Thiết đặt cảnh báo trong SharePoint Workspace 2010

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tùy chỉnh cách thức SharePoint Workspace thông báo cho bạn về các thông tin chưa đọc trong không gian làm việc của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Thay đổi thiết đặt mặc định cho cảnh báo

Thiết đặt cảnh báo cho một workspace SharePoint hoặc Groove

Thiết đặt cảnh báo cho một thư mục dùng chung

Thiết đặt cảnh báo cho một công cụ workspace

Thiết đặt cảnh báo cho một thư mục tệp

Thiết đặt cảnh báo cho một tệp

Thay đổi thiết đặt mặc định cho cảnh báo

Bạn có thể thay đổi thiết đặt mặc định cho cách thức SharePoint Workspace thông báo cho bạn về các thông tin chưa đọc trong Workspace mới mà bạn tạo. Bạn có thể ghi đè lên thiết đặt này sau này trong bất kỳ workspace riêng lẻ, công cụ, hoặc thư mục hoặc tệp trong một tài liệu 2010 hoặc công cụ tệp 2007, hoặc trong một thư mục dùng chung.

 1. Trong thanh khởi động, trên tab tệp , bấm thông tin, hãy bấm Quản lý tài khoản, bấm Tùy chọn tài khoản, sau đó bấm tab cảnh báo trong hộp thoại tùy chọn .

 2. Kéo con trượt để thay đổi thiết đặt cảnh báo.

  Chi tiết

  • Tự động cho phép SharePoint Workspace xác định thiết đặt cảnh báo thích hợp cho thông tin chưa đọc. Đối với mới workspaces hoặc Workspace mà bạn ghé thăm ít nhất một lần một tuần, thiết đặt này là giống như "Cao." Cho workspaces hoặc workspace công cụ bạn ghé thăm thường xuyên (mà ngụ ý rằng bạn không thường xuyên cần thông tin trong workspace hoặc công cụ), không gian làm việc SharePoint tự động điều chỉnh thiết đặt cảnh báo để "Phương tiện truyền đạt" sao cho bạn sẽ không bị xao nhãng bởi cảnh báo trong hệ thống của bạn khay.

  • Cao Hiển thị dấu chưa đọc hoặc hiện lên một cảnh báo trong khu vực thông báo của Windows. Ngoài ra, cảnh báo bao gồm âm thanh nếu một tệp âm thanh đã được chọn trong workspace liên kết hoặc thuộc tính công cụ.

  • Trung bình chỉ hiển thị dấu chưa đọc.

  • Tắt bỏ qua thông tin chưa đọc và không cảnh báo bạn.

 3. Bấm Áp dụng rồi bấm OK.

Bấm Khôi phục Mặc định để khôi phục thiết đặt cảnh báo thành các thiết đặt mặc định của hệ thống.

Lưu ý: Tùy chọn Tự động loại bỏ cảnh báo xuất hiện trong hộp thoại tùy chọn không được thực hiện trong bản phát hành này.

Đầu trang

Thiết đặt cảnh báo cho một workspace SharePoint hoặc Groove

Bạn có thể điều chỉnh cách thức SharePoint Workspace thông báo bạn về các thông tin chưa đọc trong Groove hoặc SharePoint workspace.

Thiết đặt cảnh báo cho mới Workspace ban đầu đã xác định trong tùy chọn tài khoản. Tuy nhiên, thiết đặt cảnh báo cho Workspace hiện có không thay đổi nếu bạn thay đổi thiết đặt mặc định trong tùy chọn tài khoản của bạn.

Bạn có thể muốn thay đổi thiết đặt cảnh báo cho Workspace cụ thể. Ví dụ, Workspace bạn truy cập thường xuyên, bạn có thể muốn đặt mức thấp hơn để bạn không bị xao nhãng bởi các cảnh báo để thông tin mà bạn không quan tâm.

 1. Trong Thanh khởi động, bấm chuột phải vào không gian làm việc rồi bấm Thuộc tính.

 2. Bấm tab Cảnh báo.

 3. Kéo con trượt để thay đổi thiết đặt cảnh báo.

  Chi tiết

  • Tự động cho phép SharePoint Workspace xác định loại thiết đặt cảnh báo hợp lý dành cho các thông tin chưa đọc. Đối với không gian làm việc mới hoặc không gian làm việc mà bạn ghé thăm ít nhất mỗi tuần một lần, thiết đặt này tương tự ở mức Cao. Đối với không gian làm việc bạn không ghé thăm thường xuyên (nghĩa là bạn không thường xuyên cần các thông tin trong không gian làm việc đó), SharePoint Workspace tự động điều chỉnh thiết đặt cảnh báo thành Trung bình để bạn không bị rối bởi các cảnh báo trong khu vực thông báo của Window.

  • Cao hiển thị một dấu chưa đọc hoặc hiện lên một cảnh báo trong khu vực thông báo của Windows.

  • Trung bình chỉ hiển thị dấu chưa đọc.

  • Tắt bỏ qua thông tin chưa đọc và không cảnh báo bạn.

 4. Nếu bạn muốn, hãy chọn hoặc duyệt tìm một tệp âm thanh (.wav) sẽ phát cùng mỗi cảnh báo, nếu mức độ cảnh báo của bạn đặt ở mức Cao.

 5. Bấm Áp dụng rồi bấm OK.

Đầu trang

Thiết đặt cảnh báo cho một thư mục dùng chung

Bạn đặt các thiết đặt thông báo cho hành vi chưa đọc trong thư mục được chia sẻ bằng cách chọn tùy chọn trong hộp thoại thuộc tính workspace.

 1. Trong thanh khởi động, bấm chuột phải vào thư mục được chia sẻ và sau đó bấm thuộc tính.

 2. Bấm tab Cảnh báo.

 3. Kéo con trượt để thay đổi thiết đặt cảnh báo.


  Chi tiết

  • Tự động cho phép SharePoint Workspace xác định thiết đặt cảnh báo thích hợp cho thông tin chưa đọc. Đối với thư mục dùng chung mà bạn ghé thăm ít nhất một lần một tuần, thiết đặt này là giống như cao. Để chia sẻ thư mục bạn truy cập thường xuyên (mà ngụ ý rằng bạn không thường xuyên cần thông tin trong thư mục dùng chung), không gian làm việc SharePoint tự động điều chỉnh thiết đặt cảnh báo để Trung bình sao cho bạn không bị xao nhãng bởi các cảnh báo trong cửa sổ khu vực thông báo.

  • Cao hiển thị một dấu chưa đọc hoặc hiện lên một cảnh báo trong khu vực thông báo của Windows.

  • Trung bình chỉ hiển thị dấu chưa đọc.

  • Tắt bỏ qua thông tin chưa đọc và không cảnh báo cho bạn

 4. Nếu bạn muốn, hãy chọn hoặc duyệt tìm một tệp âm thanh (.wav) sẽ phát cùng mỗi cảnh báo, nếu mức độ cảnh báo của bạn đặt ở mức Cao.

 5. Bấm Áp dụng rồi bấm OK.

  Đầu trang

Thiết đặt cảnh báo cho một công cụ workspace

Bạn có thể điều chỉnh cách thức SharePoint Workspace thông báo cho bạn về các thông tin chưa đọc trong công cụ workspace hiện tại. Thiết đặt mặc định cho công cụ workspace là kế thừa, điều này có nghĩa để sử dụng thiết đặt hiện đang được áp dụng không gian làm việc.

 1. Trong ngăn nội dung , bấm chuột phải vào công cụ workspace, sau đó bấm Đặt cảnh báo.

 2. Kéo con trượt để thay đổi thiết đặt cho cảnh báo.

  Chi tiết

  • Tự động cho phép SharePoint Workspace xác định thiết đặt cảnh báo thích hợp cho thông tin chưa đọc. Đối với công cụ workspace bạn truy cập ít nhất một lần một tuần, thiết đặt này là giống như cao. Cho workspace công cụ bạn ghé thăm thường xuyên (mà ngụ ý rằng bạn không thường xuyên cần thông tin trong công cụ workspace), không gian làm việc SharePoint tự động điều chỉnh thiết đặt cảnh báo để Trung bình sao cho bạn không bị xao nhãng bởi các cảnh báo trong cửa sổ khu vực thông báo.

  • Cao hiển thị một dấu chưa đọc hoặc hiện lên một cảnh báo trong khu vực thông báo của Windows.

  • Trung bình chỉ hiển thị dấu chưa đọc.

  • Tắt bỏ qua thông tin chưa đọc và không cảnh báo cho bạn

 3. Bấm Áp dụng rồi bấm OK.

Đầu trang

Thiết đặt cảnh báo cho một thư mục tệp

Bạn có thể thay đổi cách thức SharePoint Workspace thông báo cho bạn về các thông tin chưa đọc trong thư mục tệp cụ thể. Theo mặc định, thiết đặt cảnh báo là tắt cho từng thư mục, và không gian làm việc SharePoint sẽ chỉ gửi cảnh báo theo cụ hiện tại của bạn và thiết đặt workspace. Bạn có thể thay đổi thiết đặt thư mục ở mức cao sao cho không gian làm việc SharePoint bài viết cảnh báo khi có sự thay đổi trong thư mục đó.

Lưu ý: Bạn có thể đặt cảnh báo chỉ cho thư mục trong Groove Workspace.

 1. Nếu bạn đang thiết lập cảnh báo cho một thư mục trong một thư mục chia sẻ, hãy chọn thư mục và bấm đặt cảnh báo cho thư mục này trong ngăn tệp và thư mục nhiệm vụ .

 2. Nếu bạn đang thiết lập cảnh báo cho một thư mục trong một công cụ tài liệu 2010 hoặc 2007 tệp công cụ, bấm chuột phải vào thư mục, bấm thuộc tính sau đó bấm tab cảnh báo .

 3. Để thay đổi thiết đặt cảnh báo, hãy kéo con trỏ thanh lên hoặc xuống.

 4. Bấm Áp dụng rồi bấm OK.

Đầu trang

Thiết đặt cảnh báo cho một tệp

Bạn có thể thay đổi cách thức SharePoint Workspace thông báo cho bạn về các thông tin chưa đọc trong tệp cụ thể. Theo mặc định, thiết đặt cảnh báo là tắt đối với các tệp riêng lẻ, và không gian làm việc SharePoint chỉ bài viết các cảnh báo chưa đọc theo cụ hiện tại của bạn và thiết đặt workspace. Bạn có thể thay đổi thiết đặt tệp vào cao để SharePoint Workspace thông báo cho bạn về những thay đổi đó tệp cụ thể.

Lưu ý: Bạn có thể đặt cảnh báo chỉ đối với các tệp trong Groove Workspace.

 1. Bấm chuột phải vào tệp và sau đó bấm thuộc tính.

  Lưu ý: Nếu bạn thiết lập cảnh báo cho một tệp trong thư mục chia sẻ, chọn tệp và bấm đặt cảnh báo cho tệp này trong ngăn tệp và thư mục nhiệm vụ .

 2. Bấm tab cảnh báo trong hộp thoại thuộc tính .

 3. Kéo con trượt để thay đổi thiết đặt cảnh báo.

  Chi tiết

  • Cao hiển thị một dấu chưa đọc hoặc hiện lên một cảnh báo trong khu vực thông báo của Windows.

  • Tắt bỏ qua thông tin chưa đọc và không cảnh báo bạn.

 4. Bấm Áp dụng rồi bấm OK.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×