Thiết lập một trang web kinh doanh tình báo Trung tâm (SharePoint Server 2013)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn là người quản trị SharePoint, bạn có thể thiết lập site Trung tâm nghiệp vụ thông minh (BI). Một trang Trung tâm BI có thể được dùng như một chỗ Trung tâm để lưu trữ, chia sẻ và quản lý nội dung BI, chẳng hạn như sổ làm việc, phiếu ghi điểm và bảng điều khiển. Để tìm hiểu thêm về những gì một site Trung tâm nghiệp vụ thông minh là, hãy xem một trung tâm nghiệp vụ thông minh là gì?

Bạn muốn làm gì?

Thiết lập site Trung tâm BI trong SharePoint Server 2013 (tại cơ sở)

Chia sẻ site Trung tâm BI với người khác

Thiết lập site Trung tâm BI trong SharePoint Server 2013 (tại cơ sở)

Quan trọng: 

 • Hãy đảm bảo rằng ít nhất một số ứng dụng dịch vụ trong SharePoint Server hỗ trợ chức năng nghiệp vụ thông minh được cấu hình trước khi bạn tạo và chia sẻ site Trung tâm nghiệp vụ thông minh. Ví dụ, hãy đảm bảo rằng ít Excel Services hay PerformancePoint Services được cấu hình.

 • Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị SharePoint hoặc xem bài viết TechNet: quản trị nghiệp vụ thông minh trong SharePoint Server 2013.

 1. Trên trang web Quản trị Trung tâm SharePoint, bên dưới Quản trị Ứng dụng, hãy chọn Tạo tuyển tập site.

 2. Trên trang Tạo Tuyển tập Site, trong hộp văn bản Tiêu đề, xác định tiêu đề cho site. Ví dụ, bạn có thể gõ "Trung tâm Nghiệp vụ Thông minh" hoặc "Trung tâm BI" trong hộp Tiêu đề.

 3. Trong hộp văn bản URL, xác định địa chỉ trang web mà bạn muốn dùng cho site. Ví dụ, bạn có thể gõ "BICenter" trong hộpURL.

 4. Trong phần Chọn mẫu, hãy chọn tab Doanh nghiệp, sau đó chọn Trung tâm Nghiệp vụ Thông minh.

 5. Trong mục Người quản trị Tuyển tập Site Chính, trong hộp văn bản Tên người dùng, hãy xác định ai sẽ là người quản trị tuyển tập site chính.

 6. (Tùy chọn). Trong mục Người quản trị Tuyển tập Site Phụ, hãy xác định ai sẽ là người quản trị tuyển tập site phụ.

 7. (Tùy chọn). Chọn mẫu hạn mức cho site.

 8. Chọn OK. Site đã được tạo.

 9. Tiến hành chia sẻ site với người khác.

Chia sẻ site Trung tâm BI với người khác

Sau khi bạn đã tạo site Trung tâm Nghiệp vụ Thông minh, bước tiếp theo là xác định những người sẽ có thể xem và dùng nó. Bạn thực hiện điều này bằng cách chia sẻ site với người khác. Khi chia sẻ site, bạn có thể gán các cấp độ quyền truy cập để xác định người có thể xem hoặc sửa nội dung trong site.

Quan trọng:  Bạn phải có Toàn quyền Điều khiển để gán hoặc sửa quyền.

Bảng dưới đây tóm tắt các cấp độ quyền truy cập khác nhau mà bạn có thể gán.

Vai trò

Quyền

Khách

Đọc

Đọc các quyền cho phép người dùng xem thông tin trong trang Trung tâm Nghiệp vụ Thông minh.

Thành viên

Đóng góp

Quyền đóng góp cho phép người dùng xem và tạo các mục, chẳng hạn như báo cáo và lưu chúng vào site này.

Người thiết kế

Thiết kế

Quyền thiết kế cho phép người dùng xem, tạo và phát hành các mục bao gồm các bảng điều khiển.

Người sở hữu

Toàn quyền Kiểm soát

Toàn quyền Điều khiển cho phép người dùng xem, tạo và phát hành bảng điều khiển và các trang Phần Web và để xem hoặc sửa quyền người dùng.

Chia sẻ site Trung tâm Nghiệp vụ Thông minh

 1. Mở site Trung tâm Nghiệp vụ Thông minh mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Trong site Trung tâm Nghiệp vụ Thông minh, hãy chọn Chia sẻ.

 3. Nhập tên của người dùng hoặc nhóm mà bạn muốn cấp quyền truy cập.

 4. Chọn Hiện Tùy chọn.

 5. Trong danh sách thả xuống Chọn nhóm hoặc cấp độ quyền, chọn cấp độ quyền mà bạn muốn.

 6. Chọn Chia sẻ.

 7. Lặp lại cho đến khi bạn gán tất cả các cấp độ quyền mà bạn muốn dùng cho site.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×