Thiết kế biểu mẫu cho sáp nhập

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Với mẫu sáp nhập, người dùng của bạn có thể hợp nhất dữ liệu từ nhiều biểu mẫu khác nhau vào một biểu mẫu. Điều này rất hữu ích khi người dùng của bạn muốn so sánh hoặc tóm tắt dữ liệu từ nhiều biểu mẫu liên quan. Ví dụ, nó có thể hữu ích cho người quản lý nhóm có điền vào biểu mẫu báo cáo trạng thái tuần để phối dữ liệu từ các biểu mẫu vào báo cáo tóm tắt đơn cho Giám đốc của họ.

Trong bài viết này

Cách người dùng có thể kết hợp biểu mẫu

Thiết kế điều cần cân nhắc

Phối các hành động cho các trường và nhóm

Xác định các thiết đặt phối tùy chỉnh cho các điều khiển

Cách người dùng có thể kết hợp biểu mẫu

Vị trí của biểu mẫu sẽ quyết định cách thức người dùng có thể kết hợp nó với các hình thức. Danh sách sau đây giải thích các vị trí khác nhau, biểu mẫu Microsoft Office InfoPath có thể được lưu ở đâu và làm thế nào người dùng có thể kết hợp các biểu mẫu được lưu trữ tại các vị trí:

 • Ổ đĩa cứng cục bộ hoặc một vị trí mạng    Người dùng trước tiên phải mở biểu mẫu trong InfoPath. Biểu mẫu này được gọi là biểu mẫu đích vì nó là biểu mẫu mà các biểu mẫu khác sẽ được phối. Người dùng rồi bấm Phối biểu mẫu trên menu tệp , và chọn bổ sung biểu mẫu — được gọi là biểu mẫu nguồn — để gộp với biểu mẫu mục tiêu.

  Lưu ý: Bạn có thể cũng có thể mở một biểu mẫu mới, trống, sau đó dùng cùng một quy trình để phối các biểu mẫu trống với biểu mẫu bổ sung dựa trên mẫu biểu mẫu tương tự.

 • Thư viện tài liệu trên SharePoint site    Biểu mẫu có thể lưu trữ trong thư viện tài liệu trên một trang web Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007hoặc Microsoft Office Forms Server 2007 . Trên menu dạng xem trong thư viện tài liệu mà các biểu mẫu được lưu trữ, người dùng có thể chọn dạng xem Phối tài liệu , sau đó chọn biểu mẫu mà cô ấy muốn phối. Khi sáp nhập biểu mẫu theo cách này, nó không phải là cần thiết cho một người dùng để trước tiên mở biểu mẫu mục tiêu, như được mô tả trong ví dụ trước.

  Lưu ý: Khi bạn thiết kế một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, người dùng có thể điền biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu đó bằng cách sử dụng một trình duyệt Web. Quy trình cho sáp nhập biểu mẫu trong thư viện SharePoint dựa trên mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt là giống như sáp nhập biểu mẫu mà người dùng mở và điền trong InfoPath.

 • Biểu mẫu InfoPath email trong Microsoft Office Outlook 2007    Người dùng có thể kết hợp nhiều biểu mẫu từ bên trong Office Outlook 2007 bằng cách chọn chúng trong dạng xem thư mục nơi các biểu mẫu được lưu trữ, rồi bấm Phối biểu mẫu trên menu hành động .

Lưu ý: Khi người dùng phối thư biểu mẫu, các biểu mẫu ban đầu sẽ không bị xóa. Dữ liệu từ các biểu mẫu đã phối được thêm vào biểu mẫu mục tiêu. Chúng tôi khuyên rằng người dùng lưu mẫu đích, với dữ liệu đã phối, dưới dạng biểu mẫu mới như không để ghi đè dữ liệu trong biểu mẫu gốc.

Đầu trang

Thiết kế điều cần cân nhắc

Bây giờ bạn đã quen với cách mà người dùng có thể kết hợp biểu mẫu dựa trên biểu mẫu một vị trí, đó là quan trọng để tìm hiểu về cách bạn có thể bật các điều khiển cụ thể để hỗ trợ sáp nhập và làm thế nào dữ liệu từ trường riêng lẻ được kết hợp khi biểu mẫu được sáp nhập. Thông tin này — cùng với một hiểu làm thế nào người dùng của bạn lên kế hoạch sử dụng dữ liệu đã phối — là một phần chính của tạo mẫu biểu mẫu cho phép người dùng có thể dễ dàng phối biểu mẫu.

Khi bạn thêm một điều khiển vào một mẫu biểu mẫu, nó được gắn kết một trường hoặc nhóm trong của mẫu biểu mẫu nguồn dữ liệu. Nếu bạn thiết kế mới, biểu mẫu trống mẫu, nguồn dữ liệu được tạo ra cho bạn khi bạn thêm điều khiển. Nếu bạn thiết kế mẫu biểu mẫu dựa trên một nguồn dữ liệu ngoài, chẳng hạn như sơ đồ XML hoặc một dịch vụ Web, các điều khiển mà bạn thêm vào mẫu biểu mẫu phải được gắn kết trường hoặc nhóm trong nguồn dữ liệu đó.

Khi bạn bật thiết đặt phối cho điều khiển, bạn thực sự bật thiết đặt phối cho trường hoặc nhóm điều khiển được gắn kết. Thiết đặt phối khác nhau tùy thuộc vào trường hoặc nhóm và kiểu dữ liệu của nó. Các loại trường hoặc nhóm không hỗ trợ sáp nhập.

Để hiểu rõ hơn cách sáp nhập biểu mẫu hoạt động, giả sử bạn thiết kế chi phí báo cáo mẫu biểu mẫu có chứa điều khiển hộp văn bản gắn kết một trường không phải lặp trong nguồn dữ liệu sử dụng một kiểu dữ liệu văn bản. Trường này được dùng để lưu trữ của mỗi người dùng doanh nghiệp căn lề cho các chi phí đã ghi. Ví dụ này, chúng tôi sẽ gọi trường mục đích và gắn kết điều khiển hộp văn bản với nhãn Mục đích kinh doanh với nó.

Giả sử rằng ba người dùng — Bob Kelly, Nate Sun và Judy Lew — điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn. Trong trường Mục đích kinh doanh , Bob loại hội thảo, Nate loại Khách hàng truy cậpvà Judy loại Đi công tác. Vì điều khiển hộp văn bản dùng kiểu dữ liệu văn bản không hỗ trợ sáp nhập dữ liệu theo mặc định, người quản lý người phối các biểu mẫu báo cáo chi phí sẽ chỉ thấy một giá trị trong trường Mục đích kinh doanh — giá trị đã được chứa trong biểu mẫu mục tiêu. Vậy, ví dụ, nếu Judy của mẫu biểu mẫu mục tiêu, chỉ giá trị Judy nhập sẽ xuất hiện trong biểu mẫu đã phối cho trường này.

Bằng cách tùy chỉnh các thiết đặt phối cho trường hoặc nhóm điều khiển được gắn kết, người dùng có thể kết hợp trường đó hoặc của nhóm dữ liệu từ nhiều biểu mẫu. Trong ví dụ này, bạn có thể tùy chỉnh các thiết đặt phối cho điều khiển hộp văn bảneBusiness Purposđể người dùng có thể kết hợp dữ liệu từ các biểu mẫu có chứa trường đó. Bạn có thể tùy chỉnh các thiết đặt phối thêm bằng cách giúp các dấu phân cách xuất hiện giữa mỗi giá trị đã phối. Dấu phân cách có thể là một khoảng trắng, dấu phẩy, dấu chấm phẩy, một đường dọc, dấu ngắt dòng, dấu ngắt đoạn văn hoặc gạch dưới. Ví dụ, nếu Bob loại hội thảo trong trường Mục đích kinh doanh , Nate loại Truy cập khách hàng, và Judy loại Đi công tác, và bạn bật sáp nhập cho trường đó, và xác định dấu phân cách bằng dấu phẩy, dữ liệu đã phối kết quả sẽ Hiển thị dưới dạng đi công tác, hãy ghé thăm khách hàng, hội thảo (nếu Judy của mẫu biểu mẫu mục tiêu).

Lưu ý: Một khoảng trắng được tự động thêm vào sau dấu phân tách bằng dấu phẩy và dấu chấm phẩy.

Trong khi thêm một dấu phân cách có thể giúp phân biệt giữa các giá trị cụ thể, bạn có thể tùy chỉnh thêm cách dữ liệu được sáp nhập bằng cách thêm một tiền tố duy nhất mỗi giá trị trong một trường hoặc nhóm. Khi bạn thêm một tiền tố, bạn có thể chọn giá trị từ một trường khác, hoặc nhập một hàm mà bạn muốn dùng làm một tiền tố. Thêm một tiền tố có thể giúp người dùng của bạn xác định nguồn dữ liệu gốc. Ví dụ, bạn có thể bật tên của người điền vào biểu mẫu — một giá trị được nhập trong một trường khác — để hiển thị như một tiền tố đối với giá trị chứa trong một trường khác. Sau đó, khi một số biểu mẫu được sáp nhập, các giá trị từ nguồn biểu mẫu sẽ hiển thị giá trị được sáp nhập, và những giá trị này sẽ có mã định danh.

Ví dụ, nếu bạn xác định một trường lưu trữ của người dùng một tên như tiền tố và tạo một hàm concat thêm dấu hai chấm sau mỗi phiên bản của giá trị đó, người dùng có thể dễ dàng xem ai đã nhập một giá trị ngay cả sau khi một số biểu mẫu được sáp nhập. Trong ví dụ này, nếu Judy Lew biểu mẫu biểu mẫu mục tiêu, dữ liệu prefixed kết quả sẽ xuất hiện dưới dạng Đi công tác, Nate Sun: truy cập khách hàng, Bob Kelly: Hội thảo.

Lưu ý: 

 • Tiền tố không được thêm vào biểu mẫu đích — biểu mẫu Judy Lew, trong trường hợp này — để tránh bổ sung thừa tiền tố nếu dữ liệu đã phối được lưu trong biểu mẫu, và sau đó biểu mẫu được sáp nhập lại.

 • Khi người dùng phối biểu mẫu InfoPath nằm trên một ổ đĩa cứng hoặc vị trí mạng, một site SharePoint, hoặc biểu mẫu InfoPath email trong Office Outlook 2007, dữ liệu đã phối kết quả được hiển thị theo thứ tự đảo ngược khỏi thứ tự các biểu mẫu được chọn. Ví dụ, nếu người dùng lựa chọn ba biểu mẫu, bắt đầu với Bob, sau đó chọn của Judy, sau đó của Nate trong kết quả biểu mẫu có chứa dữ liệu đã phối, dữ liệu của Nate sẽ xuất hiện trước tiên, tiếp theo của Judy dữ liệu, sau đó của Bob là.

 • Ngoài việc tùy chỉnh thiết đặt phối cho từng điều khiển, bạn cũng có thể vô hiệu hóa biểu mẫu sáp nhập cho toàn bộ biểu mẫu mẫu để ngăn không cho người dùng sáp nhập biểu mẫu dựa trên đó. Khi bạn vô hiệu hóa các mẫu sáp nhập, người điền vào biểu mẫu không có quyền truy nhập vào lệnh Phối biểu mẫu trên menu tệp .

 • Để đảm bảo rằng biểu mẫu mẫu được cấu hình đúng để phối các hình thức, hãy kiểm tra nó bằng cách phát hành mẫu biểu mẫu, và sau đó tạo và lưu tối thiểu năm biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu với dữ liệu mẫu. Sau khi lưu các biểu mẫu, mở mẫu biểu mẫu trong chế độ thiết kế, sau đó bấm xem trước trên thanh công cụ chuẩn ... Trong chế độ xem trước, phối biểu mẫu mẫu của bạn. Nếu các biểu mẫu phối chính xác, bạn có thể phát hành mẫu biểu mẫu và cho phép người dùng của bạn để tạo biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn.

 • Cung cấp cho người dùng có một thủ tục trên làm thế nào để phối biểu mẫu. Bạn có thể phát triển quy trình này khi bạn kiểm tra của mẫu biểu mẫu cho sáp nhập.

Đầu trang

Phối các hành động cho các trường và nhóm

Các hành động sau đây phối khác nhau, tùy thuộc vào kiểu dữ liệu của trường hoặc nhóm.

Khi bạn cấu hình thiết đặt phối cho bất kỳ kiểu trường hoặc nhóm, bạn có thể chọn để bỏ qua các giá trị trong biểu mẫu nguồn và giữ các giá trị trong biểu mẫu mục tiêu, hoặc chọn thiết đặt phối tùy chỉnh. Bảng sau đây mô tả các thiết đặt phối tùy chỉnh cho mỗi loại trường hoặc nhóm.

Kiểu trường hoặc nhóm

Thiết đặt phối sẵn dùng

Ví dụ về điều khiển có thể được gắn kết trường kiểu này

Trường không phải lặp lại

 • Kết hợp giá trị trong biểu mẫu mục tiêu với các giá trị từ các nguồn của biểu mẫu

  • Bỏ qua trường trống

  • Thêm dấu phân cách giữa các mục

  • Thêm một tiền tố vào mỗi mục

 • Hộp văn bản

 • Hộp danh sách thả xuống

 • Hộp tổ hợp

Trường lặp

 • Chèn các giá trị từ các nguồn của biểu mẫu trước hoặc sau giá trị trong biểu mẫu mục tiêu

  • Loại bỏ trống trường

 • Danh sách gạch đầu dòng

 • Danh sách đánh số

 • Danh sách đơn giản

 • Hộp danh sách đa lựa chọn

Lặp lại không phải XHTML trường

 • Kết hợp giá trị trong biểu mẫu mục tiêu với các giá trị từ các nguồn của biểu mẫu

  • Bỏ qua trường trống

  • Thêm dấu phân cách giữa các mục

  • Thêm một tiền tố vào mỗi mục và định dạng văn bản tiền tố

Hộp văn bản có định dạng

Trường XHTML lặp

 • Chèn các giá trị từ các nguồn của biểu mẫu trước hoặc sau giá trị trong biểu mẫu mục tiêu

  • Loại bỏ trống trường

 • Danh sách gạch đầu dòng

 • Danh sách đánh số

 • Danh sách đơn giản

 • Bảng lặp

Thuộc tính trường

 • Thay thế giá trị trong biểu mẫu mục tiêu với giá trị từ nguồn biểu mẫu

  Nếu người dùng lựa chọn nhiều biểu mẫu, giá trị từ cuối cùng biểu mẫu người dùng sẽ chọn sẽ là giá trị được giữ nguyên trong biểu mẫu mục tiêu. Ví dụ, nếu người dùng lựa chọn ba biểu mẫu, bắt đầu với Bob, sau đó chọn của Judy, sau đó của Nate, dữ liệu từ thuộc tính trường trong biểu mẫu của Nate sẽ thay thế giá trị gốc trong biểu mẫu mục tiêu.

  Lưu ý: Tùy thuộc vào hệ điều hành của người đã phối biểu mẫu, giá trị được bảo toàn có thể khác nhau.

 • Kết hợp giá trị trong biểu mẫu mục tiêu với các giá trị từ các nguồn của biểu mẫu

  • Bỏ qua trường trống

  • Thêm dấu phân cách giữa các mục

  • Thêm một tiền tố vào mỗi mục

Bất kỳ điều khiển có thể có một kiểu trường thuộc tính.

Lặp lại không phải nhóm

 • Kết hợp giá trị trong biểu mẫu mục tiêu với các giá trị từ các nguồn của biểu mẫu

 • Mục

 • Phần tùy chọn

Nhóm lặp

 • Chèn các giá trị từ các nguồn của biểu mẫu trước hoặc sau giá trị trong biểu mẫu mục tiêu

  • Loại bỏ trống trường

 • Danh sách gạch đầu dòng

 • Danh sách đánh số

 • Danh sách đơn giản

 • Hộp danh sách đa lựa chọn

 • Bảng lặp

Đầu trang

Xác định các thiết đặt phối tùy chỉnh cho các điều khiển

Sử dụng các thủ tục trong phần này để xác định thiết đặt phối tùy chỉnh cho các điều khiển tiêu chuẩn và lặp lại.

Lưu ý: Khi bạn bật thiết đặt phối cho điều khiển, bạn thực sự bật thiết đặt phối cho trường hoặc nhóm điều khiển được gắn kết. Thiết đặt phối khác nhau tùy thuộc vào trường hoặc nhóm và kiểu dữ liệu của nó. Các loại trường hoặc nhóm không hỗ trợ sáp nhập. Bạn cũng có thể thay đổi thiết đặt phối bằng cách sửa các thuộc tính cho một trường hoặc nhóm trong nguồn dữ liệu. Để thực hiện điều này, bấm chuột phải vào một trường hoặc nhóm trong ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu , bấm thuộc tính trên menu lối tắt, và sau đó trên tab quy tắc và phối , bấm Thiết đặt phối.

Điều khiển chuẩn bao gồm các điều khiển mà bạn thường liên kết với tùy chọn thu thập và hiển thị thông tin. Các điều khiển bao gồm hộp văn bản, hộp danh sách, hộp kiểm và nút. Lặp lại và tùy chọn điều khiển bao gồm danh sách điều khiển, lặp lại các bảng, lặp lại các phần và phần tùy chọn. Các điều khiển cho phép người dùng chèn mục danh sách, hàng, tập hợp bản ghi, và tùy chọn thông tin khi điền vào biểu mẫu. Ví dụ, trong một mẫu báo cáo chi phí biểu mẫu, bạn có thể dùng một bảng lặp để cho phép người dùng để thêm nhiều hàng như họ cần để nhập số lượng chi phí mục cụ thể của họ.

Lưu ý: 

 • Một số điều khiển được gắn kết các trường không thể được phối. Ví dụ, các giá trị trong điều khiển bộ chọn ngày hoặc điều khiển hộp kiểm không thể được phối vì kiểu dữ liệu có chứa không thể được phối. Điều khiển chứa chữ ký điện tử có thể không bao giờ được phối, vì làm vậy sẽ làm mất hiệu lực chữ ký điện tử.

 • Một số điều khiển chứa các tùy chọn bổ sung. Ví dụ, khi tùy chỉnh các thiết đặt phối cho một điều khiển hộp văn bản có định dạng, bạn có thể chọn tùy chọn cũng như định dạng phông.

Xác định thiết đặt phối tùy chỉnh cho điều khiển chuẩn

Điều khiển chuẩn bao gồm hộp văn bản, hộp văn bản có định dạng và hộp tổ hợp. Hãy xem phối các hành động cho các trường và nhóm trong bài viết này để biết thêm thông tin.

Lưu ý: Điều khiển sẽ được thêm vào bên trong phần — nói cách khác, con điều khiển của điều khiển mẹ — chỉ hỗ trợ sáp nhập nếu nó đã được bật cho điều khiển mẹ.

 1. Bấm đúp vào điều khiển mà bạn muốn sửa đổi.

 2. Trong hộp thoại Thuộc tính điều khiển , bấm tab nâng cao .

 3. Bên dưới Merging biểu mẫu, hãy bấm Thiết đặt phối.

 4. Bên dưới hành động cho trường này, hãy bấm kết hợp giá trị trong biểu mẫu mục tiêu với các giá trị từ các nguồn của biểu mẫu.

 5. Để loại trừ các trường không chứa dữ liệu, bên dưới kết hợp tùy chọn, hãy chọn hộp kiểm bỏ qua trường trống (khuyên dùng) .

 6. Trong danh sách phân tách từng mục với , chọn dấu phân cách xuất hiện giữa các giá trị trong điều khiển sẽ xuất hiện trong biểu mẫu mục tiêu.

  Chi tiết kỹ thuật

  Thêm dấu phân cách có thể giúp người dùng của bạn xác định người dùng nhập dữ liệu khi dữ liệu từ nhiều biểu mẫu được sáp nhập. Ví dụ, chọn bằng dấu phẩy (",") cho một điều khiển nhất định sẽ dẫn đến dữ liệu từ các điều khiển đó được phân tách bằng dấu phẩy khi nhiều biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu được sáp nhập.

 7. Để thêm một tiền tố trước mỗi giá trị xuất hiện trong điều khiển khi người dùng phối biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này, hãy chọn hộp kiểm thêm tiền tố vào mỗi mục có , sau đó chọn một mục mà bạn muốn tạo tiền tố theo.

  Cách thực hiện?

  1. Bấm chèn công thức Nút Công thức .

  2. Trong hộp thoại Chèn công thức , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Để sử dụng một trường trong công thức, bấm chèn trường hoặc nhóm, bấm vào trường mà bạn muốn dùng trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm và sau đó bấm OK.

   • Để sử dụng hàm trong công thức, hãy bấm Chèn hàm, chọn hàm bạn muốn dùng từ hộp thoại Chèn hàm , và sau đó bấm OK.

    Mẹo: Nếu hàm này yêu cầu tham số, chọn hàm trong hộp thoại Chèn hàm , hãy bấm OK, và sau đó trong hộp công thức trong hộp thoại Chèn công thức , bấm đúp vào hàm bạn đã thêm vào và bấm vào một trường hoặc Nhóm. Tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin về hàm trong phần Xem thêm .

   • Để chèn một giá trị hoặc toán tử toán học vào công thức, nhập giá trị hoặc biểu tượng cho thao tác toán học trong hộp công thức .

  Phép toán

  Ký hiệu

  Thêm

  +

  Trừ

  -

  Nhân

  *

  Chia

  /

  • Lưu ý: Nếu công thức của bạn sử dụng toán tử phép chia (/), hãy đảm bảo rằng có dấu cách trước và sau khi toán tử phép chia. Nếu toán tử phép chia không có dấu cách trước và sau đó, InfoPath có thể giải thích về "/" làm dấu phân cách cho XPath vị trí bước chứ không phải là một toán tử phép chia.

  • Để kiểm tra công thức cho đúng cú pháp, trong hộp thoại Chèn công thức , hãy bấm Xác nhận công thức.

Xác định phối tùy chỉnh thiết đặt cho một phần chuẩn

Phần chuẩn là nơi chứa cho điều khiển khác. Các phần có thể bao gồm bất kỳ điều khiển được liệt kê trong ngăn tác vụ điều khiển , bao gồm các phần khác. Hãy xem phối các hành động cho các trường và nhóm trong bài viết này để biết thêm thông tin.

Lưu ý: Điều khiển sẽ được thêm vào bên trong phần — nói cách khác, con điều khiển của điều khiển mẹ — chỉ hỗ trợ sáp nhập nếu nó đã được bật cho điều khiển mẹ.

 1. Bấm đúp vào phần mà bạn muốn sửa đổi.

 2. Trong hộp thoại Thuộc tính phần , hãy bấm vào tab nâng cao .

 3. Bên dưới Merging biểu mẫu, hãy bấm Thiết đặt phối.

 4. Bên dưới hành động cho nhóm này, hãy bấm kết hợp nội dung của các nhóm trong biểu mẫu nguồn và đích (mặc định).

  Lưu ý: Thiết đặt phối cho mỗi trường và nhóm trong nhóm này sẽ xác định cách dữ liệu được sáp nhập.

Xác định thiết đặt phối tùy chỉnh cho lặp lại các điều khiển và các phần

Điều khiển lặp lại bao gồm lặp lại các phần, lặp lại các bảng và danh sách dấu đầu dòng. Hãy xem phối các hành động cho các trường và nhóm trong bài viết này để biết thêm thông tin.

Lưu ý: Điều khiển sẽ được thêm vào bên trong phần — nói cách khác, con điều khiển của điều khiển mẹ — chỉ hỗ trợ sáp nhập nếu nó đã được bật cho điều khiển mẹ.

 1. Bấm đúp vào điều khiển mà bạn muốn sửa đổi.

 2. Trong hộp thoại Thuộc tính điều khiển , bấm tab nâng cao .

 3. Bên dưới Merging biểu mẫu, hãy bấm Thiết đặt phối.

 4. Bên dưới hành động cho nhóm lặp này, hãy bấm chèn các nhóm từ các nguồn biểu mẫu vào biểu mẫu đích (mặc định).

 5. Để xác định vị trí nhóm từ các nguồn của biểu mẫu sẽ xuất hiện trong biểu mẫu mục tiêu, bên dưới chèn tùy chọn, bấm sau khi nhóm trong biểu mẫu mục tiêu hoặc trước khi nhóm trong biểu mẫu mục tiêu.

 6. Để loại bỏ các giá trị trống từ biểu mẫu được sáp nhập, hãy chọn hộp kiểm loại bỏ nhóm trống (khuyên dùng) .

 7. Để kết hợp nhóm điều khiển có chứa các giá trị giống nhau, theo đó giảm dư thừa, chọn hộp kiểm kết hợp các nhóm có cùng một trường giá trị , và sau đó bấm nút bên cạnh trường để so sánh để chọn các trường để kết hợp.

Xác định phối tùy chỉnh thiết đặt cho phần tùy chọn

Phần tùy chọn chứa điều khiển khác. Người dùng có thể chèn hoặc loại bỏ phần tùy chọn khi điền vào biểu mẫu. Hãy xem phối các hành động cho các trường và nhóm trong bài viết này để biết thêm thông tin.

Lưu ý: Điều khiển sẽ được thêm vào bên trong phần — nói cách khác, con điều khiển của điều khiển mẹ — chỉ hỗ trợ sáp nhập nếu nó đã được bật cho điều khiển mẹ.

 1. Bấm đúp vào điều khiển mà bạn muốn sửa đổi.

 2. Trong hộp thoại Thuộc tính điều khiển , bấm tab nâng cao .

 3. Bên dưới Merging biểu mẫu, hãy bấm Thiết đặt phối.

 4. Bên dưới hành động cho nhóm này, hãy bấm kết hợp nội dung của các nhóm trong biểu mẫu nguồn và đích (mặc định).

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×