Thiết đặt Email người dùng Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Là người quản trị của tổ chức Office 365, có những thiết đặt email, bạn có thể quản lý người dùng của bạn. Bài viết này cung cấp cho bạn thông tin về việc quản lý các thiết đặt này.

Tóm tắt các thiết đặt email

Bảng này giải thích các thiết đặt email khác nhau bạn có thể thay đổi trên một người dùng trong Office 365.

Ảnh chụp màn hình: Thiết đặt thư Office 365

Thiết đặt thư

Mô tả

Các quyền hộp thư

Sửa các quyền hộp thư cho phép bạn đặt xem người khác có thể đọc và quản lý hộp thư người khác. Bạn cũng có thể đặt gửi dưới dạng và gửi trên thay mặt quyền cho một người. Kiểm tra trao quyền hộp thư cho người dùng khác trong Office 365 - trợ giúp quản trị để biết thêm chi tiết.

Chuyển tiếp email

Chuyển tiếp email cho phép bạn thêm chuyển tiếp một địa chỉ email cho người dùng. Bạn có thể muốn thực hiện điều này nếu người có địa chỉ email và họ muốn nhận email được địa chỉ email của họ. Kiểm tra cấu hình email chuyển tiếp trong Office 365 để biết thêm chi tiết.

Trả lời tự động

Trả lời tự động cho phép bạn thiết lập một câu trả lời tự động khi người nào đó gửi email một địa chỉ email của người đó. Bạn có thể muốn thực hiện điều này nếu một nhân viên rời khỏi công ty của bạn và bạn muốn cho phép người gửi email biết.

Ứng dụng email khác

Ứng dụng email cho phép bạn chọn các ứng dụng người dùng có thể dùng để truy nhập email Office 365 của họ.

Thêm thiết đặt

  • Chuyển đổi sang hộp thư chung

  • Sửa thuộc tính Exchange

Bạn có thể chuyển đổi hộp thư của người dùng này sang hộp thư chung. Ví dụ: nếu người rời khỏi tổ chức của bạn, và bạn muốn giữ lại dữ liệu hộp thư của họ xung quanh cho một lúc. Hãy xem chuyển đổi một hộp thư người dùng với một hộp thư chungmở và dùng hộp thư chung.

Bạn có thể quản lý tác vụ Exchange Online bổ sung bằng cách dùng Trung tâm quản trị Exchange. Đọc về việc quản lý hộp thư người dùng trong Exchange Online.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×