Thiết lập phê duyệt trang bằng Microsoft Flow

Thiết lập phê duyệt trang bằng Microsoft Flow

Đặt cấu hình phê duyệt trang để thêm vào quy trình phát hành tiêu chuẩn cho một site. Sau khi thêm dòng phê duyệt trang, các trang mới và Cập Nhật sẽ không được phát hành trực tiếp. Thay vào đó, chỉ hoàn thành dòng phê duyệt sẽ thực hiện các thay đổi hiển thị cho tất cả các độc giả của trang.

Chủ sở hữu site có thể cấu hình dòng phê duyệt trang từ menu dòng của một thư viện trang. Hoàn thành quá trình này sẽ tạo ra một dòng phê duyệt trang. Tất cả các trang trên site sẽ yêu cầu phê duyệt trang trước khi phát hành.

 1. Từ việc đặt cấu hình phê duyệt trang, hãy chọn tạo dòng để tạo dòng phê duyệt trang.

 2. Từ tạo dòng, hãy kiểm tra tên của dòng là phù hợp và xác định các approvers.

  Các người phê duyệt sẽ là chủ sở hữu trang hoặc những người có quyền điều khiển đầy đủ hoặc sửa cho trang web.

 3. Sau khi bạn chọn tạo dòng, phê duyệt trang được cấu hình.

  Thư viện trang sẽ có trạng thái phê duyệt cột bổ sung đại diện cho trạng thái hiện tại: bản thảo, đang chờ, được chấp nhận hoặc bị từ chối.

Để tắt phê duyệt trang cho thư viện trang:

 1. Đi đến thư viện.

 2. Chọn cài đặt > thiết đặt thư viện.

  Nếu bạn không nhìn thấy các mục menu này, hãy chọn Thư viện trên ruy-băng, rồi chọn thiết đặt thư viện.

 3. Bên dưới thiết đặt chung, chọn thiết đặt lập Phiên bản.

 4. Trong phần phê duyệt nội dung , chọn không phản hồi để yêu cầu phê duyệt nội dung cho các mục đã gửi?

Khi bạn tắt phê duyệt trang, (các) dòng phê duyệt trang liên kết sẽ không bị xóa. Để xóa dòng phê duyệt trang:

 1. Đi đến thư viện trang.

 2. Chọn dòng > xem các dòng của bạn.

  Website Microsoft Flow sẽ hiển thị cùng với danh sách dòng công việc của bạn.

 3. Chọn tên dòng của bạn để đi đến chi tiết dòng.

 4. Chọn xóa.

Sau khi bị xóa dòng, nó sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi Microsoft Flow.

Lưu ý: Dòng phê duyệt trang hiện đang sẵn dùng trên các site liên lạc SharePoint và chỉ các site nhóm hiện đại.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×