Thiết đặt quyền cho tệp thư mục trong SharePoint Workspace 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể kiểm soát các hoạt động thành viên có thể làm trong thư mục riêng lẻ bằng cách thiết đặt quyền thư mục.

Lưu ý: Khả năng để thay đổi quyền cho một thư mục phụ thuộc vào vai trò của bạn trong workspace. Thông thường, chỉ người quản lý được ủy quyền để thay đổi thiết đặt quyền.

Thiết đặt quyền cho một thư mục tệp

  1. Nếu bạn thiết đặt quyền cho một thư mục dùng chung, chọn thư mục và bấm thuộc tính thư mục này hiển thị trong ngăn tệp và thư mục nhiệm vụ .

  2. Nếu bạn thiết đặt quyền cho một thư mục trong một công cụ tệp 2007, bấm chuột phải vào thư mục và sau đó bấm thuộc tính.

  3. Bấm tab quyền , trong hộp thoại thuộc tính .

  4. Chọn vai trò mà bạn muốn thay đổi được gán quyền.

  5. Chọn hoặc bỏ chọn quyền đối với từng vai trò đã chọn.

  6. Chọn một tùy chọn để áp dụng thay đổi của bạn.

    • Nếu bạn muốn thay đổi quyền cho vai trò khác, hãy bấm áp dụng, sau đó chọn tiếp theo vai trò.

    • Nếu bạn đang thực hiện thay đổi quyền, hãy bấm OK.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×