tắc

Để thay đổi thứ tự các quy tắc được áp dụng

 1. Bên dưới thư thoại, chọn quy tắc trả lời cuộc gọi.

 2. Quy tắc được liệt kê theo thứ tự áp dụng, vì vậy chọn quy tắc bạn muốn di chuyển lên hoặc xuống trong thứ tự và bấm vào mũi tên.

  Nút mũi tên được dùng để di chuyển quy tắc lên và xuống theo thứ tự mà họ đã được áp dụng

Thông báo, bạn đang cảnh báo khi bạn bỏ lỡ cuộc gọi hoặc nhận được thông báo thư thoại. Bạn có thể quyết định cách và khi bạn muốn được cảnh báo. Ví dụ, bạn có thể nhận được email khi bạn bỏ lỡ cuộc gọi hoặc nhận được thông báo văn bản khi ai đó lá thư thoại. Theo mặc định, bạn sẽ nhận được email bất kỳ lúc nào bạn bỏ lỡ cuộc gọi, nhưng thông báo tin nhắn văn bản đều được tắt.

Thiết lập thông báo tin nhắn văn bản

 1. Bên dưới thư thoại, hãy chọn thông báo.

 2. Bấm thiết lập nhắn tin văn bản.

 3. Chọn quốc gia nơi đăng ký điện thoại của bạn.

  Lưu ý: Tính năng thông báo tin nhắn văn bản chỉ được hỗ trợ trong khu vực cụ thể và cho nhà cung cấp dịch vụ di động cụ thể. Nếu bạn không nhìn thấy nhà cung cấp dịch vụ di động được liệt kê, bạn sẽ không thể thiết lập thông báo tin nhắn văn bản.

 4. Chọn nhà cung cấp dịch vụ di động và bấm tiếp theo.

 5. Nhập số điện thoại của bạn và bấm tiếp theo.

 6. Bạn sẽ nhận được tin nhắn văn bản với mật khẩu được đính kèm. Nhập mật khẩu đó trên màn hình thiết lập nhắn tin văn bản và bấm kết thúc.

  Màn hình tin nhắn văn bản nơi bạn nhập mật khẩu của bạn

 7. Chọn thời điểm nhận thông báo tin nhắn văn bản và bấm lưu.

Sửa thiết đặt thông báo tin nhắn văn bản

 1. Bên dưới thư thoại, hãy chọn thông báo.

 2. Bấm sửa thiết đặt tin nhắn văn bản.

 3. Chọn một tin nhắn tùy chọn văn bản và bấm lưu.

Outlook Voice Access cho phép bạn dùng điện thoại của bạn để truy nhập thư thoại, email, lịch và liên hệ. Tùy chọn bạn đặt cho truy nhập thoại Outlook có thứ tự mà bạn truy nhập thư mới và thư mục mà bạn quay số vào, ví dụ, hộp thư đến.

Số điện thoại cho truy nhập thoại Outlook là gì? Số điện thoại và mã PIN được cung cấp cho bạn bằng quản trị của bạn khi họ thiết bạn cho thư thoại. Liên hệ với quản trị của bạn để được trợ giúp.

Phát trên điện thoại cho phép bạn phát thư thoại của bạn trên điện thoại bằng cách dùng số điện thoại bạn xác định.

Theo mặc định, số điện thoại là là gán cho bạn tổ chức của bạn, nhưng nó cũng có thể là một địa chỉ email hoặc số điện thoại di động. Trong trường hợp đó, thư thoại sẽ được phát lại qua email hộp thư đến của bạn.

Để đặt số cho thư thoại

 1. Bên dưới thư thoại, chọn phát trên điện thoại.

 2. Nhập điện thoại số hoặc địa chỉ email bạn muốn dùng cho thư thoại.

 3. Bấm Lưu.

Mã PIN của bạn cho phép bạn truy nhập thông tin hộp thư và lịch của bạn thông qua truy nhập thoại Outlook. Khi bạn đặt lại mã PIN của bạn, một mã PIN tạm thời sẽ được chuyển tới hộp thư đến email của bạn. Dùng mã PIN tạm thời lần sau khi bạn gọi truy nhập thoại Outlook. Bạn sẽ được nhắc tạo mã PIN vĩnh viễn ở thời gian đó.

Để đặt lại truy nhập thoại của bạn mã PIN

 1. Bên dưới thư thoại, chọn Đặt lại mã PIN.

 2. Bấm đặt lại PIN thư thoại của tôi.

 3. Bấm để xác nhận đặt lại.

Xem trước thư thoại cho phép bạn xem trước văn bản của thư thoại bạn nhận được. Bạn cũng có thể xem trước văn bản bao gồm trong thư thoại bạn gửi.

Để bật xem trước thư thoại

 1. Bên dưới thư thoại, chọn xem trước thư thoại.

 2. Chọn hoặc bỏ chọn các tùy chọn bạn muốn. Cả hai đều được chọn theo mặc định.

 3. Bấm Lưu.

Xem thêm

Kiểm tra thư thoại Skype for Business và các tùy chọn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×