Thiết lập máy tính để đồng bộ các tệp SharePoint Server tại chỗ

Để làm việc với các tệp từ các thư viện site SharePoint trực tiếp trong File Explorer, cũng như truy nhập các tệp ngay cả khi bạn ngoại tuyến, bạn có thể đồng bộ các tệp vào máy tính của mình. Bất cứ khi nào bạn trực tuyến, mọi thay đổi mà bạn hoặc người khác đã thực hiện đều sẽ tự động đồng bộ.

Để đồng bộ các phiên bản tại chỗ của thư viện site OneDrive for Business hoặc thư viện site SharePoint (khi bạn không có đăng ký Office 365 business hoặc 21 Vianet), bạn cần phải sử dụng máy khách đồng bộ OneDrive for Business. Bài viết này sẽ mô tả cách thức đồng bộ tệp bằng máy khách đồng bộ OneDrive for Business trước đó. Nếu bạn có đăng ký Office 365 business và muốn tải máy khách đồng bộ OneDrive mới, hãy xem mục Bắt đầu đồng bộ các site SharePoint bằng máy khách đồng bộ OneDrive mới. Để tìm hiểu xem bạn đang có phiên bản máy khách đồng bộ nào, hãy xem mục Tôi đang sử dụng máy khách đồng bộ OneDrive nào?

Lưu ý: Rất tiếc, bạn không thể đồng bộ các tệp OneDrive for Business hoặc SharePoint tại chỗ vào máy tính Mac. Chúng tôi đang nghiên cứu về chức năng này.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Để đồng bộ thư viện site với máy tính của bạn

 1. Đăng nhập vào site SharePoint của tổ chức của bạn bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học.

 2. Hãy mở thư viện mà bạn muốn đồng bộ.

 3. Chọn nút Đồng bộ.

  Nút Đồng bộ

  Lưu ý: 

  • Trong SharePoint Cổ điển, nút Đồng bộ nằm ở đây:

   Lệnh Đồng bộ trong thư viện tài liệu SharePoint

  • Nếu bạn không nhìn thấy nút Đồng bộ, hãy chọn tab Thư viện và sau đó chọn Đồng bộ trong nhóm Kết nối & Xuất.
   Tùy chọn Đồng bộ trên tab Thư viện trong ribbon

 4. Khi được nhắc, hãy bấm Đồng bộ Ngay để bắt đầu trình hướng dẫn ứng dụng đồng bộ. Trình hướng dẫn sẽ tự động điền tên và địa chỉ web của thư viện.

 5. Chọn Đồng bộ Ngay trong trình hướng dẫn và bắt đầu đồng bộ.

  Bạn có thể bấm vào tùy chọn Hiển thị tệp của tôi… trong trình hướng dẫn để mở thư viện được đồng bộ trong File Explorer. Thư mục này được liệt kê dưới mục Yêu thích, trong thư mục SharePoint.

  Tìm thư viện site được đồng bộ trong thư mục SharePoint dưới mục Yêu thích

Xem Thêm

Khắc phục các sự cố với máy khách đồng bộ OneDrive for Business

Những hạn chế và giới hạn của máy khách đồng bộ là gì?

Ngừng đồng bộ một thư viện

Kiểm tra các thay đổi trong một thư viện đã đồng bộ bằng cách thủ công

Thay đổi nơi đồng bộ thư viện trên máy tính của bạn

Chia sẻ tệp bạn đang đồng bộ

Những điều sẽ xảy ra khi bạn thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các mục trong một thư viện đã đồng bộ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×