Thiết lập căn cước mặc định

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các phiên bản trước của SharePoint Workspace hỗ trợ tạo nhiều định danh trong một tài khoản (tùy thuộc vào thiết bị chính sách). Nếu bạn đã tạo bổ sung định danh tài khoản của bạn, bạn vẫn có thể truy nhập các định danh chỉ như bạn đã thực hiện trước. Tính năng này không còn được hỗ trợ trong bản phát hành hiện tại.

Nếu bạn có nhiều hơn một định danh tài khoản của bạn, bạn có thể đặt bất kỳ một trong những mục này như định danh mặc định của bạn. Căn cước mặc định ban đầu của bạn là định danh được tạo bằng tài khoản của bạn. Căn cước mặc định của bạn trước khi được chọn khi bạn tạo thư mới hoặc thư mời một không gian làm việc.

  1. Trên tab tệp , bấm thông tin, hãy bấm Quản lý tài khoản, sau đó bấm Tùy chọn tài khoản.

  2. Bấm tab Định danh.

  3. Chọn căn cước mà bạn muốn đặt làm mặc định căn cước từ menu thả xuống căn cước .

  4. Bấm Đặt làm Mặc định.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×