Thiết lập một kho lưu trữ và xóa chính sách cho hộp thư trong tổ chức Office 365 của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này dành cho người quản trị. Bạn muốn thêm chính sách lưu trữ và duy trì cho các mục trong hộp thư của mình? Hãy xem gán chính sách duy trì vào thông điệp email | Chính sách duy trì và lưu trữ trong Outlook trên web dành cho doanh nghiệp

Trong Office 365, bạn có thể tạo một chính sách lưu trữ và xóa tự động di chuyển mục tới người dùng lưu trữ hộp thư và tự động xóa các mục từ hộp thư. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách tạo một chính sách duy trì ' s được gán cho hộp thư, và di chuyển mục tới người dùng lưu trữ hộp thư sau khi một khoảng thời gian và mà cũng xóa các mục từ hộp thư sau khi họ đạt đến giới hạn tuổi nhất định. Các quy tắc thực tế xác định những gì các mục được chuyển hoặc bị xóa và mà sẽ xảy ra khi được gọi là thẻ duy trì. Thẻ duy trì được nối kết với một chính sách duy trì, nói được gán cho hộp thư của người dùng. Thẻ duy trì áp dụng thiết đặt lưu giữ thư cá nhân và thư mục trong thư của người dùng. Nó xác định khoảng thời gian thư vẫn nằm trong hộp thư và hành động nào được thực hiện khi thư đến tuổi đã xác định duy trì. Khi thư đến của nó tuổi duy trì, nó sẽ được hoặc chuyển đến hộp thư của người dùng lưu trữ hoặc được xóa.

Các bước trong chủ đề này sẽ thiết lập một chính sách duy trì và lưu trữ cho một tổ chức hư cấu có tên là núi cao nhà. Thiết lập chính sách này bao gồm các nhiệm vụ sau đây:

 • Cho phép một hộp thư lưu trữ cho mỗi người dùng trong tổ chức. Điều này cung cấp cho người dùng thêm dung lượng lưu trữ hộp thư và cần sao cho một chính sách duy trì có thể di chuyển mục để lưu trữ hộp thư. Nó cũng hãy cùng một người dùng kho lưu trữ thông tin bằng cách di chuyển các mục để lưu trữ hộp thư của họ.

 • Tạo ba thẻ duy trì tùy chỉnh làm như sau:

  • Tự động di chuyển mục là 3 tuổi của người dùng lưu trữ hộp thư. Di chuyển mục để lưu trữ hộp thư giải phóng dung lượng trong hộp thư chính của một người dùng.

  • Tự động xóa các mục là 5 năm kể từ thư mục khoản mục đã xóa. Điều này cũng giải phóng dung lượng trong hộp thư chính của người dùng. Người dùng sẽ có cơ hội để khôi phục các mục này nếu cần thiết. Xem cước chú trong phần thông tin để biết thêm chi tiết.

  • Tự động (và vĩnh viễn) xóa các mục là 7 năm kể từ cả các trang chính và lưu trữ hộp thư. Vì tuân thủ quy định, một số tổ chức được yêu cầu để giữ lại các email cho một khoảng thời gian. Sau này khoảng thời gian hết hạn, một tổ chức có thể muốn loại bỏ vĩnh viễn các mục hộp thư người dùng.

 • Tạo một chính sách duy trì mới và thêm thẻ duy trì tùy chỉnh mới vào đó. Ngoài ra, bạn cũng sẽ thêm thẻ duy trì dựng sẵn vào chính sách duy trì mới. Bao gồm thẻ cá nhân người dùng có thể gán cho các mục trong hộp thư của họ. Bạn cũng sẽ thêm một thẻ duy trì di chuyển mục từ thư mục này có thể khôi phục các mục trong hộp thư chính của người dùng tới thư mục này có thể khôi phục các mục trong kho lưu trữ hộp thư của họ. Điều này giúp giải phóng dung lượng trong thư mục khoản mục có thể khôi phục người dùng khi hộp thư của họ sẽ được đặt ở chế độ giữ.

Bạn có thể thực hiện một số hoặc tất cả các bước trong bài viết này để thiết lập một kho lưu trữ và xóa chính sách cho hộp thư trong tổ chức của bạn. Chúng tôi khuyên bạn kiểm tra quy trình này trên một vài hộp thư trước khi thực hiện trên tất cả hộp thư trong tổ chức của bạn.

Trước khi bạn bắt đầu

 • Bạn phải là người quản trị toàn cục trong tổ chức của bạn Office 365 để thực hiện các bước trong chủ đề này.

 • Khi bạn tạo tài khoản người dùng mới trong Office 365 và gán cho người dùng một giấy phép Exchange Online , một hộp thư được tự động tạo cho người dùng. Khi hộp thư được tạo, nó sẽ tự động đã gán một chính sách duy trì mặc định, có tên là Chính sách MRM mặc định. Trong bài viết này, bạn sẽ tạo một chính sách duy trì mới và sau đó gán nó cho hộp thư người dùng, chính sách mặc định MRM thay thế. Một hộp thư có thể chỉ có một chính sách duy trì được gán cho nó một lần.

 • Để tìm hiểu thêm về thẻ duy trì và chính sách duy trì trong Exchange Online, hãy xem thẻ duy trì và chính sách duy trì.

Bước đầu tiên là bật hộp thư lưu trữ cho mỗi người dùng trong tổ chức của bạn. Người dùng lưu trữ hộp thư đã được bật để rằng thẻ duy trì với hành động duy trì "Di chuyển để lưu trữ" có thể di chuyển mục sau khi hết hạn tuổi duy trì.

Lưu ý: Bạn có thể bật kho lưu trữ hộp thư bất kỳ lúc nào trong quá trình này, chỉ cần miễn là họ đang bật tại một số điểm trước khi bạn hoàn thành quy trình. Nếu một kho lưu trữ hộp thư chưa được bật, không có hành động được lấy trên bất kỳ mục nào có một chính sách lưu trữ được gán cho nó.

 1. Truy nhập https://protection.office.com.

 2. Đăng nhập vào Office 365 bằng cách dùng tài khoản người quản trị toàn cầu của bạn.

  Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ được hiển thị.

 3. Trong Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ, đi tới quản trị dữ liệu > lưu trữ.

  Danh sách hộp thư trong tổ chức của bạn được hiển thị và hay không lưu trữ thư tương ứng được bật hoặc vô hiệu hóa.

 4. Chọn tất cả các hộp thư bằng cách bấm trên đoạn đầu tiên trong danh sách, nhấn giữ phím Shift , rồi bấm cuối cùng trong danh sách.

  Mẹo: Bước này giả định rằng không lưu trữ hộp thư được bật. Nếu bạn có bất kỳ hộp thư với lưu trữ được bật, Giữ phím Ctrl và bấm vào mỗi hộp thư có bị vô hiệu hóa lưu trữ hộp thư. Hoặc bạn có thể bấm vào tiêu đề cột lưu trữ hộp thư để sắp xếp các hàng dựa trên việc lưu trữ hộp thư được bật hoặc vô hiệu hóa để dễ dàng hơn để chọn hộp thư.

 5. Trong ngăn chi tiết, bên dưới Sửa hàng loạt, hãy bấm bật.

  Cảnh báo được hiển thị nói rằng các mục cũ hơn hai năm sẽ được chuyển đến hộp thư mới của lưu trữ. Điều này do chính sách duy trì mặc định đã gán một hộp thư người dùng mới khi nó được tạo ra có một kho lưu trữ mặc định chính sách thẻ có tuổi duy trì một năm 2. Từ khóa chính sách mặc định tùy chỉnh lưu trữ mà bạn sẽ tạo trong bước 2 có một tuổi duy trì của 3 năm. Đó có nghĩa là mục 3 năm hoặc cũ hơn sẽ được chuyển đến hộp thư của lưu trữ.

 6. Bấm để đóng thông báo cảnh báo và bắt đầu quá trình để bật hộp thư lưu trữ cho mỗi hộp thư đã chọn.

 7. Khi hoàn tất quy trình, bấm làm mới làm mới để cập nhật danh sách trên trang lưu trữ .

  Lưu trữ hộp thư được bật cho tất cả các người dùng trong tổ chức của bạn.

  Danh sách hộp thư với lưu trữ hộp thư được bật
 8. Để mở Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ . Bạn sẽ sử dụng nó trong bước tiếp theo.

Trở về đầu trang

Trong bước này, bạn sẽ tạo ba duy trì tùy chỉnh thẻ trước đó được mô tả.

 • Núi cao ngôi nhà 3 năm di chuyển tới lưu trữ (tùy chỉnh lưu trữ chính sách)

 • Núi cao ngôi nhà 7 năm xóa vĩnh viễn (tùy chỉnh việc xóa bỏ chính sách)

 • Núi cao ngôi nhà đã xóa mục 5 năm xóa và khôi phục cho phép (thẻ tùy chỉnh cho thư mục khoản mục đã xóa)

Để tạo thẻ duy trì mới, bạn sẽ sử dụng Trung tâm quản trị Exchange (EAC)Exchange Online tổ chức của mình.

 1. Trong Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ, bấm công cụ khởi động ứng dụng ở góc trên bên trái, sau đó bấm vào lát xếp quản trị .

 2. Trong ngăn dẫn hướng bên trái của Trung tâm quản trị Office 365, bấm Trung tâm quản trị, sau đó bấm Exchange.

  Ảnh chụp màn hình cho thấy Trung tâm quản trị Office 365 với người quản trị Trung tâm tùy chọn được bung rộng và chọn Exchange.
 3. Trong EAC, đi tới quản lý tuân thủ > thẻ duy trì

  Danh sách thẻ duy trì cho tổ chức của bạn được hiển thị.

Tạo thẻ chính sách mặc định tùy chỉnh lưu trữ

Trước tiên, bạn sẽ tạo một kho lưu trữ tùy chỉnh mặc định chính sách thẻ (DPT) sẽ di chuyển mục để lưu trữ hộp thư sau 3 năm.

 1. Trên thẻ duy trì trang, bấm mới thẻ Biểu tượng mới , sau đó chọn được áp dụng tự động cho toàn bộ hộp thư (mặc định).

 2. Trên trang mới thẻ được áp dụng tự động cho toàn bộ hộp thư (mặc định) , hãy hoàn thành các trường sau đây:

  Thiết đặt để tạo một từ khóa chính sách lưu trữ mặc định mới
  1. Tên   Nhập tên cho thẻ duy trì mới.

  2. Hành động duy trì    Chọn di chuyển tới lưu trữ để di chuyển mục để lưu trữ hộp thư khi thời hạn duy trì hết hạn.

  3. Thời hạn duy trì   Chọn khi mục đến tuổi sau đây (trong ngày), sau đó nhập khoảng thời gian của khoảng thời gian duy trì. Đối với trường hợp này, mục sẽ được chuyển đến hộp thư của lưu trữ sau 1095 ngày (3 năm).

  4. Chú thích   (Tùy chọn) Nhập chú thích giải thích mục đích của thẻ duy trì tùy chỉnh.

 3. Bấm lưu để tạo kho lưu trữ tùy chỉnh DPT.

  Lưu trữ DPT mới được hiển thị trong danh sách thẻ duy trì.

Tạo chính sách mặc định tùy chỉnh việc xóa bỏ thẻ

Tiếp theo, bạn sẽ tạo DPT tùy chỉnh khác nhưng này sẽ có một chính sách xóa vĩnh viễn xóa các mục sau 7 năm.

 1. Trên thẻ duy trì trang, bấm mới thẻ Biểu tượng mới , sau đó chọn được áp dụng tự động cho toàn bộ hộp thư (mặc định).

 2. Trên trang mới thẻ được áp dụng tự động cho toàn bộ hộp thư (mặc định) , hãy hoàn thành các trường sau đây:

  Thiết đặt để tạo một thẻ mới xóa chính sách mặc định
  1. Tên   Nhập tên cho thẻ duy trì mới.

  2. Hành động duy trì    Chọn Xóa vĩnh viễn xóa hẳn các mục từ hộp thư khi thời hạn duy trì hết hạn.

  3. Thời hạn duy trì   Chọn khi mục đến tuổi sau đây (trong ngày), sau đó nhập khoảng thời gian của khoảng thời gian duy trì. Đối với trường hợp này, mục sẽ được tẩy sau 2555 ngày (7 năm).

  4. Chú thích   (Tùy chọn) Nhập chú thích giải thích mục đích của thẻ duy trì tùy chỉnh.

 3. Bấm lưu để tạo ra việc xóa bỏ tùy chỉnh DPT.

  Xóa DPT mới được hiển thị trong danh sách thẻ duy trì.

Tạo một chính sách duy trì tùy chỉnh thẻ cho thư mục khoản mục đã xóa

Thẻ duy trì cuối bạn sẽ tạo là một chính sách duy trì tùy chỉnh thẻ (RPT) cho thư mục khoản mục đã xóa. Thẻ này sẽ xóa mục trong thư mục khoản mục đã xóa sau 5 năm, và cung cấp một kỳ hạn khôi phục khi người dùng có thể sử dụng công cụ khôi phục khoản mục đã xóa để khôi phục một mục.

 1. Trên thẻ duy trì trang, bấm mới thẻ Biểu tượng mới , sau đó chọn được áp dụng tự động vào một thư mục mặc định.

 2. Trên trang mới thẻ được áp dụng tự động vào một thư mục mặc định , hãy hoàn thành các trường sau đây:

  Thiết đặt để tạo một từ khóa chính sách duy trì mới cho thư mục khoản mục đã xóa
  1. Tên   Nhập tên cho thẻ duy trì mới.

  2. Áp dụng thẻ này vào thư mục mặc định sau đây    Trong danh sách thả xuống, hãy chọn Khoản mục đã xóa.

  3. Hành động duy trì    Chọn xóa bỏ và khôi phục cho phép để xóa bỏ mục khi thời hạn duy trì hết hạn, nhưng cho phép người dùng để khôi phục một mục đã xóa trong thời hạn duy trì mục đã xóa (vốn theo mặc định là 14 ngày).

  4. Thời hạn duy trì    Chọn khi mục đến tuổi sau đây (trong ngày), sau đó nhập khoảng thời gian của khoảng thời gian duy trì. Đối với trường hợp này, mục sẽ bị xóa sau 1825 ngày (5 năm).

  5. Chú thích   (Tùy chọn) Nhập chú thích giải thích mục đích của thẻ duy trì tùy chỉnh.

 3. Bấm lưu để tạo RPT tùy chỉnh cho thư mục khoản mục đã xóa.

  RPT mới được hiển thị trong danh sách thẻ duy trì.

Trở về đầu trang

Sau khi tạo thẻ duy trì tùy chỉnh, bước tiếp theo là tạo một chính sách duy trì mới và thêm thẻ duy trì. Bạn sẽ thêm các thẻ duy trì tùy chỉnh ba mà bạn đã tạo trong bước 2, và các thẻ sẵn được đề cập trong phần đầu tiên. Trong bước 4, bạn sẽ gán chính sách duy trì mới này cho hộp thư người dùng.

 1. Trong EAC, đi tới quản lý tuân thủ > chính sách duy trì.

 2. Trên trang chính sách duy trì , hãy bấm New Biểu tượng mới .

 3. Trong hộp tên , nhập tên cho chính sách duy trì mới; Ví dụ, núi cao ngôi nhà kho lưu trữ và chính sách thao tác xóa.

 4. Bên dưới thẻ duy trì, bấm Thêm Biểu tượng mới .

  Danh sách thẻ duy trì trong tổ chức của bạn được hiển thị. Lưu ý các thẻ tùy chỉnh mà bạn đã tạo trong bước 2 sẽ được hiển thị.

 5. Thêm thẻ duy trì 9 được tô sáng trong ảnh chụp màn hình sau đây (các thẻ được mô tả trong phần thêm thông tin chi tiết). Để thêm một thẻ duy trì, chọn nó và sau đó bấm Thêm.

  Thêm thẻ duy trì vào chính sách duy trì mới

  Mẹo: Bạn có thể chọn nhiều thẻ duy trì bằng cách nhấn giữ phím Ctrl , rồi bấm mỗi thẻ.

 6. Sau khi bạn đã thêm thẻ duy trì, hãy bấm OK.

 7. Trên trang chính sách duy trì mới , hãy bấm lưu để tạo chính sách mới.

  Chính sách duy trì mới được hiển thị trong danh sách. Chọn để hiển thị thẻ duy trì nối kết với nó trong ngăn chi tiết.

  Danh sách của thẻ được nối kết duy trì và chính sách duy trì mới

Trở về đầu trang

Khi một hộp thư mới được tạo ra, một chính sách duy trì có tên là chính sách mặc định MRM được gán cho nó theo mặc định. Trong bước này, bạn sẽ thay thế chính sách duy trì này (vì một hộp thư có thể chỉ có một chính sách duy trì được gán) bằng cách gán chính sách duy trì mới mà bạn đã tạo trong bước 3 vào hộp thư của người dùng trong tổ chức của bạn. Bước này giả định rằng bạn sẽ gán chính sách mới cho tất cả hộp thư trong tổ chức của bạn.

 1. Trong EAC, đi tới người nhận > hộp thư.

  Danh sách tất cả các hộp thư người dùng trong tổ chức của bạn được hiển thị.

 2. Chọn tất cả các hộp thư bằng cách bấm trên đoạn đầu tiên trong danh sách, nhấn giữ phím Shift , rồi bấm cuối cùng trong danh sách.

 3. Trong ngăn chi tiết ở bên phải của EAC, bên dưới Sửa hàng loạt, bấm tùy chọn khác.

 4. Bên dưới Chính sách duy trì, bấm Cập Nhật.

 5. Trên hàng loạt gán chính sách duy trì trang, trong danh sách thả xuống chọn chính sách duy trì chọn chính sách duy trì mà bạn đã tạo trong bước 3; Ví dụ, núi cao ngôi nhà kho lưu trữ và chính sách duy trì.

 6. Bấm lưu để lưu nhiệm vụ mới chính sách duy trì.

 7. Để xác nhận chính sách duy trì mới đã được gán cho hộp thư, bạn có thể thực hiện các thao tác sau: chọn một hộp thư trên trang hộp thư, sau đó bấm Sửa.

  1. Chọn một hộp thư trên trang hộp thư , sau đó bấm sửa Chỉnh sửa .

  2. Trên trang thuộc tính hộp thư cho người dùng đã chọn, bấm hộp thư của tính năng.

   Tên chính sách mới được gán cho hộp thư được hiển thị trong danh sách thả xuống chính sách duy trì .

Trở về đầu trang

Sau khi bạn áp dụng chính sách duy trì mới cho hộp thư trong bước 4, có thể mất đến 7 ngày trong Exchange Online cho các thiết đặt duy trì mới để áp dụng cho các hộp thư. Đây là vì một quy trình gọi là các quy trình quản lý thư mục trợ lý hộp thư cùng 7 ngày. Thay vì chờ cho trình quản lý thư mục trợ lý để chạy, bạn có thể bắt buộc điều này xảy ra bằng cách chạy các lệnh ghép ngắn Start-ManagedFolderAssistant trong Exchange Online PowerShell.

Điều gì xảy ra khi bạn chạy trình quản lý thư mục trợ lý? Này áp dụng các thiết đặt chính sách duy trì bằng cách kiểm tra các mục trong hộp thư và xác định cho dù họ đang phải chịu phí duy trì. Nó rồi tem mục phải tuân theo duy trì với thẻ duy trì thích hợp, và sau đó mất hành động đã xác định duy trì trên mục trước đây của họ tuổi duy trì.

Dưới đây là các bước để kết nối với Exchange Online PowerShell, và sau đó chạy trình quản lý thư mục trợ lý trên mỗi hộp thư trong tổ chức của bạn.

 1. Trên máy tính cục bộ của bạn, mở Windows PowerShell và chạy lệnh sau đây.

  $UserCredential = Get-Credential

  Trong hộp thoại Yêu cầu chứng danh Windows PowerShell , hãy nhập tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản quản trị toàn cục Office 365 của bạn, và sau đó bấm OK.

 2. Chạy lệnh sau đây.

  $Session = New-PSSession –ConfigurationName Microsoft.Exchange –ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential –Authentication Basic -AllowRedirection
 3. Chạy lệnh sau đây.

  Import-PSSession $Session
 4. Để xác nhận rằng bạn đang kết nối với Exchange Online tổ chức của bạn, hãy chạy lệnh sau đây để có danh sách tất cả các hộp thư trong tổ chức của bạn.

  Get-Mailbox

  Lưu ý: Để biết thêm thông tin hoặc nếu bạn gặp sự cố kết nối với Exchange Online tổ chức của bạn, hãy xem kết nối với Exchange Online bằng cách dùng remote PowerShell.

 5. Chạy các lệnh hai thao tác sau đây để bắt đầu trình quản lý thư mục bộ trợ giúp cho tất cả các hộp thư người dùng trong tổ chức của bạn.

  $Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited -Filter {RecipientTypeDetails -eq "UserMailbox"}
  $Mailboxes.Identity | Start-ManagedFolderAssistant

Đó là nó! Bạn đã thiết lập một kho lưu trữ và xóa chính sách cho tổ chức núi cao nhà.

Xem thêm thông tin

 • Cách duy trì tuổi thọ tính? Thời hạn duy trì của hộp thư mục được tính từ ngày chuyển phát hoặc ngày tạo cho các mục chẳng hạn như Thư nháp mà không gửi nhưng sẽ được tạo bởi người dùng. Khi trình quản lý thư mục trợ lý xử lý các mục trong một hộp thư, nó tem ngày bắt đầu và ngày hết hạn cho tất cả các mục có thẻ duy trì với hành động duy trì xóa và cho phép khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn. Mục có một thẻ lưu trữ được dấu có ngày di chuyển.

 • Bảng sau đây cung cấp thêm thông tin về mỗi thẻ duy trì được thêm vào chính sách duy trì tùy chỉnh đã được tạo bằng cách làm theo các bước trong chủ đề này.

  Duy trì thẻ

  Điều này thẻ

  Dựng sẵn hoặc tùy chỉnh?

  Loại

  Ngôi nhà núi cao 3 năm di chuyển tới lưu trữ

  Di chuyển mục được 1095 ngày (3 năm) để lưu trữ hộp thư.

  Tùy chỉnh (xem bước 2 )

  Từ khóa chính sách mặc định (lưu trữ); thẻ này được tự động áp dụng cho toàn bộ hộp thư.

  Ngôi nhà núi cao 7 năm xóa vĩnh viễn

  Xóa hẳn các mục trong hộp thư chính hoặc lưu trữ hộp thư khi chúng 7 tuổi.

  Tùy chỉnh (xem bước 2 )

  Từ khóa chính sách mặc định (xóa); thẻ này được tự động áp dụng cho toàn bộ hộp thư.

  Ngôi nhà núi cao xóa mục 5 năm xóa và cho phép khôi phục

  Xóa bỏ mục khỏi thư mục khoản mục đã xóa là 5 năm cũ. Người dùng có thể khôi phục các mục cho lập 14 ngày sau khi họ đang bị xóa. *

  Tùy chỉnh (xem bước 2 )

  Từ khóa chính sách duy trì (mục đã xóa); thẻ này được tự động áp dụng cho các mục trong thư mục mục đã xóa.

  Có thể khôi phục mục 14 ngày di chuyển tới lưu trữ

  Di chuyển mục được trong thư mục các mục có thể khôi phục trong 14 ngày vào thư mục có thể khôi phục mục trong hộp lưu trữ.

  Dựng sẵn

  Từ khóa chính sách duy trì (có thể khôi phục mục); thẻ này được tự động áp dụng cho các mục trong thư mục các mục có thể khôi phục.

  Email rác

  Xóa hẳn các mục được trong thư mục Email rác cho 30 ngày. Người dùng có thể khôi phục các mục cho lập 14 ngày sau khi họ đang bị xóa. *

  Dựng sẵn

  Từ khóa chính sách duy trì (Email rác); thẻ này được tự động áp dụng cho các mục trong thư mục Email rác.

  Xóa bỏ 1 tháng

  Xóa hẳn các mục là 30 ngày. Người dùng có thể khôi phục các mục cho lập 14 ngày sau khi họ đang bị xóa. *

  Dựng sẵn

  Cá nhân; thẻ này có thể áp dụng bởi người dùng.

  Xóa bỏ 1 năm

  Xóa hẳn các mục là 365 ngày. Người dùng có thể khôi phục các mục cho lập 14 ngày sau khi họ đang bị xóa. *

  Dựng sẵn

  Cá nhân; thẻ này có thể áp dụng bởi người dùng.

  Không bao giờ xóa

  Thẻ này ngăn không cho các mục được xóa bởi một chính sách duy trì.

  Dựng sẵn

  Cá nhân; thẻ này có thể áp dụng bởi người dùng.

  Cá nhân 1 năm di chuyển để lưu trữ

  Di chuyển mục để lưu trữ hộp thư sau khi 1 năm.

  Dựng sẵn

  Cá nhân; thẻ này có thể áp dụng bởi người dùng.

  Lưu ý: * Người dùng có thể sử dụng công cụ khôi phục khoản mục đã xóa trong Outlook và Outlook Web App để khôi phục một mục đã xóa trong thời hạn duy trì mục đã xóa, vốn theo mặc định là 14 ngày trong Exchange Online. Người quản trị có thể dùng Windows PowerShell để tăng khoảng thời gian duy trì mục đã xóa để tối đa 30 ngày. Để biết thêm thông tin, hãy xem:

 • Sử dụng có thể khôi phục mục 14 ngày di chuyển tới lưu trữ duy trì thẻ giúp miễn phí lên dung lượng lưu trữ trong thư mục này có thể khôi phục các mục trong hộp thư chính của người dùng. Điều này rất hữu ích khi thư của người dùng sẽ được đặt ở chế độ giữ, có nghĩa là không bao giờ hết vĩnh viễn có mục đã xóa thư của người dùng. Mà không cần di chuyển mục để lưu trữ hộp thư, có thể sẽ đạt hạn ngạch lưu trữ cho thư mục này có thể khôi phục các mục trong hộp thư chính. Để biết thêm thông tin về việc này và làm thế nào để tránh nó, hãy xem tăng các mục có thể khôi phục hạn ngạch cho hộp thư trên giữ.

Trở về đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×