Thiết lập một dòng lời nhắc

Thiết lập một dòng lời nhắc

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhận được một lời nhắc email cho các mục đến hạn mắt với một dựng sẵn Microsoft Flow trong SharePoint Online. Dưới đây là các thao tác cơ bản, bạn có thể hoàn tất. Đặt lời nhắc Hiển thị trong menu dòng của tất cả các danh sách và thư viện với một cột ngày tháng bổ sung Hiển thị trong dạng xem.

Tạo một dòng lời nhắc

  1. Chọn dòng > đặt lời nhắc

  2. Chọn một cột ngày tháng

  3. Nhập tên và số của ngày và tạo!

Sửa một dòng lời nhắc

  1. Chọn dòng > xem dòng của bạn

  2. Tìm dòng lời nhắc theo tên trong danh sách trên trang web Microsoft Flow

  3. Chọn biểu tượng bút chì để sửa dòng

  4. Thay đổi số ngày trong ngày để nhắc tôi hành động và lưu

Xóa một dòng lời nhắc

  1. Chọn dòng > đặt lời nhắc

  2. Chọn một cột ngày tháng

  3. Nhập tên và số của ngày và tạo!

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×