Thiết lập email trên Windows Mobile 6.5

Bạn có thể thiết lập email Exchange ActiveSync trên Windows Mobile 6.5. Khi bạn thiết lập một tài khoản Exchange trên điện thoại Android của mình, bạn sẽ có thể truy nhập và đồng bộ hóa email, lịch và liên hệ của mình. Nếu bạn chỉ muốn dùng email, bạn có thể thiết lập email POP hay IMAP trên Windows Mobile 6.5.

Thiết lập email Exchange ActiveSync trên Windows Mobile 6.5

 1. Gõ nhẹ vào Bắt đầu > Nhắn tin > Thiết lập email.

 2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn và sau đó gõ nhẹ vào Tiếp.

 3. Đảm bảo đã chọn hộp kiểm Tự động nhận thiết đặt email từ Internet và sau đó gõ nhẹ vào Tiếp.

 4. Điện thoại di động của bạn sẽ tự động nhận thiết đặt từ Internet. Nếu không được, hãy gõ nhẹ vào Tiếp. Nếu không thì chuyển sang bước 8.

 5. Đối với Nhà cung cấp email của bạn, hãy chọn Máy chủ Exchange và sau đó gõ nhẹ hai lần vào Tiếp.

 6. Nhập địa chỉ email của bạn (ví dụ, tuan@contoso.com) và sau đó gõ nhẹ vào Tiếp.

  Nhập địa chỉ email của bạn (ví dụ: tony@contoso.cn), rồi nhấn vào Tiếp theo.

 7. Gõ nhẹ vào hộp Máy chủ và nhập tên máy chủ của bạn, sau đó gõ nhẹ vào Tiếp. Nếu bạn đang kết nối với email Office 365, hãy dùng outlook.office365.com cho tên máy chủ của bạn. Nếu bạn đang không dùng Office 365, hãy xem Tìm tên máy chủ ActiveSync của bạn ở phần sau trong bài viết này.

  Nhấn vào hộp Máy chủ và nhập tên máy chủ của bạn, rồi nhấn vào Tiếp theo. Nếu bạn đang kết nối với email Office 365, hãy sử dụng partner.outlook.cn cho tên máy chủ của bạn. Nếu bạn đang không sử dụng Office 365, xem mục Tìm tên máy chủ ActiveSync của bạn ở phần sau trong bài viết này.

 8. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn, rồi nhấn vào Tiếp theo. Tên người dùng của bạn chính là địa chỉ email đầy đủ của bạn.

 9. Chọn hộp kiểm đối với các loại mục bạn muốn xem trên điện thoại của mình và sau đó gõ nhẹ vào Hoàn thành.

 10. Gõ nhẹ vào OK nếu Exchange ActiveSync yêu cầu bạn thực thi các chính sách trên điện thoại của bạn. Các chính sách cho phép bạn cấu hình mật khẩu trên điện thoại di động của bạn và dùng thiết bị từ xa xóa toàn bộ dữ liệu khỏi điện thoại di động nếu điện thoại này bị mất hoặc bị lấy trộm.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu chương trình email của bạn không tự động tìm được tên máy chủ Exchange ActiveSync, bạn có thể phải tìm kiếm.

 • Nếu bạn đang kết nối đến email Office 365, hãy dùng outlook.office365.com làm tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn.

 • Nếu bạn đang kết nối đến hộp thư Exchange và không dùng Office 365 hoặc nếu bạn không chắc mình có đang dùng Office 365 hay không, hãy thực hiện các bước sau để tìm tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng Outlook Web App. Để được trợ giúp về đăng nhập, xem mục Đăng nhập vào Outlook trên Web.

 2. Nếu bạn đang kết nối với hộp thư Exchange nhưng không dùng Office 365 thì tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn có trong thanh địa chỉ thuộc trình duyệt của bạn khi bạn đăng nhập vào Outlook trên Web nhưng sẽ thiếu phần đầu https:// cũng như không có phần cuối /owa. Ví dụ: nếu địa chỉ bạn dùng để truy nhập Outlook trên Web là https://mail.contoso.com/owa thì tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn sẽ là mail.contoso.com.

 3. Nếu bạn không thể kết nối đến hộp thư của mình bằng thông tin trước trong phần này, bạn có thể thử sử dụng giá trị tên máy chủ mà bạn có thể xem trong tuỳ chọn Outlook Web App.

  1. Trong Outlook Web App, trên thanh công cụ, bấm vào Cài đặt Biểu tượng Thiết đặt > Thư > POP và IMAP.

   Lưu ý: Mặc dù bạn không thiết đặt tài khoản POP3, bạn phải sử dụng giá trị này để xác định tên máy chủ Exchange ActiveSync của mình.

  2. Bên dưới Thiết đặt POP, hãy xem giá trị dành cho Tên máy chủ.

   Nếu giá trị Tên máy chủoutlook.office365.com, tài khoản của bạn là tài khoản Office 365 tài khoản công ty hoặc trường họcvà bạn có thể dùng outlook.office365.com làm tên máy chủ Exchange ActiveSync của mình.

   Nếu giá trị Tên máy chủ không phải là outlook.office365.com, bạn có thể thử sử dụng tên máy chủ được liệt kê trên trang tùy chọn của bạn. Ví dụ, nếu tên máy chủ là mail.contoso.com, hãy thử dùng mail.contoso.com làm tên máy chủ Exchange của bạn.

Nếu chương trình email của bạn không thể tự động tìm thấy tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn, bạn có thể cần phải tìm nó.

Nếu bạn đang kết nối với email Office 365, hãy sử dụng partner.outlook.cn làm tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn. Bạn có thể dùng tên máy chủ Exchange ActiveSync partner.outlook.cn nếu bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của Office 365.

Nếu bạn đang không dùng Office 365 hoặc nếu bạn không chắc bạn có đang dùng phiên bản Office 365 mới nhất hay không, hãy thực hiện các bước sau để tìm tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn. Làm theo những bước sau để xác định tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách sử dụng Outlook Web App.

 2. Trong Outlook Web App, trên thanh công cụ, bấm vào Cài đặt Biểu tượng Thiết đặt > Thư > POP và IMAP.

  Lưu ý: Mặc dù bạn không thiết lập tài khoản POP3, bạn phải sử dụng giá trị này để xác định tên máy chủ Exchange ActiveSync của mình.

 3. Bên dưới Thiết đặt POP, hãy xem giá trị dành cho Tên máy chủ.

 4. Nếu Tên máy chủ hiển thị partner.outlook.cn, tài khoản công ty hoặc trường học của bạn sẽ nằm trên phiên bản Office 365 mới nhất và bạn có thể sử dụng partner.outlook.cn làm tên máy chủ Exchange ActiveSync của mình.

 5. Nếu giá trị Máy chủ tên có định dạng podxxxxx.partner.outlook.cn, tài khoản tài khoản công ty hoặc trường học của bạn sẽ vẫn chưa nằm trên phiên bản Office 365 mới nhất và bạn có thể sử dụng m.partner.outlook.cn làm tên máy chủ Exchange ActiveSync của mình.

 6. Nếu giá trị Tên máy chủ bao gồm tên tổ chức của bạn, chẳng hạn như pop.contoso.cn thì tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn có trong thanh địa chỉ ở trình duyệt của bạn khi bạn đăng nhập vào Outlook trên Web - -nhưng sẽ thiếu phần đầu https:// cũng như không có phần cuối /owa. Ví dụ: nếu địa chỉ bạn sử dụng để truy nhập vào Outlook trên Web là https://mail.contoso.cn/owa thì tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn sẽ là mail.contoso.cn.

 1. Gõ nhẹ vào Bắt đầu > Nhắn tin > Thiết lập email.

 2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn và sau đó gõ nhẹ vào Tiếp.

 3. Xóa hộp Tự động nhận thiết đặt email từ Internet và sau đó gõ nhẹ vào Tiếp.

 4. Chọn Internet emaildành cho Nhà cung cấp email của bạn và sau đó gõ nhẹ Tiếp.

 5. Nhập tên của bạn (ví dụ, Trần Minh Tuấn) và tùy ý thay đổi Tên hiển thị tài khoản và sau đó gõ nhẹ vào Tiếp.

 6. Nhập Máy chủ thư đến. Nếu bạn đang kết nối với email Office 365 của mình, tên máy chủ IMAP hoặc POP là outlook.office365.com. Nếu bạn hiện không dùng Office 365, hãy xem Tìm tên máy chủ POP hoặc IMAP của bạn ở phần sau trong bài viết này.

  Nhập Máy chủ thư đến. Nếu bạn đang kết nối với email Office 365 của mình, tên máy chủ IMAP hoặc POP sẽ là partner.outlook.cn. Nếu bạn không đang sử dụng Office 365, hãy xem mục Tìm tên máy chủ POP hoặc IMAP của bạn ở phần sau trong bài viết này.

 7. Chọn Loại tài khoản (POP3 hoặc IMAP4) và sau đó gõ nhẹ vào Tiếp.

 8. Nhập tên người dùng của bạn (ví dụ, tuan@contoso.com) và sau đó gõ nhẹ vào Tiếp. Mật khẩu của bạn phải được nhập từ bước 2.

  Nhập tên người dùng của bạn (ví dụ: tony@contoso.cn), rồi nhấn vào Tiếp theo. Mật khẩu của bạn phải được nhập từ bước 2.

 9. Nhập tên máy chủ thư đi (SMTP) của bạn. Nếu bạn đang kết nối với email Office 365 của mình, tên máy chủ SMTP là smtp.office365.com. Nếu bạn hiện không dùng Office 365, hãy xem Tìm tên máy chủ POP hoặc IMAP của bạn ở phần sau trong bài viết này.

  Nhập tên Máy chủ thư đi (SMTP) của bạn. Nếu bạn đang kết nối với email Office 365 thì tên máy chủ SMTP sẽ là smtp.office365.cn. Nếu bạn không đang sử dụng Office 365, hãy xem mục Tìm tên máy chủ POP hoặc IMAP ở phần sau trong bài viết này.

 10. Chọn hộp kiểm Máy chủ thư đi yêu cầu xác thực và đảm bảo đã chọn hộp kiểm Dùng cùng tên người dùng và mật khẩu để gửi email.

 11. Chọn tần suất bạn muốn điện thoại di động của mình kiểm tra thư mới. Nếu bạn không muốn điện thoại của mình kiểm tra thư mới, hãy chọn Thủ công.

 12. Gõ nhẹ vào Kết thúc.

Nếu bạn đang kết nối với email Office 365, tên máy chủ cho IMAP và POP là outlook.office365.com và tên máy chủ của SMTP là smtp.office365.com.

Nếu bạn đang kết nối với email Office 365 thì tên máy chủ IMAP và POP sẽ là partner.outlook.cn và tên máy chủ cho SMTP sẽ là smtp.office365.cn. Bạn có thể sử dụng các cài đặt sau nếu bạn đang dùng phiên bản Office 365 mới nhất.

Nếu bạn đang kết nối đến hộp thư Exchange và không dùng Office 365 hoặc nếu bạn không chắc mình có đang dùng Office 365 hay không, hãy thực hiện các bước sau để tìm kiếm thiết đặt của mình.

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng Outlook Web App. Để được trợ giúp về đăng nhập, xem mục Đăng nhập vào Outlook trên Web.

  Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách sử dụng Outlook Web App.

 2. Trong Outlook trên Web, trên thanh công cụ, bấm vào Cài đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản của tôi > Các cài đặt để truy nhập POP hoặc IMAP.

 3. Tên máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP, cũng như các thiết đặt khác mà bạn có thể cần nhập được liệt kê trên trang Thiết đặt cho Truy nhập POP hoặc IMAP dưới Thiết đặt POP hoặc Thiết đặt IMAPThiết đặt SMTP.

Tôi cần biết thêm gì nữa?

 • Nếu tài khoản email của bạn là loại yêu cầu đăng ký, bạn phải đăng ký tài khoản khi đăng nhập lần đầu vào Outlook Web App. Sẽ không kết nối được với tài khoản email của bạn qua điện thoại di động nếu bạn chưa đăng ký tài khoản qua Outlook Web App. Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản, hãy đăng xuất. Sau đó, thử kết nối bằng cách sử dụng điện thoại di động của bạn.

 • Nếu bạn được nhắc tạo mã truyền nhưng lại không tạo, bạn sẽ không thể gửi và nhận email.

 • Nếu bạn không chấp nhận các chính sách được gửi tới điện thoại di động của mình, bạn sẽ không thể truy nhập thông tin trên điện thoại di động.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×