Thiết lập mặc định lịch

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn có nhiều hơn một tài khoản thiết lập trong Outlook 2013 hoặc Outlook 2016 cho Windows, bạn có thể thay đổi tài khoản nào lịch để hiển thị và thay đổi thứ tự mà các lịch được hiển thị trong dạng xem lịch biểu.

Bạn cũng có thể đảm bảo rằng tất cả các cuộc họp và cuộc hẹn của bạn đi trên lịch bằng cách di chuyển mục giữa lịch và thiết đặt lịch là lịch mặc định.

Trong bài viết này

Thay đổi lịch nào được hiển thị

Nếu bạn đã thiết lập nhiều tài khoản trong Outlook, bạn có thể chọn tài khoản nào lịch để hiển thị.

Trong dạng xem lịch biểu , bên dưới Lịch của tôi, hãy bấm để chọn các hộp kiểm cho lịch bạn muốn xem. Nếu bạn không thể nhìn thấy danh sách lịch, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Lịch của tôi để bung rộng danh sách.

Lịch của bạn được liệt kê bên dưới Lịch của Tôi. Chọn hộp kiểm cho lịch bạn muốn xem.

Mẹo: Bạn có thể thay đổi cách nhiều lịch được hiển thị trong dạng xem lịch biểu . Để xem tất cả lịch được phối cùng lúc vào lịch duy nhất, bấm chuột phải vào từng lịch trong danh sách Lịch của tôi , và bấm chồng lấp. Để luôn xem cụ thể lịch ở phía trên cùng của dạng xem lịch, bấm chuột phải vào lịch trong danh sách Lịch của tôi , và bấm Di chuyển lên cho đến khi lịch xuất hiện ở phía trên cùng của danh sách.

Đầu Trang

Di chuyển mục giữa các lịch

Nếu bạn muốn đặt tất cả các cuộc hẹn của bạn lên lịch hoặc phân tách các bằng tài khoản, bạn có thể di chuyển mục giữa các lịch.

 1. Trong cửa sổ chính của Outlook , bấm lịch trên thanh dẫn hướng ở phía dưới cùng của màn hình.

  Nối kết cho Lịch nằm ở dưới cùng của màn hình.
 2. Trong ngăn thư mục bên trái của màn hình, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh tên lịch. Các lịch xuất hiện trong ngăn đọc song song.

  Lịch xuất hiện song song trong ngăn đọc.
 3. Kéo và thả mục bạn muốn di chuyển từ một lịch khác. Mục ngay bây giờ sẽ xuất hiện trong cả hai lịch và được đặt cho cùng một thời điểm. Bạn có thể xóa bỏ mục khỏi lịch đầu tiên nếu bạn muốn.

Đầu Trang

Thay đổi lịch mặc định

Khi bạn tạo một cuộc họp hoặc cuộc hẹn, nó dược tự động lưu lịch mặc định của bạn. Bạn có thể thay đổi lịch tài khoản nào được đặt làm mặc định.

 1. Bấm tệp > thông tin > thiết đặt tài khoản > thiết đặt tài khoản.

  Tùy chọn Thiết đặt Tài khoản có thể tìm thấy trên ngăn Thông tin Tài khoản.
 2. Trong hộp thoại Thiết đặt tài khoản , hãy bấm tab Tệp dữ liệu . Nó hiển thị cho bạn một danh sách tất cả các tài khoản của bạn.

  Tab Tệp Dữ liệu hiển thị tất cả tài khoản của bạn.
 3. Chọn tài khoản mà bạn muốn thông tin lịch của bạn được lưu trữ theo mặc định, sau đó bấm đặt làm mặc định. Những thay đổi được tự động lưu.

 4. Bấm đóng. Lịch mặc định xuất hiện trong thanh của mình Để thực hiện .

Lưu ý: Chỉ các cuộc họp và cuộc hẹn do bạn tự động đi đến lịch mặc định. Khi bạn nhận được yêu cầu cuộc họp bằng email, nó sẽ được lưu vào lịch của tài khoản email đó, không phải vào lịch mặc định. Bạn có thể di chuyển các mục lịch mặc định bằng cách làm theo các bước trong phần, di chuyển các mục từ lịch, ở phía trên.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Xóa bỏ lịch

Cơ bản về lịch (video)

Các tác vụ cơ bản trong Outlook 2013

Xem Lịch Google của bạn trong Outlook

Nhập hoặc đăng ký nhận lịch trong Outlook.com

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×