Thiết kế bố trí và định dạng của PivotTable

Sau khi tạo PivotTable và thêm các trường bạn muốn phân tích, có thể bạn sẽ muốn cải tiến bố trí và định dạng báo cáo để dữ liệu dễ đọc và quét để biết chi tiết hơn. Để thay đổi bố trí của PivotTable, bạn có thể thay đổi biểu mẫu PivotTable cùng cách hiển thị trường, cột, hàng, tổng phụ, dòng và ô trống. Để thay đổi định dạng PivotTable, bạn có thể áp dụng một kiểu được xác định trước, hàng có dải băng và định dạng điều kiện.

Quan trọng: Tab Công cụ PivotTable trên dải băng đi kèm với 2 tab - Phân tích (trong Excel 2013 và các phiên bản sau) hoặc Tùy chọn (Excel 2010 và Excel 2010) và Thiết kế. Lưu ý rằng các quy trình trong chủ đề này đề cập đến cả hai tab Phân tíchTùy chọn ở mọi vị trí có thể áp dụng.

Thay đổi biểu mẫu bố trí của PivotTable

Để thực hiện thay đổi bố trí đáng kể với PivotTable hoặc các trường khác nhau của PivotTable, bạn có thể dùng một trong ba biểu mẫu:

 • Biểu mẫu thu gọn    sẽ hiển thị các mục từ những trường vùng hàng khác nhau trong một cột và sử dụng thụt lề để phân biệt giữa các mục với các trường khác nhau. Trong biểu mẫu thu gọn, nhãn hàng chiếm ít dung lượng hơn, còn dữ liệu số chiếm nhiều dung lượng hơn. Các nút Bung rộngThu gọn sẽ hiển thị để bạn có thể hiển thị hoặc ẩn chi tiết trong biểu mẫu thu gọn. Biểu mẫu thu gọn sẽ tiết kiệm dung lượng và khiến cho PivotTable dễ đọc hơn, do đó, được chỉ định làm biểu mẫu bố trí mặc định cho PivotTable.

  PivotTable dưới dạng biểu mẫu thu gọn

 • Biểu mẫu dạng bảng    sẽ hiển thị một cột cho mỗi trường và cung cấp khoảng trống cho tiêu đề trường.

  PivotTable dưới dạng biểu mẫu dạng bảng

 • Biểu mẫu dạng đại cương    là biểu mẫu tương tự như biểu mẫu dạng bảng nhưng biểu mẫu này có thể hiển thị tổng phụ ở đàu mỗi nhóm vì các mục trong cột tiếp theo sẽ hiển thị một hàng bên dưới mục hiện tại.

  PivotTable dưới dạng biểu mẫu dạng đại cương

Thay đổi PivotTable thành biểu mẫu thu gọn, biểu mẫu dạng đại cương hoặc biểu mẫu dạng bảng

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable.

  Thao tác này sẽ hiển thị tab Công cụ PivotTable trên dải băng.

 2. Ở tab Thiết kế, trong nhóm Bố trí, hãy bấm vào Bố trí Báo cáo, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để giữ cho dữ liệu liên quan không tràn ra màn hình theo chiều ngang, cũng như giúp thu gọn vùng cuộn, hãy bấm vào Hiển thị trong Biểu mẫu Thu gọn.

   Trong biểu mẫu thu gọn, các trường được đưa vào trong một cột và thụt vào để thể hiện mối quan hệ cột lồng nhau.

  • Để dàn dữ liệu trong kiểu PivotTable cổ điển, hãy bấm vào Hiển thị trong Biểu mẫu dạng Đại cương.

  • Để xem mọi dữ liệu ở định dạng bảng truyền thống và dễ dàng sao chép ô vào một trang tính khác, hãy bấm vào Hiển thị trong Biểu mẫu Dạng bảng.

   Ảnh Ribbon Excel

Thay đổi cách nhãn mục được hiển thị trong biểu mẫu bố trí

 1. Trong PivotTable, hãy chọn một trường hàng.

  Thao tác này sẽ hiển thị tab Công cụ PivotTable trên dải băng.

  Bạn cũng có thể bấm đúp vào trường hàng trong biểu mẫu dạng đại cương hoặc biểu mẫu dạng bảng, rồi tiếp tục thực hiện bước 3.

 2. Ở tab Phân tích hoặc Tùy chọn, trong nhóm Trường Hiện hoạt, bấm vào Cài đặt Trường.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp thoại Cài đặt Trường, hãy bấm vào tab Bố trí & In, rồi dưới Bố trí, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị các mục trường trong biểu mẫu dạng đại cương, hãy bấm vào Hiển thị các nhãn mục ở biểu mẫu dạng đại cương.

  • Để hiển thị hoặc ẩn nhãn từ trường tiếp theo trong cùng cột đó thuộc biểu mẫu thu gọn, hãy bấm vào Hiển thị các nhãn mục trong biểu mẫu dạng đại cương, rồi chọn Hiển thị nhãn từ trường tiếp theo trong cùng cột (biểu mẫu thu gọn).

  • Để hiển thị những mục trường trong biểu mẫu giống như bảng, hãy bấm vào Hiển thị các nhãn mục trong biểu mẫu dạng bảng.

Thay đổi cách sắp xếp trường trong PivotTable

Để có được kết quả bố trí cuối cùng như bạn muốn, bạn có thể thêm, sắp xếp lại và loại bỏ các trường bằng cách sử dụng Danh sách Trường PivotTable.

Nếu bạn không thấy Danh sách Trường PivotTable, hãy đảm bảo đã chọn PivotTable. Nếu bạn vẫn không thấy Danh sách Trường PivotTable, trên tab Tùy chọn, trong nhóm Hiển thị/Ẩn, hãy bấm vào Danh sách Trường.

Nếu bạn không thấy các trường mình muốn sử dụng trong Danh sách Trường PivotTable, bạn có thể cần phải làm mới PivotTable để hiển thị trường mới, trường tính toán, thước đo, thước đo được tính hoặc kích thước bất kỳ bạn đã thêm kể từ lần thao tác cuối cùng. Trên tab Tùy chọn , trong nhóm Dữ liệu, bấm vào Làm mới.

Để biết thêm thông tin về cách làm việc với Danh sách Trường PivotTable, hãy xem mục Dùng Danh sách Trường để sắp xếp các trường trong PivotTable.

Thêm trường vào PivotTable

Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

 • Chọn hộp kiểm bên cạnh mỗi tên trường trong phần trường. Trường được đặt trong vùng mặc định của phần bố trí, nhưng bạn có thể sắp xếp lại các trường nếu muốn.

  Theo mặc định, trường văn bản sẽ được thêm vào vùng Nhãn Hàng, trường số được thêm vào vùng Giá trị và cấu trúc phân cấp ngày và thời gian của Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP) được thêm vào vùng Nhãn Cột.

 • Bấm chuột phải vào tên trường rồi chọn lệnh thích hợp — Thêm vào Bộ lọc Báo cáo, Thêm vào Nhãn Cột, Thêm vào Nhãn Hàng hoặc Thêm vào Giá trị — để đặt trường vào một vùng cụ thể thuộc mục bố trí.

 • Bấm và giữ một tên trường, rồi kéo trường đó giữa mục trường và một vùng trong mục bố trí.

Sao chép các trường trong PivotTable

Trong PivotTable, dựa trên dữ liệu trong một trang tính Excel hoặc dữ liệu ngoài từ một dữ liệu nguồn không phải OLAP, bạn có thể muốn thêm nhiều lần cùng một trường vào vùng Giá trị để có thể hiển thị các kết quả tính toán khác nhau bằng cách sử dụng tính năng Hiển thị Giá trị Như. Ví dụ: bạn có thể muốn so sánh các kết quả tính toán song song, chẳng hạn như biên lợi nhuận tổng và biên lợi nhuận ròng, doanh số tối thiểu và tối đa hoặc số lượng khách hàng và tỷ lệ phần trăm trên tổng khách hàng. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Hiển thị các kết quả tính toán khác nhau trong trường giá trị PivotTable.

 1. Bấm và giữ một tên trường trong mục trường, rồi kéo trường đó đến vùng Giá trị trong mục bố trí.

 2. Lặp lại bước 1 nhiều lần nếu bạn muốn sao chép trường.

 3. Ở mỗi trường được sao chép, hãy thay đổi hàm tổng hợp hoặc tính toán tùy chỉnh theo cách bạn muốn.

  Lưu ý: 

  • Khi bạn thêm hai hoặc nhiều trường vào vùng Giá trị, cho dù các trường đó là bản sao của cùng một trường hoặc các trường khác nhau, Danh sách Trường sẽ tự động thêm một nhãn Cột Giá trị vào vùng Giá trị. Bạn có thể dùng trường này để di chuyển vị trí trường lên và xuống trong phạm vi vùng Giá trị. Bạn thậm chí còn có thể di chuyển nhãn Cột Giá trị đến vùng Nhãn Cột hoặc vùng Nhãn Hàng. Tuy nhiên, bạn không thể di chuyển nhãn Cột Giá trị đến vùng Bộ lọc Báo cáo.

  • Bạn chỉ có thể thêm mỗi lần một trường vào Bộ lọc Báo cáo, Nhãn Hàng hoặc Nhãn Cột, dù kiểu dữ liệu đó là dạng số hay không phải dạng số. Nếu bạn cố gắng nhiều lần thêm trường giống nhau — ví dụ: thêm vào các vùng Nhãn HàngNhãn Cột trong mục bố trí — trường đó sẽ được tự động loại ra khỏi vùng ban đầu và đặt vào vùng mới.

  • Một cách khác để thêm trường giống nhau vào vùng Giá trị đó là dùng công thức (còn gọi là cột được tính) sử dụng trường đó trong công thức.

  • Bạn không thể nhiều lần thêm trường giống nhau vào PivotTable dựa theo nguồn dữ liệu OLAP.

Sắp xếp lại các trường trong PivotTable

Bạn có thể sắp xếp lại các trường hiện có hoặc đặt lại vị trí các trường đó bằng cách sử dụng một trong bốn vùng ở dưới cùng mục bố trí:

Báo cáo PivotTable

Mô tả

PivotChart

Mô tả

Giá trị    

Dùng để hiển thị dữ liệu tóm tắt dạng số.

Giá trị    

Dùng để hiển thị dữ liệu tóm tắt dạng số.

Nhãn Hàng    

Dùng để hiển thị trường dưới dạng hàng ở một bên báo cáo. Một hàng thấp hơn ở vị trí lồng nhau bên trong một hàng khác ngay phía trên hàng đó.

Trường Trục (Thể loại)    

Sử dụng để hiển thị trường dưới dạng một trục trong biểu đồ.

Nhãn Cột    

Dùng để hiển thị trường dưới dạng cột ở đầu báo cáo. Một cột thấp hơn ở vị trí lồng nhau bên trong một cột khác ngay phía trên cột đó.

Nhãn Trường Chú giải (Chuỗi)    

Sử dụng để hiển thị trường trong chú giải của biểu đồ.

Bộ lọc Báo cáo    

Dùng để lọc toàn bộ báo cáo dựa trên mục đã chọn trong bộ lọc báo cáo.

Bộ lọc Báo cáo    

Dùng để lọc toàn bộ báo cáo dựa trên mục đã chọn trong bộ lọc báo cáo.

Để sắp xếp lại các trường, hãy bấm vào tên trường ở một trong các vùng, rồi chọn một trong những lệnh sau đây:

Chọn tùy chọn này

Để

Di chuyển Lên   

Di chuyển trường lên một vị trí trong vùng.

Di chuyển Xuống   

Di chuyển trường xuống một vị trí trong vùng.

Di chuyển đến Đầu   

Di chuyển trường đến đầu vùng.

Di chuyển đến Cuối   

Di chuyển trường đến cuối vùng.

Di chuyển đến Bộ lọc Báo cáo   

Di chuyển trường đến vùng Bộ lọc Báo cáo.

Di chuyển đến Nhãn Hàng   

Di chuyển trường đến vùng Nhãn Hàng.

Di chuyển đến Nhãn Cột   

Di chuyển trường đến vùng Nhãn Cột.

Di chuyển đến Giá trị   

Di chuyển trường đến vùng Giá trị.

Cài đặt Trường Giá trị, Cài đặt Trường   

Hiển thị các hộp thoại Cài đặt Trường hoặc Cài đặt Trường Giá trị. Để biết thêm thông tin về từng cài đặt, hãy bấm vào nút Trợ giúp hình ảnh nút ở đầu hộp thoại.

Bạn cũng có thể bấm và giữ một tên trường, rồi kéo trường đó vào giữa mục trường và mục bố trí, cũng như giữa các vùng khác nhau.

Loại bỏ trường khỏi PivotTable

 1. Bấm vào PivotTable.

  Thao tác này sẽ hiển thị tab Công cụ PivotTable trên dải băng.

 2. Để hiển thị Danh sách Trường PivotTable, nếu cần, trên tab Phân tích hoặc Tùy chọn ở nhóm Hiển thị, hãy bấm vào Danh sách Trường.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Để loại bỏ một trường, trong Danh sách Trường PivotTable, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong Danh sách Trường PivotTable, hãy bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh tên trường.

   Lưu ý: Thao tác bỏ chọn hộp kiểm trong Danh sách Trường sẽ loại bỏ mọi bản sao của trường khỏi báo cáo.

  • Trong vùng Bố trí, bấm vào tên trường, rồi bấm vào Loại bỏ Trường.

  • Bấm và giữ tên trường trong mục bố trí, rồi kéo tên trường ra ngoài Danh sách Trường PivotTable.

Thay đổi bố trí cột, hàng và tổng phụ

Để điều chỉnh thêm bố trí của PivotTable, bạn có thể thực hiện thay đổi ảnh hưởng đến bố trí cột, hàng và tổng phụ, như hiển thị các tổng phụ bên trên hàng hoặc tắt tiêu đề cột. Bạn cũng có thể sắp xếp lại các mục riêng lẻ trong một hàng hoặc cột.

Bật hoặc tắt các tiêu đề trường cột và hàng

 1. Bấm vào PivotTable.

  Thao tác này sẽ hiển thị tab Công cụ PivotTable trên dải băng.

 2. Để chuyển đổi giữa hiển thị và ẩn tiêu đề trường, trên tab Phân tích hoặc Tùy chọn, ở nhóm Hiển thị, hãy bấm vào Tiêu đề Trường.

  Ảnh Ribbon Excel

Hiển thị tổng phụ bên trên hoặc bên dưới hàng của các tổng phụ đó.

 1. Trong PivotTable, hãy chọn trường hàng mà bạn muốn hiển thị tổng phụ.

  Thao tác này sẽ hiển thị tab Công cụ PivotTable trên dải băng.

  Mẹo: Trong biểu mẫu dạng đại cương hoặc biểu mẫu dạng bảng, bạn cũng có thể bấm đúp vào trường hàng, rồi tiếp tục thực hiện bước 3.

 2. Ở tab Phân tích hoặc Tùy chọn, trong nhóm Trường Hiện hoạt, bấm vào Cài đặt Trường.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp thoại Cài đặt Trường, trên tab Tổng phụ & Bộ lọc, bên dưới Tổng phụ, hãy bấm vào Tự động hoặc Tùy chỉnh.

  Lưu ý:  Nếu chọn Không có, tổng phụ sẽ tắt.

 4. Trên tab Bố trí & In, bên dưới Bố trí, hãy bấm vào Hiển thị các nhãn mục trong biểu mẫu dạng đại cương, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị tổng phụ bên trên hàng tổng phụ, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị tổng phụ ở đầu mỗi nhóm. Tùy chọn này được chọn theo mặc định.

  • Để hiển thị tổng phụ bên dưới hàng tổng phụ, hãy bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị tổng phụ ở đầu mỗi nhóm.

Thay đổi thứ tự của các mục hàng hoặc cột

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Trong PivotTable, bấm chuột phải vào nhãn hàng hoặc cột hay mục trong một nhãn, trỏ tới Di chuyển, rồi sử dụng một trong các lệnh trên menu Di chuyển để di chuyển mục tới một vị trí khác.

 • Chọn mục nhãn hàng hoặc cột bạn muốn di chuyển, rồi trỏ tới viền ở cuối ô. Khi con trỏ trở thành con trỏ bốn đầu, hãy kéo mục đến vị trí mới. Minh họa sau đây sẽ trình bày cách di chuyển một mục hàng bằng cách kéo.

  Ví dụ về việc di chuyển mục trong báo cáo PivotTable

Điều chỉnh chiều rộng cột khi làm mới

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable.

  Thao tác này sẽ hiển thị tab Công cụ PivotTable trên dải băng.

 2. Trên tab Phân tích hoặc Tùy chọn, trong nhóm PivotTable, hãy bấm vào Tùy chọn.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn PivotTable, trên tab Bố trí & Định dạng, bên dưới Định dạng, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tự động điều chỉnh các cột PivotTable cho khớp với kích cỡ của giá trị văn bản hoặc giá trị số rộng nhất, hãy chọn hộp kiểm Tự khớp chiều rộng cột khi cập nhật.

  • Để duy trì chiều rộng cột hiện tại của PivotTable, hãy bỏ chọn hộp kiểm Tự khớp chiều rộng cột khi cập nhật.

Di chuyển một cột vào vùng nhãn hàng hoặc một hàng vào vùng nhãn cột

Bạn có thể muốn di chuyển trường cột thuộc vùng nhãn hàng hoặc trường hàng vào vùng nhãn cột để tối ưu hóa bố trí và tính dễ đọc của PivotTable. Khi bạn di chuyển một cột đến một hàng hoặc một hàng đến một cột, bạn sẽ chuyển hướng dọc hoặc ngang của trường. Thao tác này còn được gọi là "xoay vòng" một hàng hoặc cột.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Bấm chuột phải vào một trường hàng, trỏ tới Di chuyển <tên trường>, rồi bấm vào Di chuyển <tên trường> Đến Cột.

 • Bấm chuột phải vào một trường cột, rồi bấm vào Di chuyển <tên trường> đến Hàng.

 • Kéo trường hàng hoặc cột đến một vùng khác. Minh họa sau đây sẽ trình bày cách di chuyển trường cột đến vùng nhãn hàng.

  Ví dụ về việc thay đổi bố trí của báo cáo PivotTable

  1. Bấm vào trường cột

  2. Kéo trường cột đó đến vùng hàng

  3. Thể thao trở thành một trường hàng như Khu vực

Phối hoặc tách ô cho các mục hàng và cột bên ngoài

Bạn có thể phối các ô cho mục hàng và cột để căn giữa các mục theo chiều ngang và chiều dọc hoặc tách các ô để căn đều sang trái mục trong trường hàng và cột bên ngoài ở đầu nhóm mục.

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable.

  Thao tác này sẽ hiển thị tab Công cụ PivotTable trên dải băng.

 2. Trên tab Tùy chọn , trong nhóm PivotTable, bấm vào Tùy chọn.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn PivotTable , hãy bấm vào tab Bố trí & Định dạng, rồi bên dưới Bố trí, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Phối và căn giữa các ô có nhãn.

Lưu ý:  Bạn không thể sử dụng hộp kiểm Phối Ô bên dưới tab Căn chỉnh trong PivotTable.

Thay đổi hiển thị ô trống, dòng trống và lỗi

Đôi khi dữ liệu PivotTable của bạn chứa ô trống, dòng trống hoặc lỗi và bạn muốn thay đổi cách hiển thị các ô trống, dòng trống hoặc lỗi đó.

Thay đổi cách hiển thị lỗi và ô trống

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable.

  Thao tác này sẽ hiển thị tab Công cụ PivotTable trên dải băng.

 2. Trên tab Phân tích hoặc Tùy chọn, trong nhóm PivotTable, hãy bấm vào Tùy chọn.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn PivotTable, hãy bấm vào Bố trí & Định dạng, rồi bên dưới Định dạng, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để thay đổi hiển thị lỗi, chọn hộp kiểm Với các giá trị lỗi, hiển thị. Trong hộp, nhập giá trị bạn muốn hiển thị thay cho lỗi. Để hiển thị các lỗi dưới dạng ô trống, hãy xóa mọi ký tự trong hộp.

  • Để thay đổi hiển thị ô trống, hãy chọn hộp kiểm Với các ô trống, hiển thị, rồi nhập giá trị bạn muốn hiển thị trong ô trống ở hộp văn bản.

   Mẹo:  Để hiển thị ô trống, hãy xóa mọi ký tự trong hộp. Để hiển thị số không, hãy bỏ chọn hộp kiểm.

Hiển thị hoặc ẩn dòng trống sau hàng hoặc mục

Đối với hàng, hãy thực hiện thao tác sau:

 • Trong PivotTable, hãy chọn một trường hàng.

  Thao tác này sẽ hiển thị tab Công cụ PivotTable trên dải băng.

  Mẹo: Trong biểu mẫu dạng đại cương hoặc biểu mẫu dạng bảng, bạn cũng có thể bấm đúp vào trường hàng, rồi tiếp tục thực hiện bước 3.

 • Ở tab Phân tích hoặc Tùy chọn, trong nhóm Trường Hiện hoạt, bấm vào Cài đặt Trường.

  Ảnh Ribbon Excel

 • Trong hộp thoại Cài đặt Trường, trên tab Bố trí & In, bên dưới Bố trí, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Chèn dòng trống sau mỗi nhãn mục.

Đối với mục, hãy thực hiện thao tác sau:

 • Trong PivotTable, hãy chọn mục bạn muốn.

  Thao tác này sẽ hiển thị tab Công cụ PivotTable trên dải băng.

 • Trên tab Thiết kế, trong nhóm Bố trí, hãy bấm vào Hàng Trống, rồi chọn hộp kiểm Chèn Dòng Trống sau Mỗi Nhãn Mục hoặc Loại bỏ Dòng Trống sau Mỗi Nhãn Mục.

  Ảnh Ribbon Excel

  Lưu ý: Bạn có thể áp dụng định dạng ký tự và ô cho các dòng trống nhưng bạn không thể nhập dữ liệu vào các dòng trống này.

Thay đổi cách hiển thị mục và nhãn không có dữ liệu

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable.

  Thao tác này sẽ hiển thị tab Công cụ PivotTable trên dải băng.

 2. Trên tab Phân tích hoặc Tùy chọn, trong nhóm PivotTable, hãy bấm vào Tùy chọn.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Ở tab Hiển thị, bên dưới Hiển thị, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau đây:

  • Để hiển thị các mục không chứa dữ liệu trên hàng, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị các mục không chứa dữ liệu trên hàng nhằm hiển thị hoặc ẩn các mục hàng không chứa giá trị.

   Lưu ý: Cài đặt này chỉ khả dụng cho nguồn dữ liệu Xử lí Phân tích Trực tuyến (OLAP).

  • Để hiển thị các mục không có dữ liệu trên cột, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị các mục không có dữ liệu trên cột nhằm hiển thị hoặc ẩn các mục cột không có giá trị.

   Lưu ý: Cài đặt này chỉ khả dụng cho nguồn dữ liệu OLAP.

  • Để hiển thị nhãn mục khi không có trường trong vùng giá trị, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị nhãn mục khi không có trường trong vùng giá trị để hiển thị hoặc ẩn nhãn mục khi không có trường trong vùng giá trị.

   Lưu ý: Hộp kiểm này chỉ áp dụng cho PivotTable đã được tạo bằng phiên bản Excel cũ hơn Office Excel 2007.

Thay đổi hoặc loại bỏ định dạng

Bạn có thể chọn từ nhiều kiểu PivotTable trong bộ sưu tập. Ngoài ra, bạn có thể kiểm soát hành vi tạo dải băng của báo cáo. Thay đổi định dạng số của một trường là cách nhanh để áp dụng định dạng nhất quán trong toàn bộ báo cáo. Bạn cũng có thể thêm hoặc loại bỏ tính năng tạo dải băng (xen kẽ nền tối hơn và nhạt hơn) của hàng và cột. Tạo dải băng có thể giúp bạn dễ đọc và quét dữ liệu hơn.

Áp dụng kiểu để định dạng PivotTable

Bạn có thể nhanh chóng thay đổi diện mạo và định dạng của PivotTable bằng cách sử dụng một trong nhiều kiểu PivotTable được xác định trước (hoặc kiểu nhanh).

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable.

  Thao tác này sẽ hiển thị tab Công cụ PivotTable trên dải băng.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu PivotTable, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Bấm vào một kiểu PivotTable hiển thị hoặc cuộn qua bộ sưu tập để xem thêm các kiểu khác.

  • Để xem tất cả các kiểu sẵn dùng, hãy bấm vào nút Xem thêm ở cuối thanh cuộn.

   Ảnh Ribbon Excel

   Nếu bạn muốn tạo kiểu PivotTable tùy chỉnh của riêng mình, hãy bấm vào Kiểu PivotTable Mới ở cuối bộ sưu tập để hiển thị hộp thoại Kiểu PivotTable Mới.

Áp dụng tạo dải băng để thay đổi định dạng của PivotTable

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable.

  Thao tác này sẽ hiển thị tab Công cụ PivotTable trên dải băng.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Tùy chọn Kiểu PivotTable, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xen kẽ định dạng màu nhạt hơn và tối hơn cho từng hàng, hãy bấm vào Hàng có Dải băng.

  • Để xen kẽ định dạng màu nhạt hơn và tối hơn cho từng cột, hãy bấm vào Cột có Dải băng.

  • Để bao gồm tiêu đề hàng trong kiểu tạo dải băng, hãy bấm vào Tiêu đề Hàng.

  • Để bao gồm tiêu đề cột trong kiểu tạo dải băng, hãy bấm vào Tiêu đề Cột.

   Hình ảnh Dải băng của Excel

Loại bỏ định dạng kiểu hoặc định dạng dải băng khỏi PivotTable

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable.

  Thao tác này sẽ hiển thị tab Công cụ PivotTable trên dải băng.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu PivotTable, hãy bấm vào nút Xem thêm ở cuối thanh cuộn để xem mọi kiểu sẵn dùng, rồi bấm vào Rõ ràng ở cuối bộ sưu tập.

  Ảnh Ribbon Excel

Dữ liệu dạng thức điều kiện trong PivotTable

Sử dụng dạng thức điều kiện để giúp bạn tìm hiểu và phân tích dữ liệu, phát hiện sự cố quan trọng và xác định các mẫu hình cũng như xu hướng một cách trực quan. Dạng thức điều kiện giúp bạn giải đáp thắc mắc cụ thể về dữ liệu của mình. Có một số khác biệt quan trọng bạn cần hiểu khi sử dụng dạng thức điều kiện trên PivotTable:

 • Nếu bạn thay đổi bố trí của PivotTable bằng cách lọc, ẩn các mức, thu gọn và bung rộng các mức hoặc di chuyển trường thì dạng thức điều kiện vẫn giữ nguyên miễn là các trường trong dữ liệu cơ bản không bị loại bỏ.

 • Phạm vi của dạng thức điều kiện cho các trường trong vùng Giá trị có thể dựa trên cấu trúc phân cấp dữ liệu và được xác định bằng mọi mức con nhìn thấy được (mức thấp hơn kế tiếp trong cấu trúc phân cấp) của một mức mẹ (mức cao hơn kế tiếp trong cấu trúc phân cấp) trên các hàng của một hay nhiều cột hoặc trên các cột của một hay nhiều hàng.

  Lưu ý: Trong cấu trúc phân cấp dữ liệu, mức con không thừa kế định dạng có điều kiện từ mức mẹ và mức mẹ không thừa kế định dạng có điều kiện từ mức con.

 • Có ba phương pháp khoanh vùng phạm vi dạng thức điều kiện của các trường trong vùng Giá trị: theo vùng chọn, theo trường tương ứng và theo trường giá trị.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Áp dụng dạng thức điều kiện.

Thay đổi định dạng số cho một trường

 1. Trong PivotTable, chọn trường quan tâm.

  Thao tác này sẽ hiển thị tab Công cụ PivotTable trên dải băng.

 2. Trên tab Phân tích hoặc Tùy chọn ở nhóm Trường Hiện hoạt, bấm vào Cài đặt Trường.

  Ảnh Ribbon Excel

  Hộp thoại Cài đặt Trường sẽ hiển thị nhãn và bộ lọc báo cáo; hộp thoại Cài đặt Trường Giá trị sẽ hiển thị giá trị.

 3. Hãy bấm vào Định dạng Số ở cuối hộp thoại.

 4. Trong hộp thoại Định dạng Ô, ở danh sách Thể loại, hãy bấm vào định dạng số bạn muốn sử dụng.

 5. Chọn tùy chọn bạn muốn, rồi bấm vào OK hai lần.

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào trường giá trị, rồi bấm vào Định dạng Số.

Bao gồm định dạng máy chủ OLAP

Nếu bạn được kết nối với cơ sở dữ liệu Xử lí Phân tích Trực tuyến Microsoft SQL Server Analysis Services (OLAP), bạn có thể chỉ định máy chủ OLAP sẽ định dạng để truy xuất và hiển thị với dữ liệu.

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable.

  Thao tác này sẽ hiển thị tab Công cụ PivotTable trên dải băng.

 2. Trên tab Phân tích hoặc Tùy chọn, trong nhóm Dữ liệu, hãy bấm vào Thay đổi Nguồn Dữ liệu, rồi bấm vào Thuộc tính Kết nối.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp thoại Thuộc tính Kết nối, trên tab Sử dụng, rồi bên dưới mục Định dạng Máy chủ OLAP, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để bật hoặc tắt định dạng số, như tiền tệ, ngày tháng và thời gian, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Định dạng Số.

  • Để bật hoặc tắt các kiểu phông, như đậm, nghiêng, gạch dưới và gạch ngang chữ, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Kiểu Phông.

  • Để bật hoặc tắt tô màu, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Tô Màu.

  • Để bật hoặc tắt màu văn bản, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Màu Văn bản.

Giữ nguyên hoặc loại bỏ định dạng

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable.

  Thao tác này sẽ hiển thị tab Công cụ PivotTable trên dải băng.

 2. Trên tab Phân tích hoặc Tùy chọn, trong nhóm PivotTable, hãy bấm vào Tùy chọn.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trên tab Bố trí & Định dạng, bên dưới Định dạng, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để lưu bố trí và định dạng của PivotTable nhằm sử dụng mỗi khi bạn thực hiện thao tác trên PivotTable, hãy chọn hộp kiểm Giữ nguyên định dạng ô khi cập nhật.

  • Để bỏ bố trí và định dạng của PivotTable cũng như sử dụng bố trí và định dạng mặc định mỗi khi bạn thực hiện thao tác trên PivotTable, hãy bỏ chọn hộp kiểm Giữ nguyên định dạng ô khi cập nhật.

  Lưu ý: Mặc dù tùy chọn này cũng ảnh hưởng đến định dạng của PivotChart nhưng đường xu hướng, nhãn dữ liệu, thanh lỗi và thay đổi khác đối với chuỗi dữ liệu cụ thể sẽ không giữ nguyên.

Trong Excel Online, bạn có thể áp dụng sắp xếp và lọc cho PivotTable, đồng thời, di chuyển các trường của chúng và thay đổi cài đặt trường giá trị trong Danh sách Trường, tuy nhiên, bạn không thể thay đổi bố trí dữ liệu của chúng. Bạn phải sử dụng phiên bản cho máy tính để có thể thay đổi bố trí. Xem mục Thiết kế bố trí và định dạng của một PivotTable

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×