Thiết đặt ngữ pháp

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

  1. Chọn ngữ pháp hoặc ngữ pháp & cải tiến từ menu văn phong :

    • Nếu bạn chọn ngữ pháp, chỉ có tùy chọn ngữ pháp được chọn.

    • Nếu bạn chọn ngữ pháp & cải tiến sau đó các tùy chọn không ngữ pháp được chọn, bao gồm các lựa chọn từ sự rõ ràng và Conciseness, Trang trọng ngôn ngữ, Bao gồm ngôn ngữ, Dấu chấm câu quy ước, Sơ yếu lý lịch, và từ vựng lựa chọn.

  2. Trong tùy chọn, cuộn xuống để xem những gì được chọn và sau đó chọn hoặc bỏ chọn, như mong muốn.

  3. Chọn Đặt lại tất cả để trở về trình soạn thảo mặc định soát lỗi cài đặt.

  4. Chọn OK để lưu các thay đổi và đóng hộp thoại hoặc hủy để thoát khỏi mà không lưu.

Bạn muốn thêm nữa?

Thiết đặt kiểm tra chính tả và ngữ pháp

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×