Thiết đặt và Cập Nhật cuộc họp định kỳ trong SharePoint Workspace 2010

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thiết lập bất kỳ cuộc họp để lặp lại bất kỳ số nào lần theo định kỳ đã xác định (ví dụ, hàng ngày, mỗi x ngày, hàng tuần, hàng tuần khác, mỗi tháng. Lặp lại cuộc họp có cùng bắt đầu và thời gian kết thúc và khoảng thời gian.

Bạn muốn làm gì?

Thiết lập một cuộc họp để lặp lại

Thay đổi kiểu lặp lại cho cuộc họp

Sửa nội dung trong cuộc họp định kỳ

Thiết lập một cuộc họp để lặp lại

 1. Mở cuộc họp để chỉnh sửa.

 2. Bấm tab cuộc họp .

 3. Bấm lặp lại.

 4. Trong hộp thoại Lặp lại cuộc họp , hãy chọn các tùy chọn để thiết lập mẫu hình lặp lại mà bạn muốn.

 5. Bấm OK.

  Cuộc họp Hiển thị trong lịch cho kỳ hạn đã xác định lặp lại. Tiêu đề cho cuộc họp lặp lại được nối với một biểu tượng để cho biết rằng đây là một cuộc họp định kỳ.

Đầu trang

Thay đổi kiểu lặp lại cho cuộc họp

Bạn có thể mở một toàn bộ chuỗi cuộc họp lặp lại và thay đổi kiểu lặp lại của nó. Lưu ý, Tuy nhiên, ảnh hưởng của việc thay đổi cuộc họp lặp lại là để xóa tất cả cuộc họp từ mẫu gốc và tạo tệp mới trong mô hình mới. Kết quả, nếu bất kỳ cuộc họp nào từ Ban đầu mẫu có chứa dữ liệu, Groove cung cấp cho bạn tùy chọn để lưu các cuộc họp dưới dạng riêng lẻ, không lặp lại cuộc họp, và do tránh mất dữ liệu bất kỳ.

 1. Mở bất kỳ cuộc họp trong chuỗi.

 2. Trong hộp thoại Mở cuộc họp lặp lại , bấm mở chuỗi này và sau đó bấm OK.

 3. Bấm lặp lại.

 4. Trong hộp thoại Lặp lại cuộc họp , hãy chọn các tùy chọn để thiết lập mẫu hình lặp lại mà bạn muốn.

 5. Bấm OK.

 6. Lưu thay đổi của bạn.

  Nếu bất kỳ cuộc họp từ kiểu lặp lại gốc có chứa dữ liệu, chẳng hạn như chương trình, ghi chú hoặc tóm tắt, hộp thoại giữ lại hoặc xóa bỏ cuộc họp sẽ mở ra.

 7. Bỏ chọn bất kỳ cuộc họp nào trong danh sách mà bạn không muốn giữ, và bấm OK.

Đầu trang

Sửa nội dung trong cuộc họp định kỳ

 1. Bấm đúp vào bất kỳ sự kiện cuộc họp trong chuỗi.

 2. Khi được nhắc, chọn tùy chọn mở chỉ sự kiện này hoặc toàn bộ chuỗi và sau đó bấm OK.

  Nếu bạn mở bất kỳ sự kiện duy nhất một cuộc họp định kỳ, bạn có thể sửa tất cả nội dung cho cuộc họp.

  Nếu bạn mở một toàn bộ chuỗi cuộc họp định kỳ, bạn chỉ có thể sửa các kiểu lặp lại, thiết đặt múi giờ và danh sách người dự. Bạn không thể sửa tất cả các chương trình, ghi chú, hoặc tóm tắt cho một chuỗi cuộc họp lặp lại cùng một lúc.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×