Thiết lập Microsoft Forms

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Forms là một phần của Office 365 cho phép người dùng của bạn để nhanh chóng và dễ dàng tạo câu đố tùy chỉnh, khảo sát, câu hỏi, đăng ký và nhiều hơn nữa. Khi bạn tạo một bài kiểm tra hoặc biểu mẫu, bạn có thể mời người khác để trả lời bằng cách dùng bất kỳ trình duyệt web, thậm chí trên thiết bị di động. Khi kết quả được gửi đi, bạn có thể dùng phân tích dựng sẵn để đánh giá phản hồi. Biểu mẫu dữ liệu, chẳng hạn như bài kiểm tra kết quả, có thể thể dễ dàng xuất sang Excel để phân tích bổ sung hoặc phân loại.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Microsoft Forms là gì? Hoặc, hãy xem bài đăng blog Office 365 của chúng tôi về Microsoft Forms.

Lưu ý: Microsoft Forms là sẵn dùng rộng rãi người đăng ký Office 365 Education , người đăng ký Office 365 thương mại , và người dùng bằng tài khoản Microsoft (Hotmail, Live hoặc Outlook.com).

Microsoft Forms

Người quản trị Office 365 có thể kiểm soát cách Microsoft Forms được dùng trong tổ chức của mình thông qua các tác vụ sau đây:

Tác vụ quản trị

Mô tả

Tắt hoặc bật Microsoft Forms

Microsoft Forms bật cho tổ chức của bạn theo mặc định. Bạn có thể bật tắt , ở bất kỳ lúc nào.

Tắt tính năng Microsoft Forms cho người dùng cá nhân

Khi bạn tắt Microsoft Forms cho người dùng, người đó không thể sử dụng Microsoft Forms. Lát xếp biểu mẫu sẽ nhận được ẩn trong công cụ khởi động ứng dụng Office 365 và trang chủ. Hãy xem chủ đề gán giấy phép cho người dùng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp để biết các bước vô hiệu hóa hoặc kích hoạt Microsoft Forms cho cá nhân.

Thiết lập Azure Active Directory có điều kiện truy nhập cho Microsoft Forms

Để thiết lập chính sách truy nhập có điều kiện cho Microsoft Forms, tham khảo Azure AD có điều kiện truy nhập tài liệu và bao gồm Biểu mẫu Microsoft trong ứng dụng điện toán đám mây gán.

Lưu ý: Nếu người dùng trong tổ chức của bạn vẫn bị chặn ngay cả sau khi bạn đã thiết lập quyền truy nhập có điều kiện cho Microsoft Forms, đảm bảo SharePoint Online và Exchange Online cũng được cấp quyền truy nhập qua có điều kiện truy nhập. Tìm hiểu thêm.

Điều khiển cộng tác bên ngoài

Bằng cách tắt hoặc bật cộng tác bên ngoài cho Microsoft Forms trong Trung tâm quản trị Office 365, người quản trị Office 365 có thể kiểm soát xem người dùng bên ngoài được phép để cộng tác với người dùng trong tổ chức của bạn trên một biểu mẫu hoặc bài kiểm tra. Ví dụ, người dùng trong tổ chức của bạn sẽ tạo một biểu mẫu, nhưng muốn mời những người khác để giúp:

 • Xem và thay đổi thiết kế (ví dụ, câu hỏi sửa).

 • Xem, sửa và xóa phản hồi.

 • Dạng xem chia sẻ phản hồi hoặc tóm tắt phản hồi.

Thiết đặt bên ngoài cộng tác cho phép bạn chỉ cộng tác trên biểu mẫu cho chỉ những người dùng trong tổ chức của bạn.

Hãy xem chia sẻ một biểu mẫu để cộng tác để biết thêm thông tin về chia sẻ một biểu mẫu.

Quan trọng: Thiết đặt bên ngoài cộng tác Microsoft Forms không kiểm soát các từ dưới đây, luôn cho phép bất kể nếu thiết đặt cộng tác bên ngoài được đặt là tắt:

Thiết đặt cộng tác bên ngoài được bật theo mặc định, và có thể dễ dàng được cấu hình thông qua Trung tâm quản trị Office 365 thông qua các bước sau đây:

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Bấm vào Quản trị để đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Dẫn hướng đến Thiết đặt > Dịch vụ & phần bổ trợ.

  Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào biểu tượng Thiết đặt, rồi bấm vào Dịch vụ & phần bổ trợ.
 4. Trên trang dịch vụ & bổ trợ , hãy bấm Biểu mẫu Microsoft.

  Thiết đặt quản trị Microsoft Forms
 5. Trên Biểu mẫu Microsoft thiết đặt màn hình mở ra, thiết đặt chuyển sang tắt để tắt, hoặc trên để bật cho các thiết đặt sau đây:

  • Chia sẻ bên ngoài: gửi phản hồi thu thập, chia sẻ để cộng tác, chia sẻ dưới dạng mẫu, và chia sẻ kết quả mẫu tóm tắt

  • Chia sẻ nội bộ: bản ghi tên theo mặc định

  Sau khi một thiết bị tắt, chỉ những người trong tổ chức của bạn sẽ có quyền truy nhập vào tùy chọn đó, và chỉ khi họ đăng nhập.

Cho phép người dùng để chèn một biểu mẫu vào PowerPoint

 1. Đi đến trung tâm quản trị Microsoft 365.

 2. Bấm vào Cài đặt.

 3. Dẫn hướng đến dịch vụ & bổ trợ > người dùng thuộc sở hữu ứng dụng và dịch vụ.

 4. Để tùy chọn, cho phép mọi người trong tổ chức của bạn đến Office store, đặt nút chuyển đổi thành trên.

  Vui lòng lưu ý rằng có thể mất vài giờ để thay đổi có hiệu lực. Tìm hiểu thêm.

Nếu doanh nghiệp của bạn có theo luật pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật để đáp ứng dụng nội dung bảo mật và dữ liệu, phần này cho bạn.

Nơi dữ liệu được lưu trữ cho Microsoft Forms?

Microsoft Forms dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ ở Hoa Kỳ và châu Âu. Tất cả dữ liệu được đặt ở Hoa Kỳ, ngoại trừ Châu Âu dựa trên đối tượng thuê đã bắt đầu sử dụng Microsoft Forms sau ngày 2017. Dữ liệu của họ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trong Europe.

Là Microsoft Forms tuân thủ?

dữ liệu Microsoft FormsO365 tuân thủ Frameworkđang theo dõi và đáp ứng tuân thủ thể loại C như được nêu trong khuôn khổ sự.

Microsoft Forms cũng có đáp ứng yêu cầu tuân thủ GDPR tính từ ngày 2018. Vui lòng tham chiếu đến Office 365 dữ liệu chủ đề yêu cầu cho GDPR để biết thêm thông tin.

FERPA và BAA là các tiêu chuẩn bảo vệ tại chỗ?

Microsoft Forms đáp ứng FERPABAA bảo vệ tiêu chuẩn.

Có giới hạn số lượng người dùng và lượng dữ liệu được lưu trữ cho tài khoản người dùng ngay cả sau khi họ còn cần tổ chức của tôi không?

Hiện tại, còn không có giới hạn đối với số lượng người dùng mà dữ liệu được lưu giữ, miễn là cung cấp tài khoản của họ trong thỏa thuận dịch vụ trực tuyến của tổ chức của bạn. Bạn cũng sẽ không có giới hạn cho số lượng dữ liệu được lưu trữ cho tài khoản người dùng.

Người sở hữu ban đầu của biểu mẫu không còn với tổ chức của tôi và/hoặc giấy phép Microsoft Forms của họ đã bị loại bỏ. Điều gì xảy ra với dữ liệu được liên kết với biểu mẫu mà họ đã tạo?

Tất cả các dữ liệu liên quan đến tài khoản sẽ bị xóa 30 ngày sau khi tài khoản người dùng đã bị xóa từ đối tượng thuê của bạn (Azure AD).

Những gì tôi có thể sử dụng Microsoft Forms cho?

Microsoft Forms là một ứng dụng nhẹ đơn giản cho phép bạn dễ dàng tạo khảo sát, câu đố và bỏ phiếu. Trong tổ chức giáo dục, nó có thể được dùng để tạo câu đố, thu thập phản hồi từ giáo viên và cha mẹ hoặc gói đăng ký lớp học và nhân viên hoạt động. Trong tổ chức công việc, nó có thể được dùng để thu thập phản hồi của khách hàng, đo sự hài lòng của nhân viên, cải thiện sản phẩm của bạn hoặc doanh nghiệp hoặc tổ chức sự kiện công ty.

Ai có thể dùng Microsoft Forms?

Microsoft Forms được miễn phí để dùng cho bất kỳ ai có tài khoản Microsoft (Hotmail, Live hoặc Outlook.com). Sau đây Office 365 Education bộ sản phẩm và giấy phép bộ sản phẩm Office 365 thương mại cũng có thể dùng Microsoft Forms:

Giấy phép Office 365 Education

 • Office 365 Education

 • Office 365 A1 Plus

 • Office 365 A5

 • Khách hàng hiện có đã mua Office 365 Education E3 trước hưu trí của nó

Giấy phép thương mại Office 365

 • Office 365 Business Essentials

 • Office 365 Business Premium

 • Office 365 Business

 • Office 365 ProPlus

 • Các gói Office 365 Enterprise E1, E3, và E5

 • Hiện có Office 365 Enterprise E4 khách hàng đã mua E4 trước hưu trí của nó

Đăng nhập vào forms.office.com và bắt đầu tạo khảo sát, câu đố và bỏ phiếu.

Những người không có tài khoản Office 365 này có thể có một khảo sát hoặc bài kiểm tra trên Microsoft Formsvẫn gửi?

tác giả Microsoft Forms có thể bật/tắt thiết đặt của mình để cho phép người dùng bên ngoài tổ chức của họ để trả lời khảo sát hoặc bài kiểm tra của họ. Trong trường hợp này, người dùng sẽ gửi phản hồi một cách ẩn danh. Nếu bạn muốn xem ai đã điền khảo sát của bạn hoặc bài kiểm tra, bạn có thể yêu cầu người trả lời để điền vào tên của họ dưới dạng một phần của câu hỏi của bạn.

Giới hạn số lượng biểu mẫu có thể tạo là gì và số lượng thư trả lời một biểu mẫu có thể nhận được không?

Office 365 Education và người đăng ký Office 365 thương mại có thể tạo tối đa 200 biểu mẫu và mỗi biểu mẫu có thể nhận được phản hồi đến 50.000. người dùng Microsoft Forms với tài khoản Microsoft (Hotmail, Live hoặc Outlook.com) có thể tạo tối đa 200 biểu mẫu và mỗi biểu mẫu có thể nhận được phản hồi đến 1.000.

Nếu bạn yêu cầu thêm phản hồi, chúng tôi khuyên bạn nên xuất hiện có phản hồi các sổ làm việc Excel, và sau đó xóa những từ khảo sát hoặc bài kiểm tra của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn thu thập thêm phản hồi cùng đã xóa.

Microsoft Forms hoạt động mà trình duyệt web với?

Microsoft Forms được tối ưu hóa cho Internet Explorer 10 +, cạnh, Chrome (Phiên bản mới nhất), Firefox (Phiên bản mới nhất), Chrome trên Android (Phiên bản mới nhất), và Safari trên iOS (Phiên bản mới nhất).

Những ngôn ngữ sẵn Microsoft Forms ?

Hãy xem hỗ trợ ngôn ngữthiết đặt ngôn ngữ cho Microsoft Forms.

Microsoft Forms sẽ thay thế Microsoft InfoPath?

Không. Microsoft InfoPath đã là giải pháp để tạo biểu mẫu có thể tùy chỉnh có thể bật tự động dòng công việc, trong khi Microsoft Forms là một ứng dụng nhẹ cơ bản để nhanh chóng thu thập thông tin thông qua khảo sát và câu đố.

Microsoft InfoPath đang được thay thế bằng danh sách SharePoint, dòng và PowerApps – các giải pháp hiện đại cho số hoá biểu mẫu công ty truyền thống, tự động hóa dòng công việc và chuyển đổi quy trình kinh doanh. Tìm hiểu thêm.

Tôi cần truy nhập vào đâu để gửi phản hồi như lỗi sản phẩm hoặc yêu cầu tính năng?

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn! Vui lòng truy nhập site User Voice của Microsoft Forms để cung cấp các đề xuất và bình chọn cho ý tưởng mà những người khác đã gửi.

Lưu ý: Hãy xem câu hỏi về biểu mẫu Microsoft thường gặp để tìm hiểu thêm.

Bài viết khác

Hãy xem trang đích của Microsoft biểu mẫu cho danh sách đầy đủ các bài viết Microsoft Forms .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×