Thiết đặt script của Office trong M365

Các script Office cho phép người dùng ghi, sửa và chạy các tập lệnh tự động trong Excel trên web. Các tập lệnh Office cho Excel trên web hiện đang sẵn dùng trong bản xem trước công khai, Tuy nhiên, nó sẽ được tắt theo mặc định. Với tư cách là người quản trị, bạn sẽ cần kích hoạt các tập lệnh Office cho tổ chức của mình.

Các bước sau đây mô tả cách chuyển đổi tính năng script của Office cho người dùng của bạn.

  1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn với tư cách là người quản trị toàn cầu.

  2. Trong Trung tâm quản trị Microsoft 365, hãy chọn thiết đặt dịch vụ > và phần bổtrợ.

  3. Chọn các tập lệnh Office.

  4. Ở bên phải, có một hộp kiểm có nhãn cho phép người dùng tự động hóa các tác vụ của họ trong Office trên web. Chọn hộp kiểm để kích hoạt các tập lệnh Office. Để nó không được đánh dấu để tắt chức năng này cho tổ chức của bạn

Lưu ý: Các tập lệnh Office hiện đang ở trong bản phát hành mục tiêu. Nếu bạn đã kích hoạt các tập lệnh Office, nhưng không nhìn thấy tab tự động, bạn sẽ cần phải đợi cho đến khi tính năng này được phát hành cho tổ chức của bạn. Truy cập thiết lập các tùy chọn bản phát hành tiêu chuẩn hoặc mục tiêu trong Office 365 để tìm hiểu cách chọn tham gia vào bản phát hành tính năng sớm.

Thông báo xem trước

Các tập lệnh Office trong Excel trên web đang ở dạng xem trước và có thể thay đổi. Nếu bạn gặp phải sự cố khi sử dụng các tập lệnh Office, hãy cho chúng tôi biết thông tin phản hồi trong Excel (Trợ giúp > phản hồi) hoặc officedev/Office-Scripts-Docs-Spreadsheets GitHub Repository.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem thêm

Giới thiệu về các tập lệnh Office trong Excel

tài liệu kỹ thuật của tập lệnh Office

Bản ghi, sửa và tạo các tập lệnh Office trong Excel trên web

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×