Thiết đặt nguồn dữ liệu (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Power Query sẽ lưu chứng danh nguồn dữ liệu hoặc dấu hiệu nhận dạng, cho mỗi kết nối nguồn dữ liệu bạn đã sử dụng và cấp độ bảo mật nguồn dữ liệu. Để biết thêm thông tin về cấp độ bảo mật, hãy xem cấp độ bảo mật.

Tôi muốn

Quản lý chứng danh nguồn dữ liệu

Quản lý cấp độ bảo mật

Quản lý chứng danh nguồn dữ liệu

 1. Trong ruy-băng Power Query , trong thiết đặt, hãy chọn Thiết đặt nguồn dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Thiết đặt nguồn dữ liệu , chọn một nguồn dữ liệu và chọn sửa.

 3. Trong hộp thoại Thiết đặt nguồn dữ liệu mới xuất hiện, dưới thông tin đăng nhập, hãy chọn sửa.

 4. Chọn loại chứng danh từ các tùy chọn ở bên trái, và nếu cần thiết, cung cấp tên người dùngmật khẩu (hoặc các thông tin thích hợp) cho kết nối dữ liệu.

Thông tin xác thực

Đầu trang

Quản lý Cấp độ Bảo mật

 1. Trong ruy-băng Power Query , trong thiết đặt, hãy chọn Thiết đặt nguồn dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Thiết đặt nguồn dữ liệu , chọn một nguồn dữ liệu và chọn sửa.

 3. Trong hộp thoại Thiết đặt nguồn dữ liệu mới xuất hiện, dưới Cấp độ bảo mật, chọn mũi tên xuống và chọn mức thích hợp bảo mật cho nguồn dữ liệu:

  • Không có

  • Công khai

  • Tổ chức

  • Riêng tư

Thiết đặt Quyền riêng tư Nguồn Dữ liệu

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×