Thiết lập một hình ảnh xem trước cho một nhiệm vụ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Microsoft Planner, mỗi nhiệm vụ trên hội đồng quản trị có thể có một bản xem trước, cung cấp một cách nhanh chóng để xác định nhiệm vụ và có thể làm việc. Ví dụ, bạn có thể sử dụng một văn phòng tập tin, PDF, hình ảnh, liên kết, hoặc thậm chí đơn giản mô tả văn bản.

Tại sao tôi không thể nhìn thấy Microsoft Planner?
Chúng tôi đang lăn ra Microsoft Planner để tất cả Office 365 Enterprise, kinh doanh yếu tố cần thiết, và phí bảo hiểm kinh doanh tài khoản trong vài tháng tiếp theo. Nếu bạn không nhìn thấy nó được nêu ra, kiên nhẫn... nó là đến sớm!

Thêm một bản xem trước

Để thêm một nhiệm vụ xem trước, đơn giản chỉ cần đính kèm một tập tin, hình ảnh, hoặc liên kết với nhiệm vụ. Lần đầu tiên bạn đính kèm một cái gì đó vào một nhiệm vụ, tập tin đính kèm đó trở nên xem trước.

Thay đổi xem trước

Nếu bạn muốn sử dụng một tập tin đính kèm khác nhau như xem trước, hoặc nếu bạn muốn sử dụng các văn bản mô tả như xem trước, nhấp vào tác vụ để hiển thị chi tiết của nó.

Để sử dụng một tập tin đính kèm khác nhau như xem trước, nhấp vào ba dấu chấm ở góc của tập tin đính kèm, và sau đó chọn thiết lập như xem trước.

Sử dụng văn bản mô tả nhiệm vụ như xem trước, thay vì sử dụng một tập tin đính kèm, hãy chọn hộp kiểm đặt làm xem trước bên cạnh các mô tả.

Loại bỏ các bản xem trước

Nếu bạn muốn nhiệm vụ để xuất hiện trên bảng mà không có một bản xem trước, nhấp vào tác vụ để đưa lên các chi tiết, nhấp vào ba dấu chấm ở góc của các bản xem trước, và sau đó chọn loại bỏ như xem trước.

Nếu nhiệm vụ sử dụng văn bản mô tả như xem trước của nó, xóa hộp kiểm thiết lập như xem trước bên cạnh các mô tả.

Sử dụng các bản xem trước như là một bệ phóng

Nếu bạn sử dụng một tập tin văn phòng như là một bản xem trước, bạn có thể bấm vào các phóng ở góc xem trước để mở nó trong Office Online.

Với thời gian thực hợp tác trong Office Online, bạn có thể thực hiện thay đổi cùng một lúc như là đồng đội của bạn mà không lo lắng về việc mất công việc! Tìm hiểu thêm.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×