Thiết đặt Trung tâm Tìm kiếm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Là một người quản trị SharePoint Online, bạn có thể xác định nơi các tìm kiếm sẽ đến bằng cách xác định URL của Trung tâm Tìm kiếm của bạn. Ví dụ, nếu bạn đã tạo một Trung tâm Tìm kiếm trong Doanh nghiệp mà tại đó người dùng có thể tìm kiếm mọi thứ trong công ty của bạn, bạn có thể nhập URL của trang đó vào đây.

Nhập địa chỉ Trung tâm Tìm kiếm của bạn

  1. Đăng nhập vào Trung tâm Quản trị Office 365.

  2. Chọn Quản trị > SharePoint. Bây giờ thì bạn đang ở trung tâm quản trị SharePoint.

  3. Hãy chọn tìm kiếm.

  4. Trên trang quản trị tìm kiếm, chọn Thiết đặt Trung tâm Tìm kiếm.

  5. Trong các URL của Trung tâm tìm kiếm hộp, hãy nhập URL của trang Trung tâm tìm kiếm.
    Ví dụ: http://companyportal/searchcenter/pages.

  6. Bấm OK.

Lưu ý:  Có thể mất đến 30 phút các thay đổi mới có hiệu lực.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×