Thiết kế dạng xem chỉ đọc

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Microsoft Office InfoPath, bạn có thể tạo các dạng xem khác nhau của cùng một mẫu biểu mẫu. Dạng xem là một cách thay thế để trình bày dữ liệu trong một mẫu biểu mẫu. Khi điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn, người dùng có thể chuyển đổi giữa các dạng xem để chọn giá trị dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu. Ví dụ, trong mẫu biểu mẫu báo cáo trạng thái, bạn có thể thiết kế dạng xem tóm tắt ngoài dạng xem chi tiết. Người dùng đó có thể chọn dạng xem nào họ muốn xem, tùy thuộc vào loại thông tin họ cần.

Bài viết này giải thích cách thiết kế dạng xem không thể sửa được bởi người dùng. Nó cũng giải thích cách sử dụng quy tắc để tự động chuyển sang dạng xem chỉ đọc của biểu mẫu khi người dùng bấm vào một nút trong dạng xem đọc ghi.

Bạn muốn làm gì?

Thiết kế dạng xem chỉ đọc

Chèn một nút sẽ chuyển đổi giữa dạng xem đọc ghi và chỉ đọc

Chèn một nút sẽ chuyển sang dạng xem chỉ đọc sau khi người dùng nộp biểu mẫu

Thiết kế dạng xem chỉ đọc

Dạng xem chỉ đọc rất hữu ích khi bạn muốn tóm tắt dữ liệu biểu mẫu cho người dùng, và bạn không muốn họ vô tình thay đổi dữ liệu đó. Ví dụ, giả sử bạn muốn để giúp ngăn không cho người dùng thay đổi dữ liệu trong một biểu mẫu sau khi họ gửi nó đến một dịch vụ Web. Khi người dùng bấm vào nút gửi trên biểu mẫu, bạn có thể cấu hình mẫu biểu mẫu của bạn để chuyển từ dạng xem đọc ghi dữ liệu vào một dạng xem chỉ đọc. Điều này cho phép người dùng nhìn thấy những gì dữ liệu mà họ đã gửi đi, nhưng sẽ giúp ngăn không cho chúng từ sửa đổi nó.

 1. Trên menu dạng xem , bấm Quản lý dạng xem.

 2. Bên dưới hành động, bấm Thêm dạng xem mới.

 3. Trong hộp thoại Thêm dạng xem , hãy nhập tên cho dạng xem, sau đó bấm OK.

 4. Thiết kế dạng xem bằng cách thêm bảng bố trí và điều khiển vào đó.

  Mẹo: Nếu bạn muốn tạo thiết kế dạng xem mới trên một dạng xem hiện có, mở dạng xem hiện có, hãy nhấn CTRL + A để chọn tất cả mọi thứ trong dạng xem, sau đó nhấn CTRL + C để sao chép vùng chọn sang bảng tạm. Trong ngăn tác vụ dạng xem , chuyển sang dạng xem mới, sau đó nhấn CTRL + V để dán vào lựa chọn trong dạng xem mới. Tại thời điểm này, bạn có thể xóa bất kỳ điều khiển hoặc thành phần bố trí mà bạn không cần thiết khỏi dạng xem mới.

 5. Trong ngăn tác vụ dạng xem , hãy bấm Xem thuộc tính.

 6. Bấm tab chung .

 7. Dưới thiết đặt dạng xem, chọn các chỉ-đọc chọn hộp kiểm, sau đó bấm OK.

 8. Để kiểm tra dạng xem là chỉ đọc, hãy bấm xem trước trên thanh công cụ chuẩn .

 9. Trong cửa sổ xem trước, hãy đảm bảo rằng bạn không thể nhập dữ liệu trong biểu mẫu.

 10. Để trở lại chế độ thiết kế, hãy bấm Đóng xem trước trên thanh công cụ chuẩn .

Đầu trang

Chèn một nút sẽ chuyển đổi giữa dạng xem đọc ghi và chỉ đọc

Dạng xem thường được thiết kế để làm việc với các nút và các quy tắc, cho phép bạn tự động hóa các tác vụ trong mẫu biểu mẫu trong phản hồi cho sự kiện hoặc hành động khởi đầu bởi người điền vào biểu mẫu. Ví dụ, bạn có thể chèn một nút trên mẫu biểu mẫu của bạn, sau đó tạo một quy tắc sẽ chuyển đổi dạng xem khi bấm vào nút đó. Trong ví dụ sau, trình thiết kế biểu mẫu đã tạo ra một quy tắc trong hộp thoại quy tắc sẽ chuyển sang dạng xem tóm tắt chỉ đọc. Quy tắc này sẽ chạy bất cứ khi nào người dùng bấm vào một nút trong biểu mẫu.

Một phần của hộp thoại Quy tắc

Chèn một nút sẽ chuyển đổi giữa dạng xem

 1. Trên menu dạng xem , bấm Quản lý dạng xem.

 2. Bên dưới chọn một dạng xem, bấm vào dạng xem đọc ghi mà bạn muốn thêm nút vào.

 3. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

 4. Trên mẫu biểu mẫu, đặt con trỏ nơi bạn muốn chèn vào nút.

 5. Bên dưới chèn điều khiển, bấm nút.

 6. Trên mẫu biểu mẫu, bấm đúp vào nút mà bạn vừa chèn vào.

 7. Bấm tab chung .

 8. Trong danh sách hành động , bấm quy tắc và tùy chỉnh mã.

 9. Trong hộp nhãn , hãy nhập văn bản mà bạn muốn xuất hiện trên nút.

 10. Bấm quy tắc.

 11. Trong hộp thoại quy tắc , bấm Thêm.

 12. Trong hộp tên , nhập tên cho quy tắc.

 13. Bấm Thêm hành động.

 14. Trong danh sách hành động , bấm chuyển đổi dạng xem.

 15. Trong danh sách dạng xem , bấm vào dạng xem mà bạn muốn chuyển sang, sau đó bấm OK.

 16. Bấm OK để đóng tất cả các hộp thoại mở.

 17. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

 18. Trong cửa sổ xem trước, hãy bấm vào nút.

  Dạng xem mà bạn đã xác định trong bước 15 cần mở.

 19. Để trở lại chế độ thiết kế, hãy bấm Đóng xem trước trên thanh công cụ chuẩn .

 20. Để thêm một giây nút quy tắc vào dạng xem chỉ đọc sao cho người dùng có thể chuyển trở lại dạng xem đọc ghi, mở dạng xem chỉ đọc, và sau đó lặp lại các bước từ 3 đến 19.

Đầu trang

Chèn một nút sẽ chuyển sang dạng xem chỉ đọc sau khi người dùng nộp biểu mẫu

Thủ tục sau đây mô tả cách để thêm một nút của mẫu biểu mẫu Hiển thị một dạng xem chỉ đọc của dữ liệu đã gửi. Bạn có thể làm điều này trong một biểu mẫu báo cáo trạng thái, khi bạn muốn cho phép người dùng để chuyển từ dạng xem mặc định cho một dạng xem tóm tắt chỉ đọc của biểu mẫu dữ liệu.

Lưu ý: Quy trình này hoạt động chỉ khi mẫu biểu mẫu của bạn bao gồm một hiện có kết nối dữ liệu để gửi dữ liệu biểu mẫu. Nếu bạn vẫn chưa cấu hình kết nối gửi dữ liệu, bạn phải làm điều này trước khi hoàn thành quy trình này, hoặc các bước sau đây sẽ không hoạt động. Tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin về kết nối dữ liệu trong phần Xem thêm .

 1. Trên menu dạng xem , bấm Quản lý dạng xem.

 2. Bên dưới chọn một dạng xem, bấm vào dạng xem mà bạn muốn để chứa nút gửi .

 3. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

 4. Trên mẫu biểu mẫu, đặt con trỏ nơi bạn muốn chèn vào nút.

 5. Bên dưới chèn điều khiển, bấm nút.

 6. Trên mẫu biểu mẫu, bấm đúp vào nút mà bạn vừa chèn vào.

 7. Bấm tab chung .

 8. Trong danh sách hành động , bấm gửi.

 9. Nếu bạn muốn văn bản không phải là "Gửi" xuất hiện dưới dạng nút nhãn, hãy nhập văn bản bạn muốn trong hộp nhãn .

 10. Bấm tùy chọn gửi.

 11. Trong hộp thoại Tùy chọn gửi , hãy đảm bảo rằng hộp kiểm cho phép người dùng để nộp biểu mẫu này được chọn.

 12. Bấm thực hiện hành động tùy chỉnh bằng cách dùng quy tắc, sau đó bấm quy tắc.

 13. Trong hộp thoại quy tắc cho gửi biểu mẫu , bấm Thêm.

 14. Trong hộp tên , nhập tên cho quy tắc, sau đó bấm Thêm hành động.

 15. Trong danh sách hành động , bấm chuyển đổi dạng xem.

 16. Trong danh sách dạng xem , bấm vào dạng xem chỉ đọc mà bạn muốn chuyển sang, sau đó bấm OK.

 17. Bấm OK để đóng tất cả các hộp thoại mở.

 18. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

 19. Trong cửa sổ xem trước, bấm vào nút được dùng để gửi biểu mẫu.

  Dạng xem chỉ đọc cần mở.

 20. Để trở lại chế độ thiết kế, hãy bấm Đóng xem trước trên thanh công cụ chuẩn .

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×