Thiết lập email trong ứng dụng Outlook for Android

Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi sử dụng ứng dụng Outlook cho Android dành cho thiết bị di động, hãy Mở phiếu hỗ trợ trong ứng dụng Outlook. Hoặc nếu bạn có tài khoản cơ quan hoặc trường học sử dụng các tài khoản Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc tài khoản trên nền tảng Exchange, hãy trao đổi với người quản trị Office 365 của bạn hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Bước 1
dòng màu xám
Mở ứng dụng Outlook cho Android. Biểu tượng trông như sau:

Outlook for Android

Nếu bạn chưa có ứng dụng, hãy tải xuống Outlook for Android từ Cửa hàng Google Play.

Lưu ý: Hãy xem mục www.products.office.com để biết thêm thông tin về yêu cầu tối thiểu.

Bước 2
dòng màu xám
Nhấn vào Bắt đầu nếu đây là lần đầu tiên của bạn.

Nếu không phải, hãy mở Menu, rồi nhấn vào Cài đặt > Thêm tài khoản > Thêm tài khoản email.

Nhấn và mở menu.

Đi đến Thiết đặt

Chọn Thêm Tài khoản

Bước 3
dòng màu xám
Nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn, rồi nhấn vào Tiếp tục.

Lưu ý: Nếu bạn được yêu cầu chọn nhà cung cấp, bạn có thể phải Thiết lập Exchange theo cách thủ công hoặc thiết lập một tài khoản IMAP hay tài khoản POP.

Nhập địa chỉ email của bạn.

Bước 4
dòng màu xám
Nhập mật khẩu tài khoản email của bạn, rồi nhấn vào Đăng nhập hoặc Tiếp theo.

Lưu ý: Màn hình đăng nhập của bạn có thể hiển thị khác, tùy thuộc vào nhà cung cấp email của bạn.

Nhập mật khẩu cho tài khoản email của bạn.

Bước 5
dòng màu xám
Nếu đã bật xác minh 2 bước, hãy tự xác minh bằng phương pháp bạn đã thiết lập (mã 6 chữ số, cuộc gọi điện thoại hoặc ứng dụng Microsoft Authenticator).

Lưu ý: Nếu bạn được nhắc Thiết lập kiểm chứng 2 bước cho Office 365 thì có thể người quản trị CNTT của bạn đã yêu cầu điều đó.

Kiểm tra tin nhắn văn bản của bạn và nhập mã 6 chữ số.

Bước 6
dòng màu xám
Nếu người quản trị CNTT của bạn đã thiết lập chính sách bổ sung, hãy nhấn vào Kích hoạtKích hoạt lần nữa. Outlook cũng có thể yêu cầu quyền truy nhập vào lịch, danh bạ, v.v. Nhấn vào hoặc Cho phép.

Nhấn Kích hoạt để chấp nhận chính sách thiết bị quản trị của bạn.

Bạn cần trợ giúp thiết lập Outlook cho Android?

Bài viết này được cập nhật gần nhất vào 23/04/2018 nhờ có phản hồi của bạn. Nếu bạn vẫn cần trợ giúp với việc thiết lập email bằng Outlook cho Android, hãy Mở phiếu hỗ trợ trong ứng dụng Outlook hoặc cho chúng tôi biết chi tiết về câu hỏi của bạn bằng cách sử dụng hộp nhận xét dưới đây để chúng tôi có thể giải quyết câu hỏi trong tương lai.

Bấm vào nút bung rộng để mở:

 1. Trong Outlook cho Android, hãy đi đến Thiết đặt > Thêm Tài khoản > Thêm Tài khoản Email.

 2. Nhập địa chỉ email. Nhấn Tiếp theo.

 3. Nhấn vào Thiết lập tài khoản theo cách thủ công, nếu có, rồi chọn Exchange và bật Cài đặt nâng cao trên trang của nhà cung cấp email.

 4. Nhập chi tiết cài đặt máy chủ của bạn, nếu có, rồi nhấn vào biểu tượng dấu kiểm.

  Cài đặt máy chủ thư đến

  • Miền\Tên_người_dùng
   Nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn, như ten_ban@yourdomain.com.

  • Mật khẩu
   Dùng mật khẩu bạn sử dụng để truy nhập vào email.

  • Máy chủ

  • Cổng
   Sử dụng 443 hoặc 993.

  • Loại bảo mật
   Chọn SSL/TLS hoặc đảm bảo chọn hộp kiểm Sử dụng kết nối an toàn (SSL), rồi nhấn Tiếp theo.

  Cài đặt Máy chủ SMTP Thư đi

  • Máy chủ SMTP

   • Tài khoản Exchange - Hỏi người quản trị CNTT để biết thông tin máy chủ của bạn.

   • Tài khoản cơ quan hoặc trường học Office 365 - Sử dụng smtp.office365.com.

  • Loại Bảo mật
   Chọn TLS.

  • Số Cổng
   Nhập 587. Nhấn vào Tiếp theo.

 5. Bạn có thể được nhắc nhập mật khẩu tài khoản email lần nữa hoặc đồng ý/kích hoạt mọi quyền cần thiết.

Nếu bạn muốn thiết lập tài khoản email IMAP hay POP hoặc không có tài khoản email với Exchange ActiveSync, hãy sử dụng những hướng dẫn sau. Khi thiết lập tài khoản email bằng IMAP hoặc POP, chỉ có email của bạn đồng bộ--lịch hoặc danh bạ sẽ không đồng bộ. IMAP và POP là gì?

Để thiết lập tài khoản POP, hãy xem mục Thiết lập tài khoản email POP trong Outlook for iOS hoặc Android.

Thiết lập tài khoản IMAP trong Outlook cho Android

 1. Trong Outlook cho Android, hãy đi tới Cài đặt > Thêm tài khoản > Thêm tài khoản Email.

 2. Nhập địa chỉ email. Nhấn Tiếp theo. Khi được yêu cầu chọn nhà cung cấp email, hãy chọn IMAP.

 3. Bật Cài đặt nâng cao và nhập mật khẩu cùng cài đặt máy chủ của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn chưa biết thông tin này thì bạn sẽ cần phải lấy chúng từ nhà cung cấp email hoặc người quản trị của bạn. Để biết danh sách các thiết đặt máy chủ phổ biến và trợ giúp tham khảo, hãy xem mục Những thiết đặt máy chủ bạn sẽ cần từ nhà cung cấp email của mình.

 4. Nhấn vào biểu tượng dấu kiểm để hoàn tất.

Nhập mật khẩu của bạn và bất kỳ cài đặt máy chủ nào mà bạn có thể cần.

Để thay đổi mật khẩu, bạn phải truy nhập vào trang web nhà cung cấp email của bạn.

 1. Truy nhập trang web nhà cung cấp email của bạn.

  Ví dụ: nếu bạn sử dụng tài khoản email @hotmail.com, hãy đăng nhập vào login.live.com hoặc nếu bạn sử dụng Gmail, hãy đi đến Gmail.com.

 2. Đi đến thiết đặt tài khoản hoặc hồ sơ của bạn.

 3. Thay đổi mật khẩu của bạn.

 4. Outlook cho Android sẽ phát hiện ra lỗi đồng bộ và sẽ yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc giúp Outlook cho Android đồng bộ bằng mật khẩu mới của mình, hãy xóa tài khoản email của bạn, rồi thêm lại tài khoản.

Lưu ý: Nếu bạn thay đổi mật khẩu cho tài khoản email cũng đồng thời là tài khoản Microsoft của mình thì có thể bạn cần phải đăng nhập lại trên các trang web và ứng dụng Microsoft khác.

Trước tiên. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản email Outlook.com (gồm hotmail.com, msn.com, live.com, v.v.), hãy kiểm tra trạng thái máy chủ của Outlook.com tại đây. Giờ thì hãy chọn các tùy chọn bên dưới:

Xem Thêm

Thiết lập email trong ứng dụng Email trên Android

Tối ưu hóa ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động cho điện thoại hoặc máy tính bảng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×