Thiết lập các tùy chọn Bản phát hành mục tiêu hoặc Bản phát hành tiêu chuẩn trong Office 365

Với Office 365, bạn nhận được các tính năng và cập nhật sản phẩm mới khi chúng sẵn có, thay vì cứ vài năm một lần phải thực hiện các bản cập nhật tốn kém. Bạn có thể quản lý cách thức mà tổ chức của mình nhận những bản cập nhật này. Ví dụ: bạn có thể đăng ký nhận bản phát hành sớm để tổ chức của mình nhận được các bản cập nhật đầu tiên. Bạn có thể chỉ định rằng chỉ có một số người sẽ nhận được các bản cập nhật. Hoặc bạn có thể duy trì lịch trình phát hành mặc định và nhận các bản cập nhật sau. Bài viết này giải thích các tùy chọn bản phát hành khác nhau và cách bạn có thể sử dụng chúng cho tổ chức của mình.

Quan trọng: Các bản cập nhật Office 365 mô tả trong bài viết này áp dụng với Office 365, SharePoint Online và Exchange Online. Các bản cập nhật này không áp dụng với Skype for Business và các dịch vụ liên quan. Những tùy chọn phát hành này là những nỗ lực cao nhất, có định hướng nhằm phát hành các thay đổi đối với Office 365, nhưng không thể được đảm bảo mọi lúc hoặc cho tất cả các bản cập nhật.

Cách thức hoạt động - xác thực phát hành

Bất kỳ bản phát hành mới nào cũng được nhóm tính năng kiểm tra và xác thực trước tiên, tiếp theo là toàn bộ nhóm tính năng Office 365, sau đó là toàn bộ Microsoft. Sau khi kiểm tra và xác thực nội bộ, bước tiếp theo là Bản phát hành mục tiêu (trước đây là Bản phát hành đầu tiên) cho các khách hàng chọn tham gia. Ở mỗi vòng phát hành, Microsoft sẽ thu thập phản hồi và tiếp tục xác thực chất lượng bằng cách theo dõi các số liệu về mức sử dụng chính. Loạt xác thực lũy tiến này được sinh ra để đảm bảo bản phát hành toàn cầu mạnh mẽ nhất có thể. Các bản phát hành được minh họa trong hình sau.

Vòng xác thực bản phát hành cho Office 365.

Với những bản cập nhật quan trọng, khách hàng Office sẽ được thông báo sớm theo Lộ trình Office 365 công khai. Khi bản cập nhật sắp được triển khai, chúng sẽ được thông báo qua Trung tâm Tin nhắn Office 365.

Bản phát hành tiêu chuẩn

Đây là tùy chọn mặc định nơi bạn và người dùng của bạn nhận bản cập nhật gần nhất khi các bản cập nhật này được phát hành rộng rãi đến tất cả khách hàng của Office 365.

Có một cách rất hiệu quả là để đa số người dùng trong Bản phát hành tiêu chuẩn cùng với các Chuyên gia CNTT và người dùng đặc quyền trong Bản phát hành mục tiêu đánh giá các tính năng mới và chuẩn bị các đội để hỗ trợ người dùng là doanh nghiệp và giám đốc điều hành.

Lưu ý: Nếu bạn chuyển từ bản phát hành mục tiêu sang bản phát hành tiêu chuẩn, người dùng của bạn có thể mất quyền truy nhập vào các tính năng chưa đạt đến bản phát hành tiêu chuẩn.

Bản phát hành mục tiêu

Với tùy chọn này, bạn và người dùng của mình có thể là những người đầu tiên thấy các bản cập nhật mới nhất và giúp định hình sản phẩm thông qua việc đưa ra phản hồi sớm. Bạn có thể chọn để các cá nhân hoặc toàn bộ tổ chức nhận được các bản cập nhật sớm.

Quan trọng: Những bản cập nhật lớn hoặc phức tạp có thể mất nhiều thời gian hơn những bản cập nhật khác, để không người dùng nào bị ảnh hưởng bất lợi. Không có bảo đảm nào về thời gian chính xác của một bản phát hành.

Bản phát hành mục tiêu cho toàn bộ tổ chức

Nếu bạn chọn tham gia tùy chọn này, tất cả người dùng của bạn sẽ có được trải nhiệm Bản phát hành mục tiêu. Với các tổ chức có hơn 300 người dùng, chúng tôi đề xuất sử dụng đăng ký kiểm tra cho tùy chọn này. Để biết thêm thông tin về đăng ký kiểm tra, vui lòng liên hệ với người liên hệ Microsoft của bạn.

Bản phát hành mục tiêu dành cho người dùng được chọn

Nếu bạn chọn tham gia tùy chọn này, bạn có thể xác định những người dùng cụ thể, thường là người dùng đặc quyền, để nhận quyền truy nhập sớm vào các tính năng và chức năng.

Lợi ích của Bản phát hành mục tiêu

Bản phát hành mục tiêu cho phép người quản trị, người quản lý thay đổi hay bất kỳ ai chịu trách nhiệm về các bản cập nhật Office 365 chuẩn bị cho những thay đổi sắp tới bằng cách cho phép họ:

 • Kiểm tra và xác thực các bản cập nhật mới trước khi phát hành tới tất cả người dùng trong tổ chức.

 • Chuẩn bị thông báo cho người dùng và hướng dẫn sử dụng trước khi các bản cập nhật được phát hành toàn cầu.

 • Chuẩn bị bộ phận trợ giúp nội bộ cho các thay đổi sắp tới.

 • Xem đánh giá bảo mật và tuân thủ

 • Sử dụng điều khiển tính năng, nếu có, để điều khiển việc phát hành các cập nhật mới với người dùng cuối.

Thiết lập tùy chọn phát hành trong Trung tâm quản trị Office 365

Bạn có thể làm theo những bước sau đây để thay đổi cách thức mà tổ chức của bạn nhận các bản cập nhật Office 365. Bạn phải là người quản trị toàn cầu trong Office 365 mới được chọn tham gia.

Quan trọng: Có thể mất đến 24 giờ để những thay đổi dưới đây có hiệu lực trong Office 365. Nếu bạn chọn không tham gia vào bản phát hành mục tiêu sau khi đã bật tùy chọn đó thì người dùng của bạn có thể mất quyền truy nhập vào những tính năng chưa có trong bản phát hành theo lịch trình.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Đi tới Thiết đặt > Hồ sơ tổ chức.

  Trong trung tâm quản trị, dẫn hướng đến Cài đặt, rồi đến Hồ sơ tổ chức.
 4. Bên cạnh Tùy chọn phát hành, bấm vào Chỉnh sửa.

 5. Để vô hiệu hóa bản phát hành mục tiêu, chọn Bản phát hành tiêu chuẩn rồi bấm vào Tiếp theo để xác nhận. Chuyển đến bước cuối cùng.

 6. Để cho phép tất cả người dùng trong tổ chức của bạn sử dụng bản phát hành mục tiêu, chọn Bản phát hành mục tiêu cho mọi người, rồi bấm vào Tiếp theo để xác nhận. Chuyển đến bước cuối cùng.

 7. Để cho phép một số người trong tổ chức của bạn sử dụng bản phát hành mục tiêu, chọn Bản phát hành mục tiêu cho người dùng được chọn, rồi bấm vào Tiếp theo để xác nhận.

 8. Chọn Thêm người để thêm người dùng riêng lẻ. Tìm kiếm tên của họ rồi bấm vào + để Thêm.

 9. Khi bạn thêm người dùng xong, bấm vào ưu rồi Đóng.

Thêm hàng loạt người dùng

 1. Bên cạnh tùy chọn Bản phát hành, bấm vào Sửa > + Thêm người hàng loạt cho bản phát hành đầu tiên bên dưới đầu đề bản phát hành Tiêu chuẩn.

 2. Chọn Duyệt để chọn một tệp có chứa địa chỉ email của từng người.

 3. Bấm vào Tiếp rồi Đóng.

Để cài đặt bản dựng bản phát hành mục tiêu của Office, hãy làm theo các bước sau. Bản dựng này cung cấp cho bạn quyền truy nhập sớm vào các tính năng mới của Office 2016 dành cho máy tính chạy Windows.

Tìm hiểu thêm về các bản phát hành và bản cập nhật Office 365 sắp tới theo Lộ trình Office 365 công khai và các thông báo bạn nhận được trong Trung tâm Thông báo Office 365.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×