Thiết đặt dạng xem danh sách mặc định

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể đặt dạng xem được dạng xem trước sẽ hiển thị khi workspace thành viên mới đi công cụ danh sách tùy chỉnh cho lần đầu tiên. Nếu bạn không đặt dạng xem mặc định, thành viên mới nhìn thấy dạng xem trước, chữ cái, trong menu thả xuống dạng xem danh sách.

  1. Nhập trình thiết kế.

  2. Bấm thiết đặt và tùy chọn.

  3. Bấm vào menu thả xuống dưới mặc định dạng xem danh sách: rồi bấm dạng xem được giao là dạng xem mặc định.

  4. Lưu và phát hành các thay đổi của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×