Thiết đặt lịch trong Outlook trên web

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lịch của bạn được tích hợp với email, liên hệ và các tính năng khác của Outlook trên web. Hãy dùng thiết đặt Lịch để thay đổi diện mạo mặc định và các thiết đặt khác cho lịch của bạn.

Lưu ý: Để thay đổi định dạng ngày và thời gian lịch của bạn, hãy chọn thiết đặt Thiết đặt > chung, rồi chọn khu vực và múi thời gian. Chọn múi giờ của bạn từ danh sách.

Đi tới tùy chọn Lịch của bạn

  1. Đăng nhập vào Outlook trên web. Để được trợ giúp, hãy xem làm thế nào để đăng nhập vào Outlook trên web.

  2. Ở phía trên cùng của trang, chọn thiết đặt và sau đó chọn lịch.

  3. Trong ngăn bên trái, hãy chọn tùy chọn bạn muốn thay đổi.

Cá nhân hóa

Sử dụng thiết đặt cá nhân hóa để tùy chỉnh diện mạo lịch của bạn và chọn để hiện hoặc ẩn thời tiết và sự kiện cục bộ.

Dùng thiết đặt Diện mạo lịch để điều khiển diện mạo cho lịch của bạn.

Thiết đặt

Mô tả

Hiển thị tuần làm việc là

Chọn những ngày để hiển thị khi bạn chọn dạng xem Tuần Làm việc trong lịch.

Đặt giờ làm việc

Những giờ ngoài giờ làm việc được hiển thị bằng một màu sẫm hơn phần còn lại của lịch. Khi bạn dùng Bộ trợ giúp Lập lịch hoạt động, thời gian làm việc của mỗi người dự sẽ được xem xét trong thời gian họp được đề xuất.

Hiển thị số tuần trong dạng xem Tháng

Chọn tùy chọn này để hiển thị số tuần khi bạn xem lịch ở dạng xem Tháng.

Bắt đầu tuần đầu tiên của năm vào

Nếu bạn bật Hiện số tuần trong dạng xem Tháng, bạn có thể chọn vị trí để bắt đầu đánh số: ngày đầu tiên của năm, tuần có bốn ngày đầu tiên, hoặc tuần đầy đủ đầu tiên.

Hiện ngày đầu tiên của tuần là

Ngày bạn chọn ở đây sẽ xuất hiện như là ngày đầu tiên của tuần trong dạng xem Tuần.

Độ dài họp mặc định trong phút

Đặt mặc định thời gian cho cuộc họp với khoảng from15 phút hoặc tạo một độ dài tùy chỉnh.

Hiển thị giờ trong

Đặt bước tăng mà lịch hiện thời gian theo đó. Dùng các nút tùy chọn để chọn bước tăng 15 phút hoặc bước tăng 30 phút.

Hiện lịch với màu

Chọn màu Sáng hoặc Nhạt cho lịch của bạn.

Sử dụng các thiết đặt thời tiếtsự kiện cục bộ để thêm thông tin được thiết kế cho các vị trí bạn chọn.

Thiết đặt

Mô tả

Thời tiết

Chọn tùy chọn tab thời tiết hiển thị hoặc ẩn thời tiết .

Chọn tùy chọn tab Fahrenheit hoặc c cho tỉ lệ nhiệt độ sử dụng.

Chọn một vị trí để hiển thị trên lịch của bạn.

Chọn Thêm vị trí khác nếu bạn muốn tìm hiểu về thời tiết của nó, quá.

Sự kiện cục bộ

Chọn để hiện hoặc ẩn cục bộ sự kiện trên lịch của bạn.

Chọn tùy chọn tab hiện sự kiện cục bộ hoặc ẩn cục bộ sự kiện .

Chọn sử dụng vị trí hiện tại hoặc chọn chọn một thành phố và nhập địa điểm.

Xử lý tự động

Sử dụng thiết đặt xử lý tự động để điều khiển cách sự kiện sẽ được thêm vào lịch của bạn và cách xử lý thư mời cuộc họp, phản hồi và thông báo.

Sử dụng các thiết đặt sự kiện từ email để kiểm soát cách sự kiện sẽ được thêm từ email vào lịch của bạn.

Thiết đặt

Mô tả

Không thêm sự kiện vào lịch của tôi từ email

Chọn hộp kiểm này để sự kiện phát hiện trong email không được thêm vào lịch của bạn.

Tự động thêm sự kiện vào lịch của tôi từ email

Chọn hộp kiểm này để tự động thêm sự kiện phát hiện trong email vào lịch của bạn.

Thêm các sự kiện vào lịch của tôi từ email

Chọn hộp kiểm cho từng kiểu sự kiện mà bạn muốn thêm vào từ email vào lịch của bạn

Đánh dấu các sự kiện là riêng tư để chỉ có thể thấy chúng

Chọn hộp kiểm này để tự động đánh dấu các sự kiện là riêng tư.

Cập Nhật múi giờ

Chọn tùy chọn này để thay đổi múi giờ được sử dụng lịch của bạn.

Sử dụng các thiết đặt thư mời để điều khiển cách xử lý thư mời cuộc họp, phản hồi và thông báo.

Thiết đặt

Mô tả

Xóa lời mời và phản hồi đã được cập nhật

Chọn hộp kiểm này để tự động loại bỏ yêu cầu cuộc họp đã lỗi thời và phản hồi từ hộp thư đến của bạn. Mục lịch sẽ vẫn còn trên lịch.

Xóa thông báo về các sự kiện đã chuyển tiếp

Chọn hộp kiểm này để tự động đặt thông báo chuyển tiếp sự kiện trong thư mục khoản mục đã xóa. Theo mặc định, bạn sẽ nhận được các thông báo khi một sự kiện bạn đã tổ chức được chuyển tiếp đến người nhận mới bằng một trong những người dự sự kiện. Chọn tùy chọn này không ảnh hưởng tới xử lý sự kiện yêu cầu phản hồi.

Thông báo

Sử dụng các thiết đặt thông báo để đặt lời nhắc, gửi thông báo cho điện thoại của bạn và nhận được các chương trình họp sự kiện lịch của bạn.

Thiết đặt Lời nhắc điều khiển lời nhắc mặc định cho các mục trên lịch của bạn. Theo mặc định, lời nhắc được bật và được thiết lập 15 phút trước khi một mục đến hạn.

Thiết đặt

Mô tả

Hiển thị cảnh báo lời nhắc

Chọn hộp kiểm này để hiển thị lời nhắc cho mục lịch.

Phát âm thanh khi một lời nhắc đến hạn

Chọn hộp kiểm này để phát âm thanh khi một lời nhắc đến hạn.

Lời nhắc mặc định

Dùng thiết đặt này để đặt khoảng thời gian trước khi xảy ra một sự kiện mà bạn muốn lời nhắc mặc định xuất hiện.

Nhận lịch công tác qua email hàng ngày cho lịch và nhiệm vụ

Chọn tùy chọn này để nhận được một email hàng ngày mà liệt kê lịch công tác cho ngày hôm đó dựa trên sự kiện lịch của bạn và nhiệm vụ mà bạn đã được giao.

Sau đó, chọn hộp kiểm cho từng lịch mà bạn muốn bao gồm trong chương trình họp hàng ngày của bạn.

Không gửi chương trình họp ngày khi tôi không có sự kiện hoặc nhiệm vụ

Chọn tùy chọn này để không nhận được một email hàng ngày lịch công tác ngày khi bạn không có sự kiện hoặc nhiệm vụ đến hạn.

Cập Nhật múi giờ

Chọn nối kết này nếu bạn muốn thay đổi múi giờ được sử dụng lịch của bạn.

Cập Nhật thiết đặt thời tiết

Chọn nối kết này nếu bạn muốn thay đổi thiết đặt cho thông tin thời tiết hiển thị trong lịch của bạn.

Sử dụng các thiết đặt thông báo tin nhắn văn bản để gửi thông báo về sự kiện lịch điện thoại của bạn dưới dạng tin nhắn văn bản.

Thiết đặt

Mô tả

Thông báo về thay đổi đối với sự kiện xảy ra trong số ngày, sau đây

Chọn hộp kiểm này để nhận thông báo được gửi đến điện thoại của bạn về những thay đổi cho các sự kiện xảy ra trong một số ngày mà bạn xác định.

Chọn hộp kiểm cho chỉ trong giờ làm việc để ngăn không cho thông báo được gửi tại thời điểm khác.

Thông báo cho sự kiện lời nhắc

Chọn hộp kiểm này để nhận được thông báo về các sự kiện lời nhắc.

Chọn hộp kiểm cho chỉ trong giờ làm việc để ngăn không cho thông báo được gửi tại thời điểm khác.

Chương trình lịch hàng ngày

Chọn hộp kiểm này và sau đó xác định thời gian để gửi lịch hàng ngày lịch công tác của bạn.

Thiết lập thông báo

Chọn nối kết này để thiết lập văn bản tin nhắn cho tài khoản của bạn nếu bạn chưa làm như vậy trước đó. (Tùy chọn thông báo tin nhắn văn bản sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi bạn thiết lập nhắn tin văn bản.)

Sử dụng các thiết đặt chương trình họp thư chọn liệu có nhận được một chương trình họp trong email mỗi ngày Hiển thị sự kiện lịch và nhiệm vụ của bạn.

Thiết đặt

Mô tả

Không gửi cho tôi một chương trình họp hàng ngày

Chọn tùy chọn này để không nhận được một email hàng ngày mà liệt kê các chương trình họp của bạn.

Gửi cho tôi một chương trình họp hàng ngày

Chọn tùy chọn này để nhận được một email hàng ngày mà liệt kê lịch công tác cho ngày hôm đó dựa trên sự kiện lịch của bạn và nhiệm vụ mà bạn đã được giao.

Sau đó, chọn hộp kiểm cho từng lịch mà bạn muốn bao gồm trong chương trình họp hàng ngày của bạn.

Cập Nhật múi giờ

Chọn nối kết này nếu bạn muốn thay đổi múi giờ được sử dụng lịch của bạn.

Cập Nhật thiết đặt thời tiết

Chọn nối kết này nếu bạn muốn thay đổi thiết đặt cho thông tin thời tiết hiển thị trong lịch của bạn.

Lịch chia sẻ

Sử dụng tùy chọn phát hành lịch để tạo một nối kết đến lịch của bạn mà bạn có thể chia sẻ với người khác. Ví dụ, bạn có thể đăng nối kết trên một trang web hoặc chia sẻ trong nhóm xã hội.

Thiết đặt

Mô tả

Chọn một lịch

Chọn lịch bạn muốn chia sẻ.

Chọn Quyền.

Chọn nếu bạn muốn cho phép người khác xem sẵn dùng của bạn, thời gian chỉ, một số chi tiết, hoặc các dạng xem đầy đủ của lịch của bạn.

Lịch khác

Lịch sinh nhật sẽ được tự động nhập cùng với ngày sinh đã biết của tất cả mọi người trong danh sách liên hệ của bạn. Bạn cũng có thể thêm ngày sinh nhật ở bất kỳ lúc nào.

Thiết đặt

Mô tả

Bật lịch sinh nhật

Thêm một lịch sinh nhật và tự động-tự động thêm nó với ngày sinh của liên hệ của bạn. Nếu bạn kết nối với mạng xã hội của bạn trong các tùy chọn mọi người , sinh nhật cho các liên hệ cũng tự động sẽ xuất hiện trong lịch.

Tắt lịch sinh nhật

Ẩn lịch sinh nhật.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×